Наталія Гуржій
Наталія Гуржій
професор, Запорізький національний університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Управління стратегічним маркетингом: парадигма, інструментарій, результативність: монографія
НМ Гуржій
Донецьк: ДонНУЕТ, 2012
192012
Інноваційні технології в туристичній індустрії
НМ Гуржій, АВ Третинко
Сталий розвиток економіки, 221-224, 2013
92013
Система маркетингових ризиків в діяльності підприємства
НМ Гуржій
Вісник Хмельницького національного університету, 167-170, 2011
72011
Методологічна та інформаційна підтримка архітектури стратегічного маркетингу
НМ Гуржій
Міжнародна науково-практична Internet-конференція 6, 2011
52011
Річковий транспорт України: проблеми та перспективи розвитку
НМ Гуржій, АВ Городова, ТЄ Одинець
Економіка та суспільство, 61, 2016
42016
Механізм проактивного управління стратегічною маркетинговою стійкістю
НМ Гуржій
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 57-66, 2013
42013
Управління маркетинговою діяльністю підприємств в умовах ринкової економіки
НМ Гуржій
НМ Гуржій, 2007
42007
Світовий ринок зернових: тенденції та перспективи
НМ Гуржій, АС Свєрчкова
Сталий розвиток економіки, 303-307, 2013
32013
Парадигма стратегічного маркетингу
Н Гуржій
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
32012
Впровадження екологістики у вітчизняну транспортну систему
НМ Гуржій, МЮ Бєлікова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
22016
Ризик-менеджмент стратегічного маркетингу
НМ Гуржій
Одеський національний економічний університет, 2013
22013
Креативний маркетинг в системі стратегічного маркетингу
НМ Гуржій
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
22011
Концепція управління стратегічним маркетингом
НМ Гуржій
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер …, 2011
22011
Логістика як методологія управління перешкодами в потокових процесах
НМ Гуржій, МА Касянок
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 103-106, 2016
12016
Управління якістю стратегічного маркетингу вітчизняних машинобудівних підприємств
НМ Гуржій
Молодий вчений, 8-11, 2015
12015
Фінансовий потенціал як один із аспектів логістичного потенціалу
НМ Гуржій, ЯІ Шрамко, ТВ Ухова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
12014
Місце керівника в механізмі реалізації маркетингових стратегій
НМ Гуржій
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 118-125, 2014
12014
Розробка стратегічної програми маркетингового спостереження в торговельних підприємствах
НМ Гуржій
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер …, 2012
12012
Методичні підходи до реалізації маркетингового стратегічного набору підприємства
НМ Гуржій
Сталий розвиток економіки.-Хмельницький: ПВНЗ «Університет економіки і …, 2012
12012
Методичні основи оцінки якості стратегічних маркетингових програм
НМ Гуржій
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 310-318, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20