Світлана Василівна Бреус (Svitlana Breus)
Світлана Василівна Бреус (Svitlana Breus)
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
виміри, ризики, перспективи/ЯА Жаліло, ОС Бабанін, ЯВ Белінська, СВ Бреус та ін./за заг. ред. ЯА Жаліла
Е криза в Україні
К.: НІСД, 2009
652009
Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи
ЯА Жаліло, ОС Бабанін, ЯВ Белінська, СВ Бреус, та інші
К.: НІСД, 2009
472009
Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи. Монографія
ОА Кириченко, ІА Белоусова, МП Денисенко, ММ Єрмошенко, ...
К.: ІМБ Університету «КРОК, 2010
342010
Науково-технологічна безпека в умовах глобальної конкуренції
МП Денисенко, СВ Бреус
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2011
312011
Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств України
СВ Бреус
Актуальні проблеми економіки, 121-128, 2004
262004
Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності машинобудівного комплексу України
СВ Бреус
Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал, 162-169, 2006
172006
виміри, ризики, перспективи/Жаліло ЯА та ін.; за ред. ЯА Жаліло
Е криза в Україні
К.: НІСД, 2009
162009
Використання збалансованої системи показників у діяльності вищих навчальних закладів
ЄБ Хаустова, СВ Бреус
Актуальні проблеми економіки, 2016
14*2016
Вища освіта в Україні: проблеми та перспективи
МП Денисенко, СВ Бреус
Вчені записки університету КРОК. Серія: Економіка, 17-24, 2013
142013
Аналіз стану і перспективи експорту високотехнологічної продукції промисловості України
СВ Бреус
Стратегічні пріоритети, 16-22, 2010
102010
Економічна безпека вищих навчальних закладів: основні тенденції на ринку праці
МП Денисенко, СВ Бреус
Інвестиції: практика та досвід, 10-14, 2016
82016
Проблеми та перспективи забезпечення економічної безпеки вітчизняних вищих навчальних закладів
СВ Бреус
Актуальні проблеми економіки, 144-149, 2015
82015
Принципи кримінального провадження крізь призму нового Кримінального процесуального кодексу України
С Бреус
Юридичний журнал, 11, 2012
72012
Підвищення рівня економічної безпеки держави на основі технологічної реструктуризації промисловості
СВ Бреус
СВ Бреус, 2007
72007
Stan ta tendentsii rozvytku suchasnoho pidpryiemstva [Condition and tendencies of development of modern enterprise]
MP Denysenko, SV Breus
DKS tsentr, Kyiv, Ukraine, 2019
62019
Системні загрози як чинник погіршення економічної безпеки вищих навчальних закладів
МП Денисенко, СВ Бреус
Видавничий дім" Гельветика", 2017
62017
Vykorystannia zbalansovanoi systemy pokaznykiv u diialnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv
YBK SV Breus
Aktualni problemy ekonomiky, 183, 2016
62016
Zbalansovana systema pokaznykiv vyshchoho navchalnoho zakladu: vid zahalnoyi stratehiyi do pokaznykiv diyalnosti strukturnoho pidrozdilu [University balanced scorecard: from an …
IM Hryshchenko, SV Breus, YB Khaustova
Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohiy ta dyzaynu. Seriya …, 2016
6*2016
Problemy ta perspektyvy zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky vitchyznianykh vyshchykh navchalnykh zakladiv
SV Breus
Aktualni problemy ekonomiky, 170, 2015
62015
Ринок праці в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку
ВГ Федоренко, МП Денисенко, СВ Бреус, ЮБ Пінчук
Ринок праці та зайнятість населення, 5-8, 2012
62012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20