алена иванцова
алена иванцова
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Організаційні форми діяльності адвокатури
АВ Іванцова
автореферат дис.... канд. юрид. наук 12, 0
10
Організаційні форми діяльності адвокатури: монографія
АВ Іванцова
X.:«ФІНН, 2011
82011
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільне право України":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень …
ВІ Борисова, ЛМ Баранова, ВІ Крат, ВМ Балюк, ОО Біляєв, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
52013
Національна поліція України. Досвід зарубіжних країн
АВ Іванцова, АВ Иванцова
32016
Ознаки та загальні риси адвокатського самоврядування
АВ Іванцова
Часопис Академії адвокатури України 3 (4 (9)), 2010
32010
Міжнародний досвід та проблеми розвитку спеціалізованої антикорупційної прокуратури України
АВ Іванцова
видавництво" Право", 2016
22016
Поняття безоплатної правової допомоги в Україні та за кордоном
АВ Іванцова
22015
Міжнародно-правовий захист прав адвокатів
АВ Іванцова
Адвокат, 27-29, 2011
22011
Мета та завдання адвокатських утворень (асоціацій): порівняльно-правовий аналіз
АВ Іванцова
Часопис Академії адвокатури України 2 (4 (5)), 2009
22009
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ АДВОКАТІВ ЯК ЗАПОРУКА НАДАННЯ ЯКІСНОЇ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
А Іванцова
Law of Ukraine, 2016
12016
КРОКИ ДО ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ ПРОКУРОРА ТА ПІДВИЩЕННЯ ДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ
МВ Хіль, АВ Іванцова
Young 56 (4), 2018
2018
Нужен ли нам «медицинский адвокат» или адвокат по медицинским вопросам?
АВ Иванцова, АВ Іванцова
2017
Реформирование адвокатуры относительно фидуциарной деятельности адвоката и деятельности эскроу-агента
АВ Иванцова, АВ Іванцова
2017
Психологічні особливості діяльності адвоката при здійсненні адвокатської діяльності
АВ Іванцова
видавництво" Право", 2015
2015
Правове становище адвоката у Європейському суді з прав людини
АВ Іванцова, АВ Иванцова
2015
Програма навчальної дисципліни" Організація роботи адвокатури України":(галузь знань 08" Право", другий (магістер.) освіт.-кваліф. рівень, спец. 081" Право") для студ. I курсу …
ТБ Вільчик, АВ Іванцова, ЯО Ковальова
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2015
2015
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Логіка":(галузь знань 0304" Право", 0302" Міжнар. право", освітньо-кваліф …
ОМ Юркевич, ВД Титов, СЕ Зархіна, ОП Невельська-Гордєєва, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Проблеми захисту прав потерпілих від ятрогенних злочинів
АВ Іванцова, ЄЄ Демидова
Юрист України, 151-157, 2013
2013
Програма навчальної дисципліни" Організація роботи суду":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підготовки 6.030401" Правознавство"
ІО Русанова, АВ Іванцова, ОМ Овчаренко, ЯО Ковальова
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Завдання для практичних занять з навчальної дисципліни" Організація роботи суду":(галузь знань 0304 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 …
ІО Русанова, ОМ Овчаренко, АВ Іванцова, ЯО Ковальова
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20