Подписаться
Вікторія Володимирівна Чмель,(В.В. Чмель, Вікторія Чмель,V.V. Chmel, Viktoriia Chmel)
Вікторія Володимирівна Чмель,(В.В. Чмель, Вікторія Чмель,V.V. Chmel, Viktoriia Chmel)
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Use of video materials in teaching English for specific purposes
VV Chmel
Advanced Education, 56-59, 2015
142015
Ассоциативно-семантические связи цикличных темпорлексем
ИМ Ахмад, ВВ Чмель
Минск: БГУ, 2019
62019
Mixed forms of teaching English at technical universities
CV Akhmad I.
Теоретичні питання культури, освіти та виховання:Збірник наукових праць., 32-35, 2018
62018
Вираження категорії оцінки на лексичному та синтаксичному рівнях в англійській та українській мовах
ІА Вікторія Чмель
Науковий вісник Херсонського державного університету Серія "Лінгвістика", 50-54, 2016
6*2016
Use of video materials for teaching Critical thinking the students of technical universities
AI Chmel V.
Теоретичні питання культури, освіти та виховання:Збірник наукових праць., 45-48, 2018
42018
Association as linguistic phenomenon
IM Akhmad, VV Chmel
Вісник НТУУ «КПІ». Філологія. Педагогіка: збірник наукових праць, Вип. 8, 2016
42016
Teaching professionally oriented reading at technical universities
VV Chmel
Вісник, 96-99, 2015
32015
ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ
ВВ Чмель
BBK 73, 486, 2019
12019
Мотивація студентів технічних спеціальностей до вивчення англійської мови
ВВ Чмель
Збірник затверджено наказом Міністерством юстиції України Свідоцтво про …, 2018
12018
Использование презентаций для реализации коммуникативного подхода при обучении английскому языку студентов технических специальностей
ВВ Чмель
Язык и мировая культура: взгляд молодых исследователей: сборник материалов …, 2016
12016
Методи та підходи до навчання читання іноземною мовою студентів інженерних спеціальностей
ВВ Чмель
ББК 81.2-9я43 Організаційний комітет, 133, 2015
12015
Розробка та використання навчально-методичних матеріалів для навчання іноземної мови студентів технічних спеціальностей
ВВ Чмель
ІX Міжнародна науково-практична Інтернет–конференція" Сучасні методи …, 0
1
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗОВ
ИМ Ахмад, ВВ Чмель
1
Inna AKHMAD
V CHMEL
АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ ГУМАНIТАРНИХ НАУК, 2022188, 2022
2022
English for Electrical Engineers. Part 2
V Chmel, G Mikhnenko, I Akhmad, L Guryeyeva
Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2022
2022
INDIVIDUALISATION OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN THE DISTANCE MODE AT TECHNICAL UNIVERSITY
V Chmel, I Akhmad
Publishing House “Baltija Publishing”, 2021
2021
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ
ВВ Чмель, ІМ Ахмад
The 5th International scientific and practical conference “World science …, 2021
2021
ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВИХ ІГОР У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ НЕЛІНГВІСТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
ІМ Ахмад, ВВ Чмель
BBK 87, 271, 2020
2020
РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТІВ
ВВ Чмель, ІМ Ахмад, ГЕ Міхненко
BBK 57, 480, 2020
2020
MULTIMEDIA TECHNOLOGIES AS AN IMPORTANT PART OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES
ІМ Ахмад, ВВ Чмель
Реєстраційне свідоцтво № 8229 серія КВ від 17.12. 2003 року 2, 63, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20