Колгатін Олександр Геннадійович Kolgatin Oleksandr
Колгатін Олександр Геннадійович Kolgatin Oleksandr
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics Харківський національний економічний
Verified email at hneu.net
Title
Cited by
Cited by
Year
Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання
ОО Андрєєв, КЛ Бугайчук, НО Каліненко, ОГ Колгатін, ВМ Кухаренко, ...
КП" Міськдрук", 2013
352013
Теоретико-методичні засади проектування комп’ютерно орієнтованої системи педагогічної діагностики майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей.
ОГ Колгатін
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2011
352011
Тестологічний аналіз у системі «Експерт»
ЛІ Білоусова, ОГ Колгатін, ЛС Колгатіна
Комп’ютер у школі та сім’ї 7, 41-43, 2003
342003
Systematicity of students' independent work in the cloud learning environment
OH Kolgatin, LS Kolgatina, NS Ponomareva, EO Shmeltser
Видавничий центр Криворiзького державного педагогiчного унiверситету, 2019
292019
Педагогічна діагностика та інформаційно-комунікаційні технології: монографія
ОГ Колгатін
Х.: ХНПУ 324, 2009
282009
Методика обробки та інтерпретації результатів педагогічної діагностики
ЛІ Білоусова, ОГ Колгатін
Комп’ютер у школі та сім’ї, 28-31, 2003
252003
Methodic quest: Reinventing the system
SO Semerikov, IO Teplytskyi, VN Soloviev, VA Hamaniuk, ...
Journal of Physics: Conference Series 1840 (1), 012036, 2021
212021
Статистичний аналіз тесту з різними за формою завданнями
ОГ Колгатін
Засоби навчальної та науково-дослідної роботи./За заг. ред. ВІ Євдокимова і …, 2003
202003
Принципы построения автоматизированной системы педагогической диагностики
ЛИ Белоусова, АГ Колгатин, ЛС Колгатина
Управляющие системи и машины, 75-81, 2007
172007
Информационная безопасность в системах открытого образования
АГ Колгатин
Образовательные технологии и общество 17 (1), 2014
142014
Pedagogical Diagnostics with Use of Computer Technologies.
L Bilousova, O Kolgatin, L Kolgatina
ICTERI, 209-220, 2013
142013
Педагогічне тестування та аналіз його результатів
ЛІ Білоусова, ОГ Колгатін
Педагогіка та психологія: Збірник наук. праць.–Харків: ОВС, 50-54, 2002
142002
Вимоги до проектування автоматизованої системи педагогічної діагностики
OH Kolhatin
Information Technologies and Learning Tools 19 (5), 2010
132010
Автоматизована педагогічна діагностика у сучасному університеті
OH Kolhatin
Інформаційні технології і засоби навчання 8 (4), 2008
122008
Базові моделі в комп’ютерно орієнтованій системі педагогічної діагностики
ОГ Колгатін
Інформаційні технології в освіті, 14-20, 2012
102012
Вимірювання параметрів педагогічної моделі студента за допомогою тестів
ОГ Колгатін
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2008
92008
Автоматизована педагогічна діагностика і точність вимірювання
ОГ Колгатін
Вісник. Тестування і моніторинг в освіті, 29-33, 2006
92006
Computer Simulation as a Method of Learning Research in Computational Mathematics.
L Bilousova, O Kolgatin, L Kolgatina
ICTERI Workshops, 880-894, 2019
82019
Проблема вимірювання якості знань і психофізіологічних властивостей студента
ОГ Колгатін
Тестування і моніторинг в освіті, 32, 2005
82005
Педагогическая диагностика при организации самостоятельной работы студентов средствами дистанционного обучения
АГ Колгатин, ЛС Колгатина
Інформаційні технології в освіті, 10-19, 2013
72013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20