Світлана Василівна Бреус (Svitlana Breus)
Світлана Василівна Бреус (Svitlana Breus)
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
виміри, ризики, перспективи/ЯА Жаліло, ОС Бабанін, ЯВ Белінська, СВ Бреус та ін./за заг. ред. ЯА Жаліла
Е криза в Україні
К.: НІСД, 2009
662009
Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи
ЯА Жаліло, ОС Бабанін, ЯВ Белінська, СВ Бреус, та інші
К.: НІСД, 2009
482009
Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи. Монографія
ОА Кириченко, ІА Белоусова, МП Денисенко, ММ Єрмошенко, ...
К.: ІМБ Університету «КРОК, 2010
332010
Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств України
СВ Бреус
Актуальні проблеми економіки, 121-128, 2004
272004
Науково-технологічна безпека в умовах глобальної конкуренції
МП Денисенко, СВ Бреус
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2011
202011
виміри, ризики, перспективи/Жаліло ЯА та ін.; за ред. ЯА Жаліло
Е криза в Україні
К.: НІСД, 2009
152009
Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності машинобудівного комплексу України
СВ Бреус
Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал, 162-169, 2006
142006
Вища освіта в Україні: проблеми та перспективи
МП Денисенко, СВ Бреус
Вчені записки університету КРОК. Серія: Економіка, 17-24, 2013
122013
Економічна безпека вищих навчальних закладів: основні тенденції на ринку праці
МП Денисенко, СВ Бреус
Інвестиції: практика та досвід, 10-14, 2016
82016
Проблеми та перспективи забезпечення економічної безпеки вітчизняних вищих навчальних закладів
СВ Бреус
Актуальні проблеми економіки, 144-149, 2015
82015
Аналіз стану і перспективи експорту високотехнологічної продукції промисловості України
СВ Бреус
Стратегічні пріоритети, 16-22, 2010
82010
Системні загрози як чинник погіршення економічної безпеки вищих навчальних закладів
МП Денисенко, СВ Бреус
Видавничий дім" Гельветика", 2017
62017
Принципи кримінального провадження крізь призму нового Кримінального процесуального кодексу України
С Бреус
Юридичний журнал, 11, 2012
62012
Ринок праці в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку
ВГ Федоренко, МП Денисенко, СВ Бреус, ЮБ Пінчук
Ринок праці та зайнятість населення, 5-8, 2012
62012
Казначейство банку. Навч. посіб.
БСВ Кириченко О.А, Денисенко М.П., Гречан А.П.
К. : Центр учбової літератури, 2010
6*2010
Казначейство банка
СВ Кириченко, АА, Денисенко, МП., Гречан, АП, Бреус
учеб. пособие./АА Кириченко, МП. Денисенко, АП Гречан, С.В Бреус и др, 461, 2010
6*2010
Економічна безпека ВНЗ у регіональному розрізі: дослідження сутності ризику, безпеки та економічної небезпеки
МП Денисенко, СВ Бреус
Бізнес-навігатор, 2017
52017
Investigation of risk in the activities of higher education institutions in the context of securing their economic safety
A Kasych, S Breus, Y Khaustova
Technology audit and production reserves 6 (4 (38)), 30-34, 2017
52017
Vykorystannia zbalansovanoi systemy pokaznykiv u diialnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv
SV Breus, YB Khaustova
Aktualni problemy ekonomiky, 183, 2016
52016
Zbalansovana systema pokaznykiv vyshchoho navchalnoho zakladu: vid zahalnoyi stratehiyi do pokaznykiv diyalnosti strukturnoho pidrozdilu [University balanced scorecard: from an …
IM Hryshchenko, SV Breus, YB Khaustova
Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohiy ta dyzaynu. Seriya …, 2016
52016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20