Подписаться
Mederbek Kadyrov
Mederbek Kadyrov
Другие именаМедербек Кадыров, Kadyrov Mederbek, Mederbek Kadırov
Osh State University
Подтвержден адрес электронной почты в домене oshsu.kg
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Kırgızistan’da Ceditçilerin Eğitim Alanındaki Faaliyetleri
M Kadyrov
Dini Araştırmalar 17 (45 (15-12-2014)), 159-172, 2014
182014
Ağa Han İsmâilîleri
M Kadyrov
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
112009
Kırgızların İslam anlayışının tarihsel arka planı ve bazı dini yapılanmalar (Sovyetlerin çöküşüne kadar)
M Kadyrov
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
72016
Kırgızların İslam'ı Kabulünde Yeseviliğin Rolü ve Kırgız Kültüründeki Yeri
M Kadyrov
Теология факультетинин илимий журналы, 35-44, 2018
52018
Nakşibendîliğin Kırgızlar Arasındaki Faaliyetleri
M Kadyrov
Scientific Journal of Faculty of Theology, 85-99, 2017
32017
Spread of Ishqiya order among Kyrgyz
M Kadyrov
Теология факультетинин илимий журналы, 21-28, 2019
1*2019
Суфизмдин Манас эпосундагы таасирлери
M Kadyrov
Scientific Journal of Faculty of Theology, 7-14, 2023
2023
Aspects Of Naming Of The Traditional Turkic Religion
Ө Зууридинов, М Кадыров
Теология факультетинин илимий журналы, 115-124, 2019
2019
Sovyetler Birliğinin Din Siyaseti ve İslâm (Orta Asya Örneğinde)
M Kadyrov, Ö Zuuridinov
Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, 63-70, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–9