Олександр Голік (Oleksandr Golik)
Олександр Голік (Oleksandr Golik)
Бердянський державний педагогічний університет (Berdyansk State Pedagogical University)
Verified email at bdpu.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Педагогічна майстерність: організаційно-управлінський аспект
ОБ Голік
Ноулідж, 2010
232010
Підготовка майбутніх учителів до організації позакласної дозвіллєвої діяльності старшокласників
ОБ Голік
ОБ Голік, 2007
172007
Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності
ІА Зязюн, ГГ Філіпчук, ОМ Отич, та ін., ОМО за наук. ред.
Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2013
5*2013
Організаційно-управлінський аспект позакласної дозвіллєвої діяльності старшокласників
ОБ Голік
Юго-Восток ЛТД, 2008
42008
“Scribing” as a method of training of a general educational institution’s future leader to reflexive management
G Oleksandr, N Sergii
Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics, 51-58, 2017
3*2017
Управління закладом освіти
ОБ Голік, СГ Немченко
Бердянськ: БДПУ,, 2020
1*2020
Формування фахової компетентності магістрантів на основі кейс-методу
О Голік
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2016
12016
Теоретичні основи педагогічної техніки викладача закладу вищої освіти
ОБ Голік
Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі …, 2020
2020
Педагогіка вищої школи
ОБ Голік, СГ Немченко
БДПУ, 2020
2020
Культура мовлення як складова педагогічної майстерності
ОБ Голік
Актуальні питання науки : матеріали І Міжнародної науково-практичної …, 2020
2020
Майстерність публічного виступу
ОБ Голік
Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: актуальні питання …, 2020
2020
Педагогічне спілкування в процесі мовленнєвої діяльності
ОБ Голік
Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти …, 2019
2019
Роль психофізичних дій у діяльності вчителя-актора
ОБ Голік
Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали …, 2019
2019
Роль педагогічної майстерності в професійному становленні майбутнього вчителя початкової школи
ОБ Голік
Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти …, 2018
2018
Рефлексивна культура : монографія
ОБ Голік, СГ Немченко
Riga LAP Lamberg Academic Publishing, 2018
2018
Вчитель як режисер творчої взаємодії з учнями
ОБ Голік
матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Наука ІІІ …, 2018
2018
Bricolage’ – Method оf Reflexive Management Training for General Educational Institutions’ Future Leaders.
A Golik, N Sergii
British Educational Research Journal 6 (44), 1481–1487, 2018
2018
Рефлексивна культура: монографія
О Голік, С Немченко
Riga LAP Lamberg Academic Publishing, 2018
2018
Управління освітою: рефлексивний підхід: колект. моногр.
ВВ Крижка
Бердянськ: Видавець Ткачук О. В, 2016
2016
Педагогіка вищої школи: підручник для студентів вищих навчальних закладів
ОБ Голік, СГ Немченко, ОВ Лебідь
Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ,, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20