Франчук Олег Васильович
Франчук Олег Васильович
Національний університет "Києво-Могилянська академія", NC "Junior Academy of Sciences of Ukraine"
Підтверджена електронна адреса в ukma.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проектирование надежных спутников связи
ФОВ Афанасьев В.Г., Верхотуров В.И., Заславский В.А., Зеленцов В.А., Исляев ...
Томск: МГП "РАСКО", 1993
71993
Використання онтологій у системах підтримки прийняття рішень
ВВ Горборуков, ОЄ Стрижак, ОВ Франчук
Математичне моделювання в економіці, 2013
62013
Онтологія задачі вибору та її застосування при аналізі лімнологічних систем
ОЄ Стрижак, ВВ Горборуков, ОВ Франчук, МА Попова
КНУБА: ІТГІП, 2014
42014
Використання технології Data Mining для з’ясування судовомедичних експертних особливостей неналежної медичної допомоги
ОВФ В. П. Марценюк, В. В. Франчук, А. С. Сверстюк
Медична інформатика та інженерія, 28-35, 2018
32018
Система оцінювання інтелектуальних досягнень учнівської молоді. Онтологічний підхід
В Горборуков, В Приходнюк, О Стрижак, О Франчук
22016
Моделювання поверхневого розподілу радіоактивного забруднення та вертикальної міграції 137Cs для майданчика в Чорнобильській зоні відчуження
С Волкович, О Франчук, С Дубчак
12002
Пошук оптимальних відхилень значень критеріїв для досягнення обраною альтернативою бажаного результату при розв’язку багатокритеріальної задачі вибору
В Горборуков, О Франчук
2019
Онтологічне представлення задачі ранжування альтернатив
ВВ Горборуков, ОЄ Стрижак, ОВ Франчук, ВБ Шаповалов
Математичне моделювання в економіці, 2018
2018
The inverse ranking problem and the algorithm for solving it
OF V. Gorborukov
Information Models and Analyses 7 (2), 152-162, 2018
2018
Задача планування технічного обслуговування складних систем
ВМ Горборуков, ОВ Франчук
Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки, 52-58, 2014
2014
Граничні характеристики моделі комп'ютерної мережі типу Джексона
О Чечельницький, О Франчук, О Кирієнко
2009
Моделювання та оцінка сценаріїв загроз для об'єктів критичної інфраструктури
Д Бірюков, В Заславський, В Євгієнко, О Франчук
2009
Запити з множинними порівняннями у мові SQL (СУБД MySQL)
С Гороховський, О Кулябко, О Франчук, П Кулябко
2003
Використання геоінформаційних систем для моделювання гіпотетичної ядерної аварії на атомній електростанції
С Волкович, С Дубчак, О Франчук
2000
Передмова. ΜΜ Глибовець З Чичкань С Μ. Алгоритм перевірки графів на ізоморфність з використанням локальних інваріантів 5 Дорошенко АЮ, Алістратов ОВ Засоби логічних …
ОС Тригуб, ВВ Зубенко, ІВ Редько, СС Гороховський, ПП Кулябко, ...
Гороховський Семен Самійлович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співро бітник Національного університету «Києво-Могилянська академія». Гулаєва Наталія …
АЮ Дорошенко, ЮД Журавльов, ВВ Зубенко, В Кирилко, ОП Кулябко, ...
Анісімов Анатолій Васильович–доктор фізико-математичних наук, професор, декан факультету кібернетики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Анісімова …
АО Афонін, ДС Бірюков, СО Борозенний, ВВ Бублик, РО Буняк, ...
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–17