Maрына Чмарава (Maryna Chmarava)
Maрына Чмарава (Maryna Chmarava)
Могилёвский государственный университет имени А.А.Кулешова ( Mogilev State A.Kuleshov University
Подтвержден адрес электронной почты в домене msu.by
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Шляхi ўзаемнага пазнання: беларуская лiтаратура ў Чэхаславакii (1920-1945)
МI Чмарава
92004
Пад сцягам славянскай ўзаемнасці (Жыццё і дзейнасць Адольфа Чэрнага)
МІ Чмарава
Роднае слова, С. 102–106, 2004
32004
Ляцкі як даследчык беларускай літаратуры
МІ Чмарава
Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, С. 18–22, 2001
32001
Шляхі ўзаемнага пазнання:беларуская літаратура ў Чэхаславакіі (1920 -1945)
МІ Чмарава
манаграфія, 136 с., 2004
22004
Спецыфічнасць уплыву чэшскага мадэрнізму на творчасць У. Жылкі
МІ Чмарава
Веснік магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта, С. 71–78, 2002
22002
О белорусских студенческих изданиях в межвоенной Чехословакии
МИ Чмарова
Opera Slavika: Slavistické rozhledy, S. 20–29, 2001
22001
Паэтычны малюнак роднага краю Л. Генiюш у адметных вобразах (пражскi перыяд дзейнасцi)
МІ Чмарава
Национально-культурный компонент в тексте и языке, 251-253, 1999
21999
Грамадская і культурная дзейнасць беларускага зямляцтва ў міжваеннай Чэхаславакіі (1918–1939)
МІ Чмарава
Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова, С. 81–87, 1998
21998
Пражскі і віленскі перыяд жыцця і дзейнасці Ф. Скарыны ў рамане-эсэ А. Лойкі “Францыск Скарына, або Сонца маладзіковае”
МІ Чмарава
Могилевский государственный университет имени АА Кулешова, 2020
2020
Ахвяруючы Беларусі (да 140-годдзя з дня нараджэння ПА Крэчаўскага)
МІ Чмарава
Могилевский государственный университет имени АА Кулешова, 2019
2019
ФРАНЦЫСК СКАРЫНА і МАСТАЦКАЯ РЭЦЭПЦЫЯ ЧЭХІІ ў РАМАНЕ-ЭСЭ АЛЕГА ЛОЙКІ “ФРАНЦЫСК СКАРЫНА, АБО СОНЦА МАЛАДЗІКОВАЕ”
МІ Чмарава
КОМПАРАТИВНі ДОСЛіДЖЕННЯ СЛОВ'ЯНСЬКИХ МОВ і ЛІТЕРАТУР: ПАМ'ЯТІ АКАДЕМіКА …, 2018
2018
Вобраз Францыска Скарыны і мастацкая рэцэпцыя Чэхіі ў рамане-эсэ “Францыск Скарына, або сонца маладзіковае”
МІ Чмарава
Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя АА Куляшова, 2018
2018
Спецыфіка вырашэння сацыяльных праблем у творчасці Янкі Купалы і Тараса Шаўчэнкі: традыцыі і наватарства
МІ Чмарава
Могилевский государственный университет имени АА Кулешова, 2018
2018
Асноўныя тэндэнцыі развіцця сучаснай чэшскай літаратуры
МІ Чмарава
Могилевский государственный университет имени АА Кулешова, 2018
2018
Сюжэтна-вобразныя паралелі i ідэйна-эстэтычныя сыходжанні ў творчасці Я. Купалы i Т. Шаўчэнкі
МІ Чмарава, ТІ Борбат
Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя АА Куляшова, 2017
2017
Некаторыя аспекты ўспрыняцця творчасці М.Багдановіча ў агульнаславянскім кантэксце
МІ Чмарава
Романовские чтения-12:Сборник статей Международной научной конференции, 2017 …, 2017
2017
«У свеце знаюць смутак Лідзіцэ і Арадур у горкай скрусе...»: художественное осмысление темы Холокоста и сожженных деревень в белорусской и других славянских литературах
ТИ Борбат, МИ Чмарова
[б. и.], 2016
2016
Помнік старабеларускага пісьменства «Аповесць жыцця i смерці Ефрасінні Полацкай» i традыцыі візантыйскай i старажытнарускай агіяграфічнай літаратуры
ТІ Борбат, МІ Чмарава
Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя АА Куляшова, 2016
2016
Помнік старабеларускага пісьменства «Аповесць жыцця і смерці Ефрасінні Полацкай» і традыцыі візантыйскай і старажытнарускай агіяграфічнай літаратуры
БТІ Чмарава, М.І.
Куляшоўскія чытанні : мат-лы Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 21 …, 2016
2016
«Аповесць жыцця і смерці Еўфрасінні Полацкай» у кантэксце візантыйскай агіяграфічнай літаратуры
МІ Чмарава
Итоги научных исследований ученых МГУ имени А. А. Кулешова 2015 г …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20