Погорелова Татьяна Валерьевна
Погорелова Татьяна Валерьевна
Одесский национальный экономический университет
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методологія статистичного забезпечення розвитку регіону: монографія/[АЗ Підгорний, КВ Вітковська, ОГ Милашко, ТВ Погорєлова, ТС Корольова та ін.]
ТС Корольова
Одеса: АТЛАНТ 303, 213, 2012
72*2012
Статистические методы–инструмент изучения социально-экономических процессов
АЗ Подгорный, ТВ Погорелова, ОГ Мылашко, ЕД Семенова, ...
Бахма, 2013
712013
Статистика: навчальний посібник/АЗ Підгорний, ІГ Готліб, КВ Вітковська [та інші]/за ред. АЗ Підгорного
АЗ Підгорний
Одеса, 2013
512013
До питання статистичного оцінювання ефективності банківської системи України
ТВ Погорєлова
Одеський національний економічний університет, 2012
352012
Удосконалення методології статистичного оцінювання розвитку регіону
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, КД Семенова, ОГ Милашко, ...
Одеський національний економічний університет, 2014
252014
Аналіз інвестиційної привабливості регіонів України за допомогою статистичних методів
ТВ Погорєлова, ТВ Погорелова
Одеський національний економічний університет, 2014
192014
Статистичні методи оцінювання фінансової діяльності підприємств та організацій
ТВ Погорєлова, ТВ Погорелова
Одеський державний економічний університет, 2007
182007
Авторегресійний аналіз іноземних інвестицій в Україну
ТВ Погорєлова, АВ Піскун, ТВ Погорелова, АВ Пискун
Одеський державний економічний університет, 2010
122010
Моніторинг як статистичний метод дослідження фінансових результатів підприємств
ТВ Погорєлова
Вісник соціально-економічних досліджень, 179-186, 2015
112015
До питання статистичного оцінювання концентрації та диференціації банківського капіталу
ТВ Погорєлова, ТВ Погорелова
Одеський державний економічний університет, 2009
112009
Статистика
АЗ Підгорний, КВ Вітковська, ОГ Милашко, ЮО Ольвінська, ...
Одеський національний економічний університет, 2013
82013
Статистичне визначення ефективності діяльності підприємств
ТВ Погорєлова
Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали …, 2014
72014
Статистичний моніторинг фінансових результатів економічної діяльності Одещини
ТВ Погорєлова, ТВ Погорелова
Одеський національний економічний університет, 2015
52015
Статистическая оценка государственных финансов на региональном уровне
ТВ Погорелова, ТВ Погорєлова
42017
До питання моніторингу фінансових результатів підприємств
ТВ Погорєлова, ТВ Погорелова
Атлант, 2015
42015
Эффективность труда управленческого персонала и ее составляющие
ТВ Погорелова
Проблемы управления в условиях перехода к рыночной экономике: матер. всерос …, 1992
41992
Статистическая характеристика кредитной деятельности банков Украины
ТВ Погорелова
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2018
32018
Статистичний аналіз формування ресурсів комерційних банків України
ГЯ Струк, ТВ Погорєлова
Статистика–інструмент соціально-економічних досліджень: матеріали конф …, 2015
32015
Многомерные методы–инструмент статистического анализа экономики предприятий
ТВ Погорелова, ТВ Погорєлова
Атлант, 2012
32012
Ефективність розвитку агробізнесу в Україні
ТВ Погорєлова
22018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20