Sergey Ivanets / Сергій Іванець / Сергей Иванец
Sergey Ivanets / Сергій Іванець / Сергей Иванец
Chernihiv State Technological University, Electronic and IT faculty
Подтвержден адрес электронной почты в домене inel.stu.cn.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
FPGA control of the neutral point clamped quasi-Z-source inverter
S Stepenko, O Husev, D Vinnikov, S Ivanets
2012 13th Biennial Baltic Electronics Conference, 263-266, 2012
172012
Neuro-fuzzy control system for active filter with load adaptation
O Husev, S Ivanets, D Vinnikov
2011 7th International Conference-Workshop Compatibility and Power …, 2011
112011
Інформаційне, методичне та організаційне забезпечення дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України
МП Мазур, ЮО Зубань, ВО Любчак, СА Іванець
Сумський державний університет, 2013
92013
Novel single-stage buck-boost inverter with unfolding circuit
O Matiushkin, O Husev, R Strzelecki, S Ivanets, A Fesenko
Electrical and Computer Engineering (UKRCON), 2017 IEEE First Ukraine …, 2017
62017
Використання нечіткої логіки в системах відстеження точки максимальної потужності фотоелектричних перетворювачів
СА Іванець, ОВ Красножон
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2014
62014
Component design guidelines for new single-stage buck-boost inverter with unfolding circuit
O Matiushkin, O Husev, C Roncero-Clemente, S Ivanets, A Fesenko
Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering (YSF), 2017 IEEE …, 2017
52017
Проектування комп'ютерних систем на основі мікросхем програмованої логіки
ВВ Казимир, ВВ Казимир, VV Kazymyr, ЮО Зубань, ЮА Зубань, ...
Вид-во СумДУ, 2013
52013
Отримання аналітичного опису поверхні керування для системи відстеження точки максимальної потужності фотоелектричного перетворювача
СА Іванець, ОВ Красножон
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2015
32015
Розвиток електроенергетики на основі концепції інтелектуальних електричних мереж SMART GRID
СА Іванець, ОВ Красножон
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
32013
Technical aspects of developing the BLDC motor electric drive as a part of precision angle stabilizer
RD Yershov, SA Ivanets, KO Tytelmaier, OV Korkh
2016 II International Young Scientists Forum on Applied Physics and …, 2016
22016
Підвищення точності обертання шпінделя засобами мехатронних систем
ДЮ Федориненко, СП Сапон, СА Іванець
Вісник Чернігівського державно-го технологічного университету, 49-57, 2011
22011
Нечітка система управління частотним пуском вентильного двигуна в синхронному режимі
ОО Гусев, СА Іванець
Вісник Чернігівського державно-го технологічного университету, 154-161, 2009
2*2009
Импульсные системы стабилизации постоянного напряжения с нечеткими и адаптивными регуляторами
ЮА Денисов, СА Иванец
Электричество, 35-39, 2007
22007
Фаззи-регулятор для вертикальных систем импульсно-фазового управления вентильными преобразователями
ЮО Денисов, СА Іванець
Технічна електродинаміка, 19-25, 2003
22003
Інтегроване середовище розроблення дистанційних курсів на основі проектного підходу
ЮО Зубань, ТВ Лаврик, СА Іванець
Технічні науки та технології, 148-154, 2016
12016
IMPLEMENTATION OF PARALLEL ACTIVE POWER FILTER IN THE NONIDEAL POWER GRID
O Husev, S Ivanets, D Vinnikov
Journal of Donbas State Technical Univ, 275-284, 2011
12011
Телекомунікації та радіотехніка: методичні вказівки до виконання випускної роботи для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» усіх форм навчання
ОВ Красножон, ОО Гусев, ОА Велігорський, МА Хоменко, СА Іванець, ...
Чернігів: ЧНТУ, 2019
2019
Сучасні технології конструювання РЕА: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» усіх форм …
МА Хоменко, ОА Велігорський
Чернігів: ЧНТУ, 2019
2019
Інтернет речей: методичні вказівки до виконання випускної роботи для студентів освітньої програми «Пристрої Інтернету речей» спеціальності 171 «Електроніка» усіх форм навчання
МА Хоменко, СА Іванець, ОВ Савенко, ОА Велігорський
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
An optimal degree approximation of the surface control for photovoltaic maximum power point tracking system
S Ivanets, O Veligorskyi, K Tytelmaier, O Krasnozhon
2016 IEEE 36th International Conference on Electronics and Nanotechnology …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20