Maрына Чмарава (Maryna Chmarava)
Maрына Чмарава (Maryna Chmarava)
Могилёвский государственный университет имени А.А.Кулешова ( Mogilev State A.Kuleshov University
Подтвержден адрес электронной почты в домене msu.by
НазваниеПроцитированоГод
Шляхi ўзаемнага пазнання: беларуская лiтаратура ў Чэхаславакii (1920-1945)
МI Чмарава
52004
Пад сцягам славянскай ўзаемнасці (Жыццё і дзейнасць Адольфа Чэрнага)
МІ Чмарава
Роднае слова, С. 102–106, 2004
22004
Шляхі ўзаемнага пазнання:беларуская літаратура ў Чэхаславакіі (1920 -1945)
МІ Чмарава
манаграфія, 136 с., 2004
12004
Ляцкі як даследчык беларускай літаратуры
МІ Чмарава
Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, С. 18–22, 2001
12001
Ахвяруючы Беларусі (да 140-годдзя з дня нараджэння ПА Крэчаўскага)
МІ Чмарава
Могилевский государственный университет имени АА Кулешова, 2019
2019
ФРАНЦЫСК СКАРЫНА і МАСТАЦКАЯ РЭЦЭПЦЫЯ ЧЭХІІ ў РАМАНЕ-ЭСЭ АЛЕГА ЛОЙКІ “ФРАНЦЫСК СКАРЫНА, АБО СОНЦА МАЛАДЗІКОВАЕ”
МІ Чмарава
КОМПАРАТИВНі ДОСЛіДЖЕННЯ СЛОВ'ЯНСЬКИХ МОВ і ЛІТЕРАТУР: ПАМ'ЯТІ АКАДЕМіКА …, 2018
2018
Вобраз Францыска Скарыны і мастацкая рэцэпцыя Чэхіі ў рамане-эсэ “Францыск Скарына, або сонца маладзіковае”
МІ Чмарава
Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя АА Куляшова, 2018
2018
Спецыфіка вырашэння сацыяльных праблем у творчасці Янкі Купалы і Тараса Шаўчэнкі: традыцыі і наватарства
МІ Чмарава
Могилевский государственный университет имени АА Кулешова, 2018
2018
Асноўныя тэндэнцыі развіцця сучаснай чэшскай літаратуры
МІ Чмарава
Могилевский государственный университет имени АА Кулешова, 2018
2018
Сюжэтна-вобразныя паралелі i ідэйна-эстэтычныя сыходжанні ў творчасці Я. Купалы i Т. Шаўчэнкі
МІ Чмарава, ТІ Борбат
Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя АА Куляшова, 2017
2017
Некаторыя аспекты ўспрыняцця творчасці М.Багдановіча ў агульнаславянскім кантэксце
МІ Чмарава
Романовские чтения-12:Сборник статей Международной научной конференции, 2017 …, 2017
2017
«У свеце знаюць смутак Лідзіцэ і Арадур у горкай скрусе...»: художественное осмысление темы Холокоста и сожженных деревень в белорусской и других славянских литературах
ТИ Борбат, МИ Чмарова
[б. и.], 2016
2016
Помнік старабеларускага пісьменства «Аповесць жыцця i смерці Ефрасінні Полацкай» i традыцыі візантыйскай i старажытнарускай агіяграфічнай літаратуры
ТІ Борбат, МІ Чмарава
Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя АА Куляшова, 2016
2016
Помнік старабеларускага пісьменства «Аповесць жыцця і смерці Ефрасінні Полацкай» і традыцыі візантыйскай і старажытнарускай агіяграфічнай літаратуры
БТІ Чмарава, М.І.
Куляшоўскія чытанні : мат-лы Міжнар. навук.-практ. канф., Магілёў, 21 …, 2016
2016
«Аповесць жыцця і смерці Еўфрасінні Полацкай» у кантэксце візантыйскай агіяграфічнай літаратуры
МІ Чмарава
Итоги научных исследований ученых МГУ имени А. А. Кулешова 2015 г …, 2016
2016
Роля беларускіх паэтэс у нацыянальна-адраджэнскім руху на Беларусі пачатку XX ст.
МІ Чмарава, ТІ Борбат
Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя АА Куляшова, 2016
2016
Украiнскi вектар у беларускай лiтаратуры XIX-пачатку XX ст.
МІ Чмарава
Итоги научных иследований ученых МГУ имени АА Кулешова 2014 г., 105-110, 2015
2015
Мастацкае адлюстраванне першапачатковых этапаў войнаў у творчасцi М. Гарэцкага i В. Быкава
МІ Чмарава
Романовские чтения-10, 208-209, 2015
2015
Мастацкая рэпрэзентацыя вобраза «новага» чалавека як правадніка палітыкі калектывізацыі ў творчасці беларускіх празаікаў першай паловы 1930-х гадоў
ТІ Борбат, МІ Чмарава
Магілеўскі дзяржаўны універсітэт імя АА Куляшова, 2015
2015
Мастацкая рэпрэзентацыя вобраза «новага» чалавека як правадніка палітыкі калектывізацыі ў творах беларускіх празаікаў першай паловы 1930-х
БТІ Чмарава, М.І.
Актуальныя праблемы філалогіі і методыкі выкладання філалагічных дысцыплін …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20