Подписаться
Ірина Отенко / Iryna Otenko / Ирина Отенко
Ірина Отенко / Iryna Otenko / Ирина Отенко
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методологические основы управления потенциалом предприятия
ИП Отенко
Харьков: ХНЭУ 215, 2004
2452004
Стратегическое управление потенциалом предприятия: монография
ИП Отенко
Харьков: ХНЭУ 352, 2006
1852006
Управління конкурентними перевагами підприємства
ІП Отенко, ЄО Полтавська
Х.: ХНЕУ, 2005
1532005
Механизм управления потенциалом предприятия: научное издание
ІП Отенко, ЛМ Малярець
ХНЕУ, 0
153*
Економічна безпека підприємства: навчальний посібник
ІП Отенко, ГА Іващенко, ДК Воронков
Х.: Вид. ХНЕУ.–2012–256с, 2012
1292012
Фінансовий аналіз: навчальний посібник
ІП Отенко, ГФ Азаренков, ГА Іващенко
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
1262015
Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства: наукове видання
ІП Отенко, ЛМ Малярець, ГА Іващенко
Харків: Вид. ХНЕУ 208, 2007
111*2007
Стратегическое управление потенциалом предприятия
ИП Отенко
Харьков: Изд. ХНЕУ, 2006
942006
Менеджмент
СМ Пилипенко, СМ Пилипенко, І Отенко
Харків: ХДЕУ, 2002
782002
Стратегічні пріоритети підприємства: монографія
ІП Отенко
Харків: Вид. ХНЕУ, 2008
65*2008
Менеджмент: підручник
АА Пилипенко, СМ Пилипенко, ІП Отенко
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2005
632005
Корпоративна культура: міжнародний та трансформаційний аспекти
ІП Отенко, МІ Чепелюк
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018
482018
Стратегічне управління: нав. посіб
СЮ Гончарова, ІП Отенко
Харків: Вид-во ХНЕУ, 2004
472004
Соціальна політика: навч. посіб.
СЮ Гончарова, ІП Отенко
Х.: Вид. ХДЕУ, 2003
382003
Стратегічне управління потенціалом підприємства
ІП Отенко
Х.: ХНЕУ, 2006
312006
Економічний аналіз
ЄП Кожанова, ІП Отенко
навч. посіб./ЄП Кожанова [и др.], 2005
30*2005
Механизм управления потенциалом предприятия: Монография
ИП Отенко, ЛМ Малярец
Харків: ХГЭУ, 2003
292003
Economichna bezpeka pidpriemstva [Economic security of the enterprise]
IP Otenko, HA Ivashchenko, DK Voronkov
Kharkiv: KhNUE [in Ukranian], 2015
272015
Економічний аналіз: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни
ЄП Кожанова, ІП Отенко
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2003
232003
Strategicheskoe upravlenie potentsialom predpriyatiya [Strategic management of enterprise potential]
IP Otenko
Kharkiv: Kharkiv National University of Economics, 2006
222006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20