Lesia Ponkalo (Понкало)
Lesia Ponkalo (Понкало)
Institute of Animal Biology NAAS, Lviv, Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене inenbiol.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дія цитрату ванадію на функціонування глутатіонової ланки антиоксидантного захисту у скелетних м’язах щурів з експериментально індукованим діабетом
ОО Сушко, ЛІ Понкало, РЯ Іскра
Біологія тварин, 152-152, 2017
12017
Вплив цитрату ванадію на глутатіонову систему крові щурів з експериментально індукованим діабетом
Р Іскра, О Сушко, Г Климець, Л Понкало, С Гураль
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 144-147, 2016
12016
Содержание Кальция, Фосфора и Цинка в крови и молозиве коров при действии иммунотропных средств
ЛИ Понкало, АИ Вищур, АН Стефанидин, ИЕ Соловодзинськая
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
12014
Вміст вітаміну А в організмі самок коропів, ікрі та личинках залежно від його кількості у раціоні
ІМ Попик, ХЯ Леськів, ЛІ Понкало, ОМ Стефанишин, НП Олексюк
Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково …, 2014
12014
Гематологічний профіль крові корів та їх телят за дії імунотропних засобів у вигляді ліпосомальної емульсії
ЛІ Понкало, ОІ Віщур
Ветеринарна біотехнологія, 431-435, 2013
12013
ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АКТИВНІСТЬ ГЛУТАТІОНОВОЇ СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У ТІЛЬНИХ КОРІВ ТА ЇХ ТЕЛЯТ ЗА ДІЇ НОВИХ ІМУНОТРОПНИХ ЗАСОБІВ …
ЛІ Понкало
Біологія тварин 14 (1-2), 551-556, 2012
12012
Вплив препарату Cелвіт на стан про-й антиоксидантної системи захисту корів в останній місяць тільності та після отелення
ЛІ Понкало, НА Ковальчук
Біологія тварин, 176-176, 2016
2016
ЛИПИДНЫЙ СОСТАВ ПЛАЗМЫ КРОВИ ПОРОСЯТ В ПЕРИОД ОТЛУЧКИ ОТ СВИНОМАТОК ПРИ ДЕЙСТВИИ РАЗНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
АЗ Пилипець, ОЗ Сварчевська, ОМ Бучко, ЛІ Понкало
Біологія тварин 18 (2), 73-79, 2016
2016
Активність антиоксидантної системи в організмі коропів при додаванні вітаміну А
ІМ Попик, ЛІ Понкало, НА Ковальчук, ХЯ Леськів
Біологія тварин, 194-194, 2015
2015
Особенности формирования микробоценоза кишечника пекинских бройлерных уток
МВ Каминская, ОМ Стефанышин, СВ Гураль, ИН Попык, ЛИ Понкало, ...
Сільськогосподарська мікробіологія, 72-76, 2015
2015
Влияние витамина а в рационе самок карпов на интенсивность пероксидных процессов в их организме
ИН Попык, ЛИ Понкало, НА Ковальчук, КЯ Лескив, НП Олексюк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
2015
Особливості формування мікробоценозу кишковика пекінських бройлерних качок
МВ Камінська, ОМ Стефанишин, СВ Гураль, ІМ Попик, ЛІ Понкало, ...
Сільськогосподарська мікробіологія, 72-76, 2015
2015
Вміст кальцію, фосфору та цинку у крові та молозиві корів за дії імунотропних засобів
ЛІ Понкало, ОІ Віщур, ОМ Стефанишин, ІЄ Соловодзінська
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
2014
Метаболічний профіль крові коней української та чистокровної англійської верхових порід за умов фізичного навантаження
НА Ковальчук, ГО Соколова, ЛІ Понкало
Біологія тварин, 190-190, 2014
2014
Вміст вітамінів А та Е в молозиві корів за дії імунотропних засобів у вигляді ліпосомальної емульсії
ЛІ Понкало, НА Ковальчук, ІМ Попик
Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково …, 2014
2014
Вплив нових імунотропних засобів у вигляді ліпосомальної емульсії на хімічний склад молозива корів та їх продуктивність
ЛІ Понкало
Ветеринарна медицина, 275–276, 2013
2013
Природна резистентність організму тільних корів та їх телят за дії нових імонотропних засобів у вигляді ліпосомальної емульсії
ЛІ Понкало
Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів …, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–17