Irina Abankina
Irina Abankina
Подтвержден адрес электронной почты в домене hse.ru - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The effects of reform on the performance of higher education institutions
I Abankina, T Abankina, L Filatova, E Nikolayenko, E Seroshtan
Journal of Applied Research in Higher Education, 2012
462012
From equality to diversity: Classifying Russian universities in a performance oriented system
I Abankina, F Aleskerov, V Belousova, L Gokhberg, S Kiselgof, ...
Technological Forecasting and Social Change 103, 228-239, 2016
362016
Education development trends in Russia
L Filatova, I Abankina, T Abankina, E Nikolayenko
Journal of US-China Public Administration 9 (10), 1198-1214, 2012
272012
Russian higher education reforms and the Bologna Process
IV Abankina, I Scherbakova
Journal of the European Higher Education Area 3, 3-25, 2013
252013
Tipologiya i analiz nauchno-obrazovatel’noy rezul’tativnosti rossiyskikh vuzov [A Typology and Analysis of Russian Universities’ Performance in Education and Research]
IV Abankina, FT Aleskerov, VY Belousova, L Gokhberg, K Zinkovsky, ...
Foresight-Russia 7 (3), 48-63, 2013
202013
University efficiency evaluation with using its reputational component
I Abankina, F Aleskerov, VY Belousova, A Bonch-Osmolovskaya, ...
Lecture Notes in Management Science 4, 244-253, 2012
182012
Otsenka rezul'tativnosti universitetov s pomoshch'yu obolochechnogo analiza dannykh [Evaluating Performance of Universities Using Data Envelopment Analysis]
I Abankina, F Aleskerov, V Belousova, K Zinkovsky, S Petrushchenko
Voprosy obrazovaniya, 15-48, 2013
142013
Sustaining student enrolment: impact of demand trends for higher education in Russia
IV Abankina, L Filatova
Journal of US-China Public Administration 12 (5), 345-359, 2015
132015
Mesto vuzov v novoy ekonomike: strategii i ugrozy [Place of Universities in the New Economy: Strategies and Threats]
I Abankina, T Abankina
Otechestvennyye zapiski 4 (55), 171-181, 2013
122013
Global'naya konkurentosposobnost'rossiiskogo obrazovaniya
IV Abankina, AA Belikov, OS Gaponova, FF Dudyrev, N Koreshnikova Yu, ...
Moscow, NIU VShE 112, 2017
112017
Performance-Based Typology Of Universities: Evidence From Russia
I Abankina, FT Aleskerov, V Belousova, L Gokhberg, K Zinkovsky, ...
Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP 33, 2015
112015
Posuzování rozvoje kompetence k učení ve výuce
M Chvál, H Kasíková, J Valenta
Karolinum, 2012
112012
Accessibility of preschool education
I Abankina
Вопросы образования, 2018
102018
Gosudarstvennaya politika finansirovaniya sektora vysshego obrazovaniya v usloviyakh byudzhetnykh ogranichenii [State policy of higher education sector financing under the …
IV Abankina, VA Vynaryk, LM Filatova
Journal of the New Economic Association 31 (3), 111-143, 2016
102016
Sravnitel'naja harakteristika sistem vysshego obrazovanija zarubezhnyh stran: konkurentnye metody finansirovanija [Comparative characteristics of higher education systems of …
IV Abankina, TV Abankina, EA Nikolaenko, F LM
Education economy 1 (74), 53-73, 2013
102013
Typology and Analysis of Russian Universities’ Performance in Education and Science Perspectives
I Abankina, F Aleskerov, V Belousova, L Gokhberg, K Zinkovsky, ...
Foresight and STI Governance (Foresight-Russia till No. 3/2015) 7 (3), 48-63, 2013
102013
Tendentsii izmeneniya obshchestvennogo sprosa na vysshee obrazovanie v sovremennoi Rossii [Trends in the Social Demand for Higher Education in Modern Russia]
IV Abankina, TV Abankina, LM Filatova, EA Nikolaenko
Voprosy obrazovaniya, 88-112, 2012
102012
Efficient funding strategy for investment and construction projects of municipal economy: study of characteristics
IJE Fedorova, SV Muzalev, AV Frygin, MS Shalneva, LM Khanova
International journal of civil engineering and technology 9 (9), 1945-1951, 2018
92018
DEA by sequential exclusion of alternatives in heterogeneous samples
F Aleskerov, V Petrushchenko
International Journal of Information Technology & Decision Making 15 (01), 5-22, 2016
92016
Financing of education: trend on personalization
IV Abankina
Journal of the New Economic Association 41 (1), 216-225, 2019
82019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20