алена иванцова
TitleCited byYear
Організаційні форми діяльності адвокатури
АВ Іванцова
автореферат дис.... канд. юрид. наук 12, 0
11
Організаційні форми діяльності адвокатури: монографія
АВ Іванцова
Харків: вид-во “ФІНН, 2011
92011
Національна поліція України. Досвід зарубіжних країн
АВ Іванова
Порівняльно-аналітичне право, 210-212, 2016
52016
Поняття безоплатної правової допомоги в Україні та за кордоном
АВ Іванцова
Часопис Академії адвокатури України, 40-45, 2015
52015
Міжнародно-правовий захист прав адвокатів
АВ Іванцова
Адвокат, 27-29, 2011
32011
Ознаки та загальні риси адвокатського самоврядування
АВ Іванцова
Часопис Академії адвокатури України 3 (4 (9)), 2010
32010
Підвищення кваліфікації адвокатів як запорука надання якісної правничої допомоги: міжнародний досвід
А Іванцова
Law of Ukraine, 2016
22016
Міжнародний досвід та проблеми розвитку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України
АВ Іванцова
Проблеми реформування прокуратури: матеріали Всеукраїнської науково …, 2016
22016
Мета та завдання адвокатських утворень (асоціацій): порівняльно-правовий аналіз
АВ Іванцова
Часопис Академії адвокатури України 2 (4 (5)), 2009
22009
Кроки до покращення роботи прокурора та підвищення довіри населення
МВ Хіль, АВ Іванцова
Young 56 (4), 2018
12018
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільний процес"
ВВ Баранкова, ВА Бігун, ЄО Васильєв, КА Гузе, КВ Гусаров, ...
Видавництво" Право", 2011
12011
Досвід інклюзивної підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти у курсі «Вікова фізіологія і валеологія
ОА Сорочинська, АВ Іванцова
ІІ International scientific conference «Modernization of the educational …, 2019
2019
Проблеми захисту прав потерпілих від ятрогенних злочинів
АВ Іванцова, ЄЄ Демидова
Юрист України, 151-157, 2013
2013
Програма навчальної дисципліни" Організація роботи суду":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підготовки 6.030401" Правознавство"
ІО Русанова, АВ Іванцова, ОМ Овчаренко, ЯО Ковальова
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Завдання для практичних занять з навчальної дисципліни" Організація роботи суду":(галузь знань 0304 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 …
ІО Русанова, ОМ Овчаренко, АВ Іванцова, ЯО Ковальова
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Програма навчальної дисципліни" Організація роботи адвокатури України":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Магістр", спец. 8.03040101" Правознавство": для фак …
ТБ Вільчик, АВ Іванцова
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Проблеми реалізації адвокатом права на заняття адвокатською діяльністю
АВ Іванцова
Вісник Академії адвокатури України, 180-183, 2009
2009
Деякі сучасні проблеми адвокатури України (статистичний аналіз доступної інформації організаційних форм адвокатської діяльності)
АВ Іванцова
Редколегія “Вісника Академії адвокатури України”, 99, 2008
2008
СТАЖУВАННЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ДЛЯ НАБУТТЯ ОСОБОЮ ПРАВА НА ЗДІЙСНЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ INTERNSHIP AS A NECESSARY CONDITION …
АВ Іванцова
Нужен ли нам «медицинский адвокат», или адвокат по медицинским вопросам?
А Иванцова
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20