Рябовол Людмила Олегівна
Рябовол Людмила Олегівна
Уманський національний університет садівництва, факультет агрономії, кафедра генетики, селекції
Подтвержден адрес электронной почты в домене udau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Пшениця спельта
ГМ Господаренко, ПВ Костогриз, ВВ Любич, МФ Парій, ...
ТОВ" СІК ГРУП УКРАЇНА", 2016
82016
Клональне мікророзноження рослин
ЛО Рябовол
Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних занять з …, 2001
62001
Использование спельты (Triticum spelta L.) в селекции на качество зерна тритикале (Triticosecale wittmack)
ИП Диордиева, ЯС Рябовол, ЛО Рябовол, ПН Ренгач, СП Коцюба, ...
Сельскохозяйственная биология 54 (1), 2019
42019
Разработка способов получения гаплоидов и дигаплоидов сахарной свеклы как исходного материала для селекционного процесса
ЛО Рябовол
41994
Використання культури in vitro в адаптивній селекції рослин (огляд літератури)
ІО Любченко, ЛО Рябовол, АІ Любченко
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2016
32016
Роль аллельного и неаллельного взаимодействия генов в механизме возникновения гетерозиса
СГ Хаблак, ЯА Абдуллаева, ЛО Рябовол, ЯС Рябовол
Фактори експериментальної еволюції організмів 24, 177-182, 2019
12019
Стан біотехнологічних досліджень рижію ярого
Л Рябовол, А Любченко, І Любченко
Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Агрономія, 13-20, 2018
12018
МОДИФІКАЦІЯ ЖИВИЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ ДЛЯ ІНДУКУВАННЯ КАЛЮСОГЕНЕЗУ IN VITRO РИЖІЮ ЯРОГО
ІО Любченко, АІ Любченко, ЛО Рябовол
Наукові доповіді НУБіП України, 11-11, 2018
12018
Створення та оцінка вихідних матеріалів для селекції гібридів соняшнику кондитерського напряму використання
ІО Ракул, ЛО Рябовол
Умань, 2017
12017
СЕЛЕКЦІЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ НА СТІЙКІСТЬ ДО ЦЕРКОСПОРОЗНОЇ ПРИКОРЕНЕВОЇ ГНИЛІ
ЯС Рябовол, ЛО Рябовол
СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНА НАУКА І ОСВІТА, 217, 2017
12017
Характеристика зразків пшениці м’якої озимої за зимостійкістю
ЯС Рябовол, ЛО Рябовол
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 29-36, 2016
12016
Створення нових селекційних матеріалів пшениці м’якої озимої за гібридизації еколого-географічно віддалених сортів
ЯС Рябовол, ЛО Рябовол
Вестник Уманского национального университета садоводства, 2016
12016
СТВОРЕННЯ КРУПНОПЛІДНИХ БАТЬКІВСЬКИХ КОМПОНЕНТІВ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ КОНДИТЕРСЬКОГО НАПРЯМКУ ВИКОРИСТАННЯ
ІО Конуп, ЛО Рябовол, МФ Парій
Умань, 2016
12016
Гібридна пшениця: проблеми, можливості, переваги, перспективи
ЯС Рябовол, ФМ Парій, ЛО Рябовол, ІР Заболотна, ІП Діордієва
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2014
12014
Методи отримання калюсної тканини Cichorium intybus L. в культурі in vitro
ЛО Рябовол
Збірник наукових праць [Інституту цукрових буряків УААН], 108-113, 2007
12007
Отримання культури in vitro рижію ярого
ІО Любченко, ЛО Рябовол, АІ Любченко
ББК 41.4 С29, 216, 0
1
УМОВИ ВВЕДЕННЯ ЕКСПЛАНТІВ КУКУРУДЗИ В ІЗОЛЬОВАНУ КУЛЬТУРУ
ЮВ Білокур, ЛО Рябовол, ЯС Рябовол
EDITORIAL BOARD, 22, 2020
2020
Перспективы по созданию исходного материала для селекции желтосеменных сортов масличных культур семейства Brassicaceae
СГ Хаблак, ЯА Абдуллаева, ЛО Рябовол, ЯС Рябовол
Фактори експериментальної еволюції організмів 27, 282-286, 2020
2020
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РОСЛИН ЖИТА ОЗИМОГО ЗА ЗМІНИ СТРУКТУРИ СУЦВІТТЯ
Я Рябовол, Л Рябовол
The 12 th International scientific and practical conference «IMPACT OF …, 2020
2020
О РЕЗУЛЬТАТАХ СЕЛЕКЦИИ ПШЕНИЦЫ СПЕЛЬТА (TRITICUM SPELTA L.) НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА
ИП Диордиева, ЯС Рябовол, ВС Кочмарский, ЛО Рябовол
Сельскохозяйственная биология 55 (3), 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20