Follow
bojko/boiko/boyko/ТВ Бойко
Title
Cited by
Cited by
Year
Системний аналіз хіміко-технологічних комплексів: підручник
ЛМ Бугаєва, ТВ Бойко, ЮО Безносик
К.:«Інтерсервіс, 2017
412017
К вопросу определения рисков при оценке воздействий техногенных объектов на окружающую среду
ТВ Бойко
Восточно-европейский журнал передовых технологий 4 (6 (34)), 37-41, 2008
242008
Розробка методики оцінки небезпечних видів діяльності промислових підприємств
ГО Статюха, ТВ Бойко, ВІ Бендюг
Екологія і ресурси, 46-55, 2003
202003
Математичне моделювання міграції забруднюючих речовин у ґрунтах
ТВ Бойко, АО Абрамова, ЮА Запорожець
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (4 (66)), 14-16, 2013
162013
Особливості використання метода «індекс-ризик» для оцінки техногенної безпеки об’єктів
ТВ Бойко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (5 (42)), 44-47, 2009
142009
Системний підхід до оцінювання ризиків при проектуванні промислових об’єктів
Г Статюха, Т Бойко, А Абрамова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (14), 8-12, 2012
102012
До питання кількісної оцінки екологічної безпеки при ОВНС
ГО Статюха, ВА Соколов, ІБ Абрамов, ТВ Бойко, АОА Абрамова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (6 (48)), 44-46, 2010
102010
Моделирование массопереноса загрязняющих веществ в почвенном слое
ТВ Бойко, ЮА Запорожец
Технологический аудит и резервы производства 1 (3 (21)), 8-11, 2015
92015
К вопросу количественной оценки загрязнения атмосферного воздуха в системе ОВОС
ГА Статюха, ИБ Абрамов, ТВ Бойко, АА Ищишина
Восточно-европейский журнал передовых технологий 1 (3 (31)), 37-40, 2008
92008
До питання оцінки безпечності промислових об’єктів в аспекті сталого розвитку
ГО Статюха, ТВ Бойко, ВІ Бендюг
Екологія довкілля та безпека життєдіяльності, 57-61, 2003
92003
Definition of environmental risk as integral criterion in assessing of man-caused load
T Boyko, A Abramova
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (10 (69)), 4-7, 2014
82014
Расчет прогнозного техногенного риска промышленных объектов при эксплуатации
ПА Вавулин, ТВ Бойко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (10 (71)), 42-46, 2014
82014
Особливості визначення техногенного ризику хіміко–технологічних об’єктів на стадії проектування
МВ Назаренко, ТВ Бойко, ВІ Бендюг
Восточно-европейский журнал передовых технологий 3 (11 (51)), 13-17, 2011
82011
Техногенна безпека як невід’ємна частина сталого розвитку регіонів України
ТВ Бойко, ВІ Бендюг, БМ Комариста
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (10 (44)), 52-54, 2010
82010
Алгоритм прийняття рішень при оцінюванні впливів на навколишнє середовище
ГО Статюха, ТВ Бойко, ВІ Бендюг, ІБ Абрамов
ВНТУ, 2006
82006
Проблеми розробки і реалізації індикаторів сталого розвитку регіону
ГО Статюха, ТВ Бойко
Екологія і ресурси.–2006.–Вип 15, 83-97, 0
8
Фітомеліоративні функції зелених насаджень як фактор сталого розвитку Херсонської області
Т Бойко, О Дементьєва, П Бойко
Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии …, 2019
72019
Using the assessment method of environmental risk of a project in strategic territorial planning
T Boyko, I Dzhygyrey, A Abramova
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 10-17, 2017
72017
Analysis of the efficiency of purification of gas flows in a centrifugal filter
T Boyko, D Skladanyy, A Abramova, S Plashykhin, N Semenyuk
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (10 (80)), 4-9, 2016
72016
Оценка экологической опасности промышленных систем
ГА Статюха, ТВ Бойко, ВИ Бендюг
Математические методы в технике и технологиях ММТТ-22: Сб. трудов XХII …, 2009
72009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20