Подписаться
Наталія Гуржій
Наталія Гуржій
професор, Запорізький національний університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління маркетинговою діяльністю підприємства: монографія
ЛВ Балабанова, НМ Гуржій
Донецьк: ДонНУЕТ 184, 2010
412010
Управління стратегічним маркетингом: парадигма, інструментарій, результативність: монографія
НМ Гуржій
Донецьк: ДонНУЕТ 559, 2012
292012
Інноваційні технології в туристичній індустрії
НМ Гуржій, АВ Третинко
Сталий розвиток економіки, 221-224, 2013
252013
Особливості сучасних підходів до стратегічного управління розвитком підприємства
НМ Гуржій, АЮ Колтунік
Глобальні та національні проблеми економіки, 344-347, 2016
112016
Управління маркетинговою діяльністю підприємства
ЛВ Балабанова, НМ Гуржій
Донецьк: ДонНУЕТ 20114, 184, 2014
102014
Річковий транспорт України: проблеми та перспективи розвитку
НМ Гуржій, АВ Городова, ТЄ Одинець
Економіка та суспільство, 2016
82016
Оцінка логістичного потенціалу підприємства як основа вибору його логістичної стратегії
НМ Гуржій, АІ Оверченко
Глобальні та національні проблеми економіки, 244-248, 2016
72016
Система маркетингових ризиків в діяльності підприємства
НМ Гуржій
Вісник Хмельницького національного університету, 167-170, 2011
72011
Состояние и перспективы экономического развития предприятий транспортной инфраструктуры Украины
НМ Гуржій, АВ Городова, ТЄ Одинець
Економіка і суспільство, 61-65, 2016
62016
Механізм проактивного управління стратегічною маркетинговою стійкістю
НМ Гуржій
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 57-66, 2013
62013
Методологічна та інформаційна підтримка архітектури стратегічного маркетингу
НМ Гуржій
Міжнародна науково-практична Internet-конференція 6, 2011
62011
Управління маркетинговою діяльністю підприємств в умовах ринкової економіки
НМ Гуржій
НМ Гуржій, 2007
62007
Аналіз конкурентоспроможності продукції ПАТ «Мотор Січ» на ринку авіадвигунів
НМ Гуржій, АВ Маценко
Глобальні та національні проблеми економіки, 301-304, 2017
52017
Впровадження екологістики у вітчизняну транспортну систему
НМ Гуржій, МЮ Бєлікова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
52016
Управління маркетингом: концепції та проблеми
НМ Гуржій
Вісник Національного університету" Львівська політехніка, 16-22, 2011
52011
Ризик-менеджмент стратегічного маркетингу
НМ Гуржій
Вісник соціально-економічних досліджень, 70-76, 2013
42013
Креативний маркетинг в системі стратегічного маркетингу
НМ Гуржій
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
42011
Вибір конкурентної стратегії торговельного підприємства на основі Паттерна стратегії
НМ Гуржій
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 79-83, 2015
32015
Парадигма стратегічного маркетингу
Н Гуржій
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
32012
Збалансована система показників як метод формування стратегії машинобудівного підприємства
НМ Гуржій, ТМ Єчина
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 54, 2016
22016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20