Подписаться
Малюга Наталія Михайлівна; Natalya Malyuga (ORCID:0000-0001-7367-5381) ResearcherID ABH-3836-2020
Малюга Наталія Михайлівна; Natalya Malyuga (ORCID:0000-0001-7367-5381) ResearcherID ABH-3836-2020
Поліський національний університет; ф-т ІТ, обліку та фінансів; к-ра бухгалтерського
Подтвержден адрес электронной почты в домене polissiauniver.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів
ФФ Бутинець
Житомир: ПП «Рута 912, 2009
7572009
Теорія бухгалтерського обліку
ФФ Бутинець
Житомир: ЖІТІ, 66-84, 2000
6342000
Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку: монографія
НМ Малюга
Житомир: ЖДТУ 548, 2005
353*2005
Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність
ФФ Бутинець, НМ Малюга
Житомир: Рута 512, 4, 2001
2952001
Бухгалтерський управлiнський облiк: Пiдручник для студентiв спецiальностi «Облiк i аудит» вищих навчальних закладiв. За ред. проф. ФФ Бутинця.-3-тє вид., доп. i перероб.
ФФ Бутинець, ТВ Давидюк, ЗФ Канурна, НМ Малюга, ЛВ Чижевська
199*2005
Контроль і ревізія
ФФ Бутинець, СВ Бардаш, НМ Малюга, НІ Петренко
Житомир: ЖІТІ, 385, 2000
183*2000
Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі:[монографія]
ФФ Бутинець, НМ Малюга, НІ Петренко
Житомир: ЖДТу 564, 3, 2004
1802004
Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи
НМ Малюга
Житомир: ЖІТІ 384, 1998
1801998
Контроль і ревізія: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів./За редакцією проф. ФФ Бутинця.–3-є вид., доп. і перероб
ФФ Бутинець, НГ Виговська, НМ Малюга, НІ Петренко
Житомир: ПП “Рута, 105, 2002
1402002
Науковi дослiдження в бухгалтерському облiку: Навчальний посiбник для студентiв вищих навчальних закладiв/за ред. проф. ФФ Бутинця
НМ Малюга
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/27457/1 …, 2003
125*2003
Концепція розвитку бухгалтерського обліку в Україні: теоретико-методологічні основи
НМ Малюга
Житомир: ДТУ, 2006
942006
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
ФФ Бутинець, ММ Александрова, ТВ Барановська, ГА Буравков, ...
Житомирський державний технологічний університет, 2004
682004
Двойная запись в бухгалтерском учете: историкотеоретический аспект: Монография
НМ Малюга, ТВ Давидюк
Житомир.: ЧП “Рута, 2003
682003
Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи (на прикладі підприємств Житомирської області)
НМ Малюга
Київ, 1999
621999
Бухгалтерський управлінський облік: підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів
ФФ Бутинець, ТВ Давидюк, ЗФ Канурна, НМ Малюга, ЛВ Чижевська
Житомир: ПП “Рута 480, 2, 2005
552005
Розвиток теорії бухгалтерського обліку: Монографія
НМ Малюга
Житомир: ПП “Рута, 2005
522005
Екологічні витрати: класифікація та бухгалтерське відображення
Н Малюга, І Замула
Бухгалтерський облік і аудит, 35-41, 2009
382009
Бухгалтерський управлінський облік: підруч. для студ. спец." Облік і аудит" вищ. навч. закл./Франц Францович Бутинець та ін.—3-тє вид., доп. і перероб
ФФ Бутинець, ТВ Давидюк, НМ Малюга, ЛВ Чижевська
Житомир: ПП" Рута, 2005
352005
Bukhhalterskyi slovnyk [Accounting dictionary]
FF Butynets, NH Vyhovska, SV Ivakhnenkov
Zhytomyr: Ruta [in Ukrainian], 2001
322001
Bukhhalterskyi upravlinskyi oblik
FF Butynets, TV Davydiuk, NM Maliuha, LV Chyzhevska
Zhytomyr: Ruta, 2002
282002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20