Алена Иванцова, Alona Ivantsova
Title
Cited by
Cited by
Year
Організаційні форми діяльності адвокатури
АВ Іванцова
автореферат дис.... канд. юрид. наук 12, 0
15
Організаційні форми діяльності адвокатури: монографія
АВ Іванцова
Х.:«ФІНН, 2011
132011
Поняття безоплатної правової допомоги в Україні та за кордоном
АВ Іванцова
Часопис Академії адвокатури України, 40-45, 2015
82015
Ознаки та загальні риси адвокатського самоврядування
АВ Іванцова
Часопис Академії адвокатури України 3 (4 (9)), 2010
72010
Національна поліція України. Досвід зарубіжних країни
АВ Іванцова
Порівняльно-аналітичне право, 210-212, 2016
62016
Міжнародно-правовий захист прав адвокатів
АВ Іванцова
Адвокат, 27-29, 2011
42011
Мета та завдання адвокатських утворень (асоціацій): порівняльно-правовий аналіз
АВ Іванцова
Часопис Академії адвокатури України 2 (4 (5)), 2009
32009
Кроки до покращення роботи прокурора та підвищення довіри населення
МВ Хіль, АВ Іванцова
Молодий вчений, 100-103, 2018
22018
Підвищення кваліфікації адвокатів як запорука надання якісної правничої допомоги: міжнародний досвід
А Іванцова
Law of Ukraine, 2016
22016
Міжнародний досвід та проблеми розвитку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України
АВ Іванцова
Проблеми реформування прокуратури: матеріали Всеукраїнської науково …, 2016
22016
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять і словник термінів з навчальної дисципліни" Криміналістика":(галузь знань 0304" Право", освітньо …
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ГК Авдєєва, ВІ Алєксєйчук, ...
видавництво" Право", 2013
12013
Досвід інклюзивної підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти у курсі «Вікова фізіологія і валеологія
ОА Сорочинська, АВ Іванцова
ІІ International scientific conference «Modernization of the educational …, 2019
2019
Проблеми захисту прав потерпілих від ятрогенних злочинів
АВ Іванцова, ЄЄ Демидова
Юрист України, 151-157, 2013
2013
Програма навчальної дисципліни" Організація роботи суду":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підготовки 6.030401" Правознавство"
ІО Русанова, АВ Іванцова, ОМ Овчаренко, ЯО Ковальова
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Завдання для практичних занять з навчальної дисципліни" Організація роботи суду":(галузь знань 0304 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 …
ІО Русанова, ОМ Овчаренко, АВ Іванцова, ЯО Ковальова
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Програма навчальної дисципліни" Організація роботи адвокатури України":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Магістр", спец. 8.03040101" Правознавство": для фак …
ТБ Вільчик, АВ Іванцова
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АДВОКАТСЬКИХ У Т В О Р Е Н Ь (А С О Ц І А Ц І Й): ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
АВ Іванцова
2009
Проблеми реалізації адвокатом права на заняття адвокатською діяльністю
АВ Іванцова
Вісник Академії адвокатури України, 180-183, 2009
2009
Деякі сучасні проблеми адвокатури України (статистичний аналіз доступної інформації організаційних форм адвокатської діяльності)
АВ Іванцова
Редколегія “Вісника Академії адвокатури України”, 99, 2008
2008
СТАЖУВАННЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ДЛЯ НАБУТТЯ ОСОБОЮ ПРАВА НА ЗДІЙСНЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ INTERNSHIP AS A NECESSARY CONDITION …
АВ Іванцова
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20