Svitlana Denga (Деньга Світлана Миколаївна, Деньга Светлана Николаевна)
Svitlana Denga (Деньга Світлана Миколаївна, Деньга Светлана Николаевна)
ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
Підтверджена електронна адреса в uccu.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Еккаунтинг ефективностi вкладення капiталу в торговельну сферу
ЮА Верига
ПУСКУ, 2005
482005
Екаунтинг ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу
СМ Деньга
РВВ ПУСКУ, 2008
302008
Захист інформації в комп’ютерних інформаційних системах бухгалтерського обліку
СМ Деньга, ЮА Верига
102004
Концепція обліку вкладень капіталу в торговельне підприємство
СМ Деньга
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2008
82008
Удосконалення обліку фінансової діяльності суб’єкта господарювання
С Деньга
Бухгалтерський облік і аудит, 7-16, 2015
72015
Удосконалення бухгалтерської методології
СМ Деньга
72014
Бухгалтерське відображення процесів продукування підприємством економічних вигод
СМ Деньга
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2015
62015
Бухгалтерский учет инструментов хеджирования финансовых рисков
СН Деньга, A Джейн
Облік і фінанси, 8-14, 2015
6*2015
Облік інвестицій
С Деньга
Бухгалтерський облік і аудит, 3-16, 2014
62014
Совершенствование отражения инвестиционной деятельности в финансовой отчетности субъекта хозяйственной деятельности (СХД)
СН Деньга
Нота Бене, 2014
62014
Совершенствование актива балансов предприятий Украины
СН Деньга
NOTA BENE, 2013
62013
Трансформація облікових систем підприємств в умовах постіндустріального (інформаційного) суспільства
ДС М.
Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного …, 2008
6*2008
Організація облікової політики в комп’ютерних інформаційних системах
СМ Деньга, НВ Костяник
62007
Предмет і метод бухгалтерського обліку: погляд на проблему
СМ Деньга, ЮА Верига
62000
Definition, classification and use of derivative financial instruments
S Denga, A Jain
52016
Удосконалення балансу комерційних підприємств згідно з юридичною теорією прав власності та концепцією майна
СМ Деньга, ВА Деньга
ПУЕТ, 2014
52014
Совершенствование отображения имущественных прав в балансах предприятий
СН Деньга, ВА Деньга
52013
Проблеми обліку кругообігу торговельного капіталу в індустрії туризму
СМ Деньга
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2011
52011
Вкладення капіталу в підприємство: економічні та юридичні аспекти
СМ Деньга, ВА Деньга
ХНЕУ, 2011
52011
Організаційні структури як основа системи господарського контролю підприємства
ДС М.
Актуальні проблеми економіки, С.235-242, 2008
5*2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20