Подписаться
Olga Maslak (Ольга Маслак)
Olga Maslak (Ольга Маслак)
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Кременчуцький національний університет)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ІМ Сотник, ЛМ Таранюк, ТВ Бабій, ОА Біловодська, ОВ Шкарупа, ...
Університетська книга, 2018
722018
Економіка і маркетинг виробничо-підприємницької діяльності
ПГ Перерва, ВМ Тимофєєв, МІ Погорєлов, ОМ Гаврись, МІ Ларка, ...
НТУ" ХПІ", 2004
682004
Управління економічною безпекою підприємства на принципах забезпечення її раціонального рівня
ОІ Маслак, НЄ Гришко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 198-208, 2013
64*2013
Економіка та організація інноваційної діяльності: підруч.
ПГ Перерва
Харків: НТУ «ХПІ, 2008
60*2008
Экономическая оценка инновационного потенциала
АП Косенко, Д Коциски, ОИ Маслак, ПГ Перерва, Д Сакай
НТУ" ХПИ", 2008
572008
Особливості формування економічного потенціалу підприємств із позицій економічної безпеки
СГ Мізюк, ОВ Ареф'єва, МД Ращепкін
Видавницво Ужгородського національного університету" Говерла", 2018
56*2018
Управління інноваційним потенціалом підприємства в умовах циклічності
O Maslak, O Bezruchko, M Maslak
Економіка і організація управління, 166-173, 2014
532014
Экономика и управление инновационной деятельностью
ПГ Перерва, ГК Вороновский, СН Ильяшенко, СА Мехович, ...
НТУ" ХПИ", 2009
532009
Організація та управління інноваційною діяльністю
ПГ Перерва, СА Мехович, МІ Погорєлов, ОІ Маслак, ВГ Дюжев, ...
НТУ" ХПІ", 2008
51*2008
Система показників оцінки інноваційного потенціалу промислового підприємства
ОІ Маслак, ЛА Квятковська
Ефективна економіка, 2010
49*2010
Основні етапи оцінювання стратегічного потенціалу підприємства
ОІ Маслак, ЛА Квятковська
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 201-210, 2012
47*2012
Економіка підприємства: магістерський курс
МВ Загірняк, ПГ Перерва, ОІ Маслак, НЄ Гришко, ВВ Бала, ...
ТОВ" Кременчуцька міська друкарня", 2015
44*2015
Аналіз вартісного оцінювання трансферу інтелектуально-інноваційних технологій на підприємстві
ОІ Маслак, НМ Шматько, МВ Маслак
НТУ" ХПІ", 2018
382018
Економіка підприємства. Підручник
ЛДБ Загірняк М.В., Перерва П.Г., Маслак О.І., Труніна І.М., Воробйова Л.Д ...
Кременчук: ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2015
38*2015
Маркетинг. Менеджмент. Iнновацiї: монографiя/за ред. д. е. н., професора СМ Iлляшенка
СМ Iлляшенко, ПГ Перерва, ОП Косенко
38*2010
Особливості оцінювання фінансового потенціалу промислового підприємства
ОІ Маслак
Випуск 6, 77, 2012
35*2012
Особливості оцінювання економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань
ОІ Маслак, ОО Безручко
Вісник соціально-економічних досліджень, 121-127, 2013
322013
Конкуренція: її сутність та особливості в умовах глобалізації
ОІ Маслак, ЛА Квятковська, ПК Кулінічев
Технологический аудит и резервы производства 3 (3 (17)), 57-61, 2014
31*2014
Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком
СМ Ілляшенко
ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2011
302011
Маркетинг. Менеджмент. Інновації
СМ Ілляшенко
ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2010
272010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20