Подписаться
Зоя Сердюк, Zoya Serdyuk
Зоя Сердюк, Zoya Serdyuk
ЧНУ ім. Богдана Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене cdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Геометрія : [підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів; академічний та профільний рівні]
М Бурда, Н Тарасенкова, І Богатирьова, О Коломієць, З Сердюк
Видавничий дім "Освіта", 2013
72*2013
Засоби перевірки математичної компетентності в основній школі
НА Тарасенкова, ІМ Богатирьова, ОМ Коломієць, ЗО Сердюк
Science and education a new dimension.–ІІІ (26), 21-25, 2015
262015
Математика:[підруч. для 6 кл. загальноосв. навч. закл.]
ЗО Сердюк, НА Тарасенкова, ОМК І.М. Богатирьова
К.: ВД" Освіта, 2014
25*2014
Математика : [підруч. для 5 кл. загальноосв. навч. закл.]
ЗОС Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.П. Бочко, О.М. Коломієць
Видавничий дім "Освіта", 2013
25*2013
Алгебра підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закл.
НА Тарасенкова, ІМ Богатирьова, ОМ Коломієць, ЗО Сердюк
УОВЦ «Оріон», 2017
172017
Організація навчання математики у старшій профільній школі: монографія
НА Тарасенкова, ІА Акуленко, І Лов'янова, З Сердюк
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2017
142017
Формування прийомів розумової діяльності учнів у процесі вивчення математики в школах і класах суспільно-гуманітарного напряму
ЗО Сердюк
«Теорія та методика навчання (математика)»/Зоя Олексіївна Сердюк.–Черкаси …, 2011
112011
Математика: підруч. для закладів загальної середньої освіти: 5 кл.
НА Тарасенкова, ІМ Богатирьова, ОП Бочко, ОМ Коломієць, ...
Освіта, 2018
102018
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у майбутній професійній діяльності в процесі вивчення медичної інформатики
МС Саєнко, ГЮ Мороховець
Імідж сучасного педагога, 18-21, 2018
82018
Mathematics: textbook for the 5th form for the secondary schools
NA Tarasenkova, IM Bogatyreva, OP Bochko, OM Kolomiets, ZO Serdiuk
Kyiv, Ukraine: Publishing House" Osvita".(in Ukr.), 2013
82013
Conceptual principles of development of text-books on mathematics for 5–6 classes
NA Tarasenkova, IM Bogatyreva, OP Bochko, OM Kolomiets, ZO Serdiuk
Science and education a new dimension 2, 34-38, 2013
72013
Методика розв’язування прикладних задач у шкільному курсі геометрії
СЗО Богатирьова ІМ
Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки», 19-23, 2011
72011
Методика розв’язування прикладних задач у шкільному курсі геометрії
ІМ Богатирьова, ЗО Сердюк
Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки», 19-23, 2011
72011
Means of checking mathematical competence in the basic schoo. l
N Tarasenkova, I Bogatyreva, O Kolomiyets, Z Serdiuk
Science and education a new dimension. Chief Honorary Editor: N. Tarasenkova …, 2015
62015
Математика. 5 клас
НА Тарасенкова, ІМ Богатирьова, ОП Бочко, ОМ Коломієць, ...
52018
Відсотки у шкільному курсі математики у Словаччині
ЗО Сердюк
Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики, 70-73, 2018
52018
Самостійні та контрольні роботи з геометрії для 11 класу (рівень стандарту):[навч.-метод. посіб.]
НА Тарасенкова, МІ Бурда, ІМ Богатирьова, ОП Бочко, ОМ Коломієць, ...
К.: Видавничий дім «Освіта, 2012
52012
Heometriya. Pidruchnyk dlya 11 klasiv zahalʹnoosvitnikh navchalʹnykh zakladiv (akademichnyy ta profilʹnyy rivni)[Geometry. Textbook for the 11th grade of the secondary school …
MI Burda, NA Tarasenkova, IM Bogatyreva, OM Kolomiets, ZO Serdiuk
Kyiv, Ukraine: Publishing House «Osvita»[in Ukr.], 2013
42013
Organization of studying mathematics at the senior profile school: monograph. Cherkasy: Publisher FOP Gordienko. 212 p
N Tarasenkova, I Akulenko, I Lovyanova, Z Serdiuk
Ukr, 2017
32017
Competency control works on geometry for class 11:[tutorial manual]; ed. N. Tarasenkova. Cherkasy: Publisher Chabanenko, 24 p
N Tarasenkova, M Burda, I Bogatyreva, O Bochko, O Kolomiets, Z Serdiuk
Ukr, 2017
32017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20