Наталія Гуржій
Наталія Гуржій
професор, Запорізький національний університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління маркетинговою діяльністю підприємства: монографія
ЛВ Балабанова, НМ Гуржій
Донецьк: ДонНУЕТ 184, 2010
362010
Управління стратегічним маркетингом: парадигма, інструментарій, результативність: монографія
НМ Гуржій
Донецьк: ДонНУЕТ, 2012
232012
Інноваційні технології в туристичній індустрії
НМ Гуржій, АВ Третинко
Сталий розвиток економіки, 221-224, 2013
202013
Річковий транспорт України: проблеми та перспективи розвитку
НМ Гуржій, АВ Городова, ТЄ Одинець
Економіка та суспільство, 2016
92016
Система маркетингових ризиків в діяльності підприємства
НМ Гуржій
Вісник Хмельницького національного університету, 167-170, 2011
82011
Управління маркетинговою діяльністю підприємства
ЛВ Балабанова, НМ Гуржій
М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М …, 2014
62014
Механізм проактивного управління стратегічною маркетинговою стійкістю
НМ Гуржій
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 57-66, 2013
62013
Управління маркетинговою діяльністю підприємств в умовах ринкової економіки
НМ Гуржій
НМ Гуржій, 2007
62007
Аналіз конкурентоспроможності продукції ПАТ «Мотор Січ» на ринку авіадвигунів
НМ Гуржій, АВ Маценко
Глобальні та національні проблеми економіки, 301-304, 2017
52017
Методологічна та інформаційна підтримка архітектури стратегічного маркетингу
НМ Гуржій
Міжнародна науково-практична Internet-конференція 6, 2011
52011
Управління маркетингом: концепції та проблеми
НМ Гуржій
Видавництво Львівської політехніки, 2011
52011
Особливості сучасних підходів до стратегічного управління розвитком підприємства
НМ Гуржій, АЮ Колтунік
Глобальні та національні проблеми економіки, 344-347, 0
5
Оцінка логістичного потенціалу підприємства як основа вибору його логістичної стратегії
НМ Гуржій, АІ Оверченко
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського.–2016.–Вип 13 …, 2016
42016
Впровадження екологістики у вітчизняну транспортну систему
НМ Гуржій, МЮ Бєлікова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
42016
Ризик-менеджмент стратегічного маркетингу
НМ Гуржій
Вісник соціально-економічних досліджень, 70-76, 2013
42013
Парадигма стратегічного маркетингу
Н Гуржій
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
32012
Креативний маркетинг в системі стратегічного маркетингу
НМ Гуржій
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
32011
Вибір конкурентної стратегії торговельного підприємства на основі Паттерна стратегії
НМ Гуржій
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 79-83, 2015
22015
Світовий ринок зернових: тенденції та перспективи
НМ Гуржій, АС Свєрчкова
Сталий розвиток економіки, 303-307, 2013
22013
Методологічні основи конкретизації маркетингової системи спостережень
НМ Гуржій
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20