Follow
bojko/boiko/boyko/ТВ Бойко
Title
Cited by
Cited by
Year
Системний аналіз хіміко-технологічних комплексів: підручник
ЛМ Бугаєва, ТВ Бойко, ЮО Безносик
К.:«Інтерсервіс, 2017
372017
К вопросу определения рисков при оценке воздействий техногенных объектов на окружающую среду
ТВ Бойко
Восточно-европейский журнал передовых технологий 4 (6 (34)), 37-41, 2008
242008
Розробка методики оцінки небезпечних видів діяльності промислових підприємств
ГО Статюха, ТВ Бойко, ВІ Бендюг
Екологія і ресурси, 46-55, 2003
202003
Математичне моделювання міграції забруднюючих речовин у ґрунтах
ТВ Бойко, АО Абрамова, ЮА Запорожець
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (4 (66)), 14-16, 2013
142013
Особливості використання метода «індекс-ризик» для оцінки техногенної безпеки об’єктів
ТВ Бойко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (5 (42)), 44-47, 2009
122009
До питання кількісної оцінки екологічної безпеки при ОВНС
ГО Статюха, ВА Соколов, ІБ Абрамов, ТВ Бойко, АОА Абрамова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (6 (48)), 44-46, 2010
102010
Definition of environmental risk as integral criterion in assessing of man-caused load
T Boyko, A Abramova
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (10 (69)), 4-7, 2014
92014
К вопросу количественной оценки загрязнения атмосферного воздуха в системе ОВОС
ГА Статюха, ИБ Абрамов, ТВ Бойко, АА Ищишина
Восточно-европейский журнал передовых технологий 1 (3 (31)), 37-40, 2008
92008
Analysis of the efficiency of purification of gas flows in a centrifugal filter
T Boyko, D Skladanyy, A Abramova, S Plashykhin, N Semenyuk
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (10 (80)), 4-9, 2016
82016
Моделирование массопереноса загрязняющих веществ в почвенном слое
ТВ Бойко, ЮА Запорожец
Технологический аудит и резервы производства 1 (3 (21)), 8-11, 2015
82015
Системний підхід до оцінювання ризиків при проектуванні промислових об’єктів
С Геннадій, Т Бойко, А Абрамова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (14 (56)), 8-12, 2012
82012
Особливості визначення техногенного ризику хіміко–технологічних об’єктів на стадії проектування
МВ Назаренко, ТВ Бойко, ВІ Бендюг
Восточно-европейский журнал передовых технологий 3 (11 (51)), 13-17, 2011
82011
Алгоритм прийняття рішень при оцінюванні впливів на навколишнє середовище
ГО Статюха, ТВ Бойко, ВІ Бендюг, ІБ Абрамов
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 119-123, 2006
82006
До питання оцінки безпечності промислових об’єктів в аспекті сталого розвитку
ГО Статюха, ТВ Бойко, ВІ Бендюг
Екологія довкілля та безпека життєдіяльності, 57-61, 2003
82003
Проблеми розробки і реалізації індикаторів сталого розвитку регіону
ГО Статюха, ТВ Бойко
Екологія і ресурси.—2006.—Вип 15, 83-97, 0
8
Расчет прогнозного техногенного риска промышленных объектов при эксплуатации
ПА Вавулин, ТВ Бойко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (10 (71)), 42-46, 2014
72014
Оценка экологической опасности промышленных систем
ГА Статюха, ТВ Бойко, ВИ Бендюг
Математические методы в технике и технологиях ММТТ-22: Сб. трудов XХII …, 2009
72009
Алгоритм количественного анализа загрязнения почвы при проведении ОВОС
ГА Статюха, ТВ Бойко, АА Ищишина
Вісник Черкаського державного технологічного університету, 107-110, 2009
72009
КІлькІснІ показнИкИ оцінкИ техногенноЇ безпекИ об′ єктіВ
ТВ Бойко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (2 (37)), 14-17, 2009
72009
Calculation and analysis of predictable technological risk value of industrial objects in stationary operating conditions
TV Boiko, PA Vavulin
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (10), 71, 2014
62014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20