Подписаться
Ольга Олександрівна Пушко / Olha Pushko / Ольга Олександрівна Синявська / Olga Syniavska
Ольга Олександрівна Пушко / Olha Pushko / Ольга Олександрівна Синявська / Olga Syniavska
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Factors of the development of international e-commerce under the conditions of globalization
V Babenko, Z Kulczyk, I Perevosova, O Syniavska, O Davydova
SHS Web of Conferences, 2019
1752019
Factors of Development of International e-Commerce in the Context of Globalization
V Babenko, Z Kulczyk, I Perevozova, O Syniavska, O Davydova
175*
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF DEVELOPMENT OF ELECTRONIC COMMERCE MARKET IN UKRAINE
V Babenko, O Syniavska
Технологічний аудит та резерви виробництва 5 (4(43)), 40-45, 2018
442018
Optimization model of Bass
V Oliinyk, I Wiebe, O Syniavska, V Yatsenko
Journal of Applied Economic Sciences 13 (8(62)), 2168 –2183, 2018
162018
Using economic-mathematical modeling in the study of the economic component of terrorism
J Dean, O Syniavska, S Mynenko
SocioEconomic Challenges 1 (2), 103-109, 2017
142017
Modeling the Process of Counteracting Fraud in E-banking
O Deyneka, T Zhukova, O Syniavska
11*
Security of e-banking systems: modelling the process of counteracting e-banking fraud
O Syniavska, N Dekhtyar, O Deyneka, T Zhukova, O Syniavska
SHS Web of Conferences, 2019
92019
Automated Software Vulnerability Testing Using In-Depth Training Methods
A Kuznetsov, O Shapoval, K Chernov, Y Yeromin, M Popova, O Syniavska
CEUR Workshop Proceedings, 227-240, 2019
82019
Застосування теорії моделей життєвих циклів організацій при визначенні стилю управління
ОО Синявська
Європейські перспективи, 192-195, 2012
82012
Дослідження впливу економічного розвитку країни на рівень тероризму
ОО Синявська, СВ Миненко
Глобальні та національні проблеми економіки, 621-626, 2017
22017
Концепція оцінювання якості сервісу банківських установ
ОО Синявська
Бізнес Інформ, 103-108, 2015
22015
Comparative analysis of existing economic and mathematical methods of the quality of banking services
OO Sinyavska
Problems of social and economic development of business 2 (1), 305-309, 2014
22014
Модель управління якістю банківських послуг
ОО Синявська
Інформаційні технології та моделювання в економіці : матеріали міжнар. наук …, 2015
12015
Модель управління якістю банківських послуг
ОО Синявська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2015
12015
Методичні підходи до кількісної оцінки якісних економічних категорій
ОО Синявська, ВС Домбровський
Інвестиції: практика та досвід, 81-85, 2014
12014
Застосування методів нечіткої логіки при оцінюванні якості банківських послуг
ОО Синявська, ОА Синявская
Донецьк: ТОВ" Цифрова типографія", 2014
12014
МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
ОО Синявська
1*
Assessing the quality of banking services based on fuzzy logic method
O Syniavska, V Oliinyk
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Використання методів математичного моделювання при кримінологічному прогнозуванні (частина перша)
ОО Синявська, ОЮ Синявська
Публічне право, 136-144, 2017
2017
Using Google Trends for nowcasting an unemployment rate in Ukraine
O Syniavska
Економіко-математичне моделювання: зб. мат. Першої нац. наук.-метод. конф …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20