Подписаться
Олександр Геннадійович Бондаренко
Олександр Геннадійович Бондаренко
начальник кафедри оперативного мистецтва Національна академія Національної гвардії
Подтвержден адрес электронной почты в домене nangu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування професійної компетентності у майбутніх офіцерів служб тилу
СО Каплун, ОГ Бондаренко, ОЄ Забула, АВ Зозуля
Збірник наукових праць НАДПСУ ім. Б. Хмельницького., 2012
112012
Державне управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації, які загрожують державній безпеці: теорія, методологія та практика …
ОГ Бондаренко
Харків: Фінарт, 2019
92019
Моніторинг ринку праці в системі державного регулювання зайнятості населення
ОГ Бондаренко
ступ. к. н. з. державного управління/ОГ Бондаренко.–Харків, 2008.–18 с, 2008
9*2008
Методичний підхід до економічної оцінки господарської діяльності військової частини (на прикладі продовольчої служби)
ОГ Бондаренко, ВП Василенко, ЮІ Кушнерук
Актуальні проблеми економіки.–2010.–Вип 9 (111), 99-105, 2010
82010
Сутність управління логістичним забезпеченням спільних дій формувань сектора безпеки й оборони під час кризових ситуацій, що загрожують державній безпеці України
ОГ Бондаренко
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 12018210, 2018
72018
Модель оцінювання діяльності органів управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації, що загрожують державній безпеці
ОГ Бондаренко, ВП Василенко
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 52018228, 2018
62018
Методика оцінювання ефективності утримання об’єктів продовольчої служби військової частини внутрішніх військ МВС України
ВП Василенко, ОГ Бондаренко, СО Каплун
Честь і закон, 72-77, 2012
62012
Проблеми організації продовольчого забезпечення за умови спільного залучення частин (підрозділів) внутрішніх військ МВС України та інших силових відомств до проведення …
ОГ Бондаренко, СП Павлов, ОГ Касім
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил, 184-187, 2010
62010
Основні положення щодо логістичного забезпечення Національної гвардії України
ОГ Бондаренко, ЛФ Товма, РВ Нестеренко, ОГ Касім
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2018
52018
Застосування методів групування та розрахунку особового складу щодо синтезу раціональних організаційних структур органів управління логістичним забезпеченням спільних дій …
ОГ Бондаренко
Держава та регіони. Серія: Державне управління, 77-82, 2017
52017
Методи визначення раціональних організаційних структур органів управління логістичним забезпеченням спільних дій Сектору безпеки і оборони при кризових ситуаціях, що загрожують …
ОГ Бондаренко
Держава та регіони. Серія: Державне управління, 44-48, 2017
52017
МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ФОРМИРОВАНИЙ СЕКТОРА БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ ПРИ КРИЗИСНЫХ …
АГ Бондаренко
Научный журнал "Власть и общество (история, теория и практика), 71-77, 2017
52017
Удосконалення механізмів реагування на кризові ситуації, що загрожують жержавній безпеці України
СВ Бєлай, ОГ Бондаренко
Процес модернізації системи державного управління: конституційний …, 2017
52017
Застосування методів воєнно-економічного аналізу діяльності продовольчої служби військової частини ВВ МВС України
ОG Bondarenko, YІ Kushneruk, SP Kalinin
Честь і закон, 68-73, 2010
52010
Домінанти державного регулювання розвитку ринку праці
АО Дєгтяр, ОГ Бондаренко
Теорія та практика державного управління, 148-155, 2009
42009
Класифікація кризових ситуацій на урбанізованій території, які загрожують державній безпеці
О Бондаренко
Наукові інновації та передові технології, 2022
22022
Залежність мотивації військовослужбовців Національної гвардії України від рівня ефективності службово-бойової діяльності та досвіду участі у бойових діях
О Каплюченко, О Бондаренко, М Товма
Честь і закон 1 (80), 102-108, 2022
22022
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТУ дІяльНОСТІ ТА ВАРТОСТІ УТРИМАННя ОРгАНІВ УПРАВлІННя лОгІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННяМ СПІльНИХ дІй СИл БЕЗПЕКИ ПІд ЧАС РЕАгУВАННя НА КРИЗОВІ СИТУАцІЇ
ОГ Бондаренко, ВП Василенко
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 12019132, 2019
22019
Концептуальна модель державного управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки в умовах виникнення кризових ситуацій
ЮП Бабков, СВ Бєлай, ОГ Бондаренко
Честь і закон, 70-78, 2019
22019
Концептуальні положення державного управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки під час реагування на кризові ситуації
ОГ Бондаренко
Інвестиції: практика та досвід, 72-76, 2019
22019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20