Julita E. Wasilczuk
Julita E. Wasilczuk
Professor of entrepreneurship, Technical University of Gdańsk
Подтвержден адрес электронной почты в домене zie.pg.gda.pl
НазваниеПроцитированоГод
Advantageous competence of owner/managers to grow the firm in Poland: Empirical evidence
J Wasilczuk
Journal of small business management 38 (2), 88, 2000
1132000
Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne
JE Wasilczuk
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2005
84*2005
Szklany sufit i ruchome schody: kobiety na rynku pracy
M Gawrycka, J Wasilczuk, P Zwiech
CeDeWu, 2007
702007
Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne
J Wasilczuk
Gdansk: Politechnika Gdar’rska, 2005
572005
Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw: aspekty teoretyczne i badania empiryczne
J Wasilczuk
Gdansk: Wydawnictwo Politechniki Gdanskiej, 2005
542005
Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich: przykłady Włoch, Francji, Polski i Czech
P Dominiak, J Wasilczuk, N Daszkiewicz, K Monkiewicz, J Bohdanowicz
Scientific Publishing Group, 2005
252005
Female entrepreneurship in transitional economies: the case of Poland
J Wasilczuk, K Zieba
Journal of Small Business & Entrepreneurship 21 (2), 153-169, 2008
222008
Euro 2012. Czy ten mecz można wygrać
J Wasilczuk, K Zawadzki
Czy ten mecz można wygrać, 2011
212011
Sektor MSP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego
P Dominiak, J Wasilczuk, K Zięba, N Daszkiewicz, ...
Gdańsk: Agencja Rozwoju Pomorza, 2013
122013
Przedsiębiorczość nieproduktywna w świetle ekonomii instytucjonalnej
P Dominiak, J Wasilczuk, M Starnawska
PWN, 2016
10*2016
Przedsiębiorczość nieproduktywna w świetle ekonomii instytucjonalnej - Analiza zjawiska w Polsce
MS P Dominiak, J Wasilczuk
PWN, 2016
10*2016
Impact of the Euro 2012 on the Pomeranian Region and Its Small and Medium Enterprises in Terms of Competitiveness
K Zawadzki, J Wasilczuk
82013
Przedsiębiorcy 55+, czy wiek ma znaczenie?
JE Wasilczuk
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 196-206, 2014
62014
Charakter motywacji właściciela małej i średniej firmy
J Wasilczuk
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 96-103, 2000
62000
Zatrudnienie czy samozatrudnienie-dylematy wspierania aktywności zawodowej osób starszych
A Richert-Kaźmierska, W J. E.
Studia Ekonomiczne 167, 148-155, 2014
52014
Starzejący się przedsiębiorca w Polsce i na świecie
JE Wasilczuk
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce–teoria i praktyka 9 (1), 51-59, 2014
42014
Wpływ dużych wydarzeń sportowych na gospodarkę-aspekty teoretyczne
J Wasilczuk
Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, 2010
42010
EURO 2012, czy mała firma na Pomorzu może zyskać?
N Daszkiewicz, J Wasilczuk
4*2010
Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec procesów integracji gospodarki światowej-teoria i metodologia badań
N Daszkiewicz, J Wasilczuk, P Dominiak
42005
Płeć a motywacje przedsiębiorcze oraz podejmowane przez mikroprzedsiębiorców decyzje zarządcze
JE Wasilczuk
Problemy Zarządzania, 13, 115 – 13, 2015
32015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20