Малинка Микола Миколайович (Mykola Malynka)
Малинка Микола Миколайович (Mykola Malynka)
Київський національний університет технологій та дизайну
Підтверджена електронна адреса в knutd.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
СВОЄРІДНІСТЬ ПРОБЛЕМАТИКИ УКРАЇНСЬКОГО ХРОНОГРАФА ХVІ СТ.
ММ Малинка
Young 61 (9), 2018
2018
Утвердження християнства як провідна тема в Українському хронографі ХVІ ст.
ММ Малинка, ТЗ Александрович
Література й історія, 2018
2018
Значення сюжетних груп Українського хронографа XVI ст. для розкриття глибини твору
ММ Миколайович, АТ Зігфридівна
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції розвитку …, 2018
2018
Глоси як позасюжетний елемент Українського хронографа XVІ ст.
ММ Малинка, ТЗ Александрович
ІV Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток сучасної освіти і …, 2018
2018
Роль Чину святого Василія Великого в духовному та літературному житті українського народу в XVII-XVIII ст.
ТЗ Александрович, ММ Малинка
Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення …, 2017
2017
Значення часопросторової організації українського хронографа XVI ст. для висвітлення історії становлення світової цивілізації
ММ Малинка
Актуальні проблеми філології : матеріали V Міжнародної науково-практичної …, 2017
2017
Розвиток хронікарства в давньому українському письменстві як складова європейського літературного процесу
ММ Малинка, ТЗ Александрович
Молодий вчений, 2017
2017
Взаємозв'язок творчості Григорія Сковороди з Античністю
ТЗ Александрович, ММ Малинка
Античні витоки європейської раціональності: до 2400-річчя Арістотеля, 2016
2016
Полемічна творчість Стефанія Зизанія та Івана Вишенського: тематика і проблематика
ТЗ Александрович, ММ Малинка
Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки, 6-12, 2016
2016
Острозький культурний осередок як основна цитадель збереження Православ’я
ТЗ Александрович, ММ Малинка
V Міждисциплінарні гуманітарні читання, 2016
2016
османської загрози в українському хронографі XVI століття
ММ Малинка
Літературознавчі обрії, 2015
2015
Погляди на геополітичне становище України в добу Ренесансу через призму творів Йосипа Верещинського
ТЗ Александрович, ММ Малинка
Переяславські Сковородинівські студії: філологія, філософія, педагогіка: зб …, 2015
2015
Античність і Г. Сковорода: культурний діалог у прозі українського письменника
ТЗ Александрович, ММ Малинка
Григорій Сковорода та європейська культура, 2015
2015
семи Вселенських соборів в Українському хронографі XVI століття
ММ Малинка
Літературознавчі обрії. Праці молодих учених, 2014
2014
ТЕМА СЕМИ ВСЕЛЕНСЬКИХ СОБОРІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ХРОНОГРАФІ XVI CТОЛІТТЯ
М Малинка
Засновник видання: Інститут літератури ім. ТГ Шевченка Національної …, 2014
2014
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ХРИСТИЯНСЬКІ ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДУХОВНОСТІ СУСПІЛЬСТВА У ПРОЗІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ТА В УКРАЇНСЬКОМУ ХРОНОГРАФІ ХVІ СТ.
ТЗ Александрович, ММ Малинка
ÓÊÐÀÍÑÜÊÎ ÄÓÕÎÂÍÎÑÒ², 84, 2013
2013
турецької загрози християнському світу в творчості Станіслава Оріховського та в українському хронографі XVI ст.
М Малинка
Переяславські Сковородинські студії, 72-76, 2013
2013
Образ Діви Марії в апокрифі “Ходіння Богородиці по муках” та в українському хронографі XVI століття
М Малинка
Інститут літератури ім. ТГ Шевченка НАН України, 2009
2009
ХІІІ Сковородинівські читання
М Малинка
Слово і Час, 2008
2008
Алєксандров Євген Павлович–доктор‖ педагогічних‖ наук,‖ професор‖ кафедри‖ гуманітарних‖ дисциплін‖ Таганрозького‖ інституту‖ управління‖ та‖ економіки‖(Росія …
ВФ Бак, МВ Бедевельська, Я Бобилева, ІЗ Бойко, БВ Вікторович, ...
2006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20