Наталія Гуржій
Наталія Гуржій
професор, Запорізький національний університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління маркетинговою діяльністю підприємства: монографія
ЛВ Балабанова, НМ Гуржій
Донецьк: ДонНУЕТ 184, 2010
402010
Управління стратегічним маркетингом: парадигма, інструментарій, результативність: монографія
НМ Гуржий
Донецьк: ДонНУЕТ, 2012
222012
Інноваційні технології в туристичній індустрії
НМ Гуржій, АВ Третинко
Сталий розвиток економіки, 221-224, 2013
212013
Система маркетингових ризиків в діяльності підприємства
НМ Гуржій
Вісник Хмельницького національного університету, 167-170, 2011
82011
Річковий транспорт України: проблеми та перспективи розвитку
НМ Гуржій, АВ Городова, ТЄ Одинець
Економіка та суспільство, 61, 2016
62016
Управління маркетинговою діяльністю підприємства
ЛВ Балабанова, НМ Гуржій
Донецьк: ДонНУЕТ 20114, 184, 2014
62014
Аналіз конкурентоспроможності продукції ПАТ «Мотор Січ» на ринку авіадвигунів
НМ Гуржій, АВ Маценко
Глобальні та національні проблеми економіки, 301-304, 2017
52017
Методологічна та інформаційна підтримка архітектури стратегічного маркетингу
НМ Гуржій
Міжнародна науково-практична Internet-конференція 6, 2011
52011
Управління маркетингом: концепції та проблеми
НМ Гуржій
Видавництво Львівської політехніки, 2011
52011
Впровадження екологістики у вітчизняну транспортну систему
НМ Гуржій, МЮ Бєлікова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
42016
Механізм проактивного управління стратегічною маркетинговою стійкістю
НМ Гуржій
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 57-66, 2013
42013
Ризик-менеджмент стратегічного маркетингу
НМ Гуржій
Вісник соціально-економічних досліджень, 70-76, 2013
42013
Управління маркетинговою діяльністю підприємств в умовах ринкової економіки
НМ Гуржій
НМ Гуржій, 2007
42007
Оцінка логістичного потенціалу підприємства як основа вибору його логістичної стратегії
НМ Гуржій, АІ Оверченко
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського.–2016.–Вип 13 …, 2016
32016
Парадигма стратегічного маркетингу
Н Гуржій
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
32012
Оцінка лідерських компетенцій керівників–лідерів машинобудівних підприємств
ЄА Жарик, НМ Гуржій
Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання, 325-329, 2018
22018
Управління логістичним потенціалом підприємства
НМ Гуржій, ЯІ Шрамко
Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка, 113-115, 2014
22014
Світовий ринок зернових: тенденції та перспективи
НМ Гуржій, АС Свєрчкова
Сталий розвиток економіки, 303-307, 2013
22013
Методологічні основи конкретизації маркетингової системи спостережень
НМ Гуржій
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2012
22012
Креативний маркетинг в системі стратегічного маркетингу
НМ Гуржій
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
22011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20