Іван Брощак
Іван Брощак
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка довкілля і природних ресурсів: монографія
ЮВ Дзядикевич, БО Язлюк, РБ Гевко, ЮІ Гайда, РІ Розум, ГІ Пиріг, ...
252016
Моніторинг ґрунтів, шляхи покращення родючості та екологічної безпеки земель тернопільської області: монографія
ІС Брощак
Тернопіль: Видавн.-поліграф. центр «Економічна думка, 2013
192013
Моніторинг, шляхи покращення родючості та екологічної безпеки ґрунтів Тернопільської області: монографія
ІС Брощак, РБ Гевко, СС Никеруй
Тернопіль:«Економічна думка, 2013
52013
Вермистим-при садінні
ІС Брощак, ІМ Ковтуник
Захист рослин, 16-18, 2003
52003
Динаміка якісних показників корму різночаснодостигаючих злаково-бобових травостоїв залежно від удобрення та режимів використання
КП Ковтун, ІС Брощак, ГП Дутка, ВМ Федоренко
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2010
42010
Напрями використання енергії пірамід
РБ Гевко, ЮВ Дзядикевич, ІС Брощак, ІГ Ткаченко, БВ Погріщук, ...
Інженерна академія України, 2017
32017
Вплив регулятора росту і мікродобрив на врожайність та якість цукрових буряків при позакореневому живленні
ІС Брощак
Цукрові буряки, 8-10, 2009
32009
Напрями покращення землекористування в АПК України/Р. Б. Гевко, ЮВ Дзядикевич, ІС Брощак, ІВ Любезна
РБ Гевко
Інноваційна економіка, 69, 2017
22017
Економіка довкілля і природних ресурсів
ЮВ Дзядикевич
Тернопіль, Астон, стор 58, 2016
22016
ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАБУР’ЯНЕНОСТІ ҐРУНТІВ І.С. БРОЩАК 1, Л.В. ДАЦЬКО 2, Ю.Т. ФЕДОРЧАК
ІС Брощак, ЛВ Дацько, ЮТ Федорчак
Агроекологічний журнал, 38-41, 2010
22010
Продуктивність сортів картоплі залежно від норм і способів застосування регуляторів росту в умовах західного Лісостепу України
ІС Брощак
–Вінниця, 2005.–20 с, 0
2
Сучасні підходи до використання поживних решток та сидеральних культур на добриво
ІС Брощак, МД Гуйван, СВ Пида
2019
Ефективність застосування препарату Біопрогрес у посівах сільськогосподарських культур
ІС Брощак, МД Гуйван, СВ Пида, ІВ Хом'як
Укрмедкнига, 2018
2018
Ефективність використання базальтових туфів для утилізації рідких відходів свинокомплексів
ІС Брощак, СВ Пида, ІВ Хом’як
Вектор, 2018
2018
Набір міні-теплиць для вирощування розсади
РБ Гевко, ЯС Янишин, ЮВ Дзядикевич, ІС Брощак, ІГ Ткаченко, ...
Український інститут інтелектуальної власності (Укрпатент), 2017
2017
Перспективи використання картопляного соку для виробництва органічного добрива
ІС Брощак, СВ Пида
Біологічні дослідження-2017, 366-368, 2017
2017
Перспективи використання картопляної мезги для виробництва органічних добрив
ІС Брощак, СВ Пида
Терно-граф, 2017
2017
СИДЕРАЦІЯ–РЕЗЕРВ ВЕДЕННЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
І Брощак, В Печенюк, І Городицька
Аграрна наука та освіта Поділля, 2017
2017
УТИЛІЗАЦІЯ РІДКИХ ВІДХОДІВ СВИНОКОМПЛЕКСІВ
І БРОЩАК, І ХОМ’ЯК
Редакційна колегія: Пуцентейло ПР, д. е. н., професор (відп. за випуск …, 2017
2017
Економічна ефективність застосування біопрепаратів при вирощуванні люпину білого в умовах Західного Лісостепу України
СВ Пида, ОВ Тригуба, ОВ Гурська, ІС Брощак
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20