Попко Євгенія / Evgenija Popko
Попко Євгенія / Evgenija Popko
ННЦ "Інститут аграрної економіки"
Подтвержден адрес электронной почты в домене faaf.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Удосконалення документального забезпечення оцінки біологічних активів
ЄЮ Попко
Облік і фінанси, 46-50, 2013
92013
Методологічні проблеми поширення оцінки за справедливою вартістю в бухгалтерському обліку
ЄЮ Попко
Облік і фінанси, 82-85, 2012
92012
Облікове забезпечення інвестиційної привабливості та безпеки підприємства й аграрної галузі
ВМ Жук
К.: Всеукраїнський інститут права і оцінки.–2013, 2013
82013
Методичні рекомендації по обліку нарахування та утримання єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
ОВ Волошина, ЄЮ Попко
Облік і фінанси АПК, 4-17, 2010
82010
Фундаментальні аспекти вибору оцінки в бухгалтерському обліку
ЄЮ Попко
Ефективна економіка, 2013
52013
Проблеми запровадження МСБО 41" Сільське господарство" в облікову практику
ЄЮ ПОПКО
Облік і фінанси АПК, 89-93, 2010
32010
Розвиток методології оцінки в бухгалтерському обліку: інституціональний підхід
ЄЮ Попко
Бізнес Інформ, 218-222, 2013
22013
Оцінка біологічних активів та сільськогосподарської продукції за П(С)БО 30 "Біологічні активи": проблеми і перспективи
ЄЮ Попко
22009
Бухгалтерський облік: перегляд предмету і назви професії.
ВМ ЖУК, ЄЮ ПОПКО, ЮЛ ШЕНДЕРІВСЬКА
Accounting & Finance/Oblik i Finansi, 2020
2020
ББК 65.052 Ф 48
БВ Мельничук, СМ Остапчук, ЄЮ Попко, НЛ Жук, ВМ Метелиця, ...
2015
Развитие методологии оценки в бухгалтерском учете: институциональный подход
ЄЮ Попко
Бизнес информ, 218-222, 2013
2013
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ЯК ВНЕСКУ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ
ЄЮ ПОПКО
Зростання ролі бухгалтерського обліку в сучасній економіці, 248-252, 2013
2013
Систематизація підходів до застосування оцінки в теорії бухгалтерського обліку
ЄЮ Попко
Економіка АПК, 68-72, 2011
2011
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОЦІНКИ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
ЄЮ Панько
ББК 4. Я. 4 Засновник: Подільський державний аграрно-технічний університет …, 2009
2009
Редакційна колегія
ВМ Жук, ЮО Лупенко, ЄЮ Попко, СМ Остапчук
ББК 65.052 Г 15
ЮС Бездушна, БВ Мельничук, ЄЮ Попко, МП Павлюковець, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16