Подписаться
Юлія Загуменна / Yuliya Zagumenna / Zahumenna Yu.
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Правоохоронні органи: поняття, ознаки, функції, особливості діяльності
ЮО Загуменна
Право і безпека.-2010.-№ 3 (35).-С. 145-150, 2010
682010
Органи внутрішніх справ України як суб’єкти реалізації правоохоронної функції держави:
ЮО Загуменна
монографія / Ю.О.Загуменна; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Бандурки О …, 2012
252012
Реалізація правоохоронної функції держави органами внутрішніх справ України
ЮО Загуменна
Реалізація правоохоронної функції держави органами внутрішніх справ України …, 2011
23*2011
Практичний посібник для поліцейських, що взаємодіють з громадою
П Вілсон
[Харків]: EUAM, 2018.–49 с., 2018
152018
Основні напрямки забезпечення прав і свобод людини в діяльності органів внутрішніх справ України
ЮО Загуменна
Форум права.–2010.–№ 4.–С. 376–382, 2010
132010
Відомча нормотворчість в Україні: досвід комплексного аналізу
ЮО Загуменна, YO Zagumenna, ВВ Лазарєв, VV Lazariev, ...
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/10838, 2021
82021
Принципи адвокатської діяльності в Україні: адміністративно-правовий аспект
ЮО Загуменна, ЕМ Наджафлі
ТОВ «Планета-Прінт», 2020
82020
Становлення та розвиток органів місцевого самоврядування в Україні (1991–2019 роки)
ЮО Загуменна, ВВ Лазарєв
Право і безпека.-2020.-№ 77 (2).-С. 106-117, 2020
8*2020
Promising directions for ensuring national security under martial law
AT Komziuk, YO Zahumenna, AL Borko, SM Bortnik
Lex Humana.–2023.–Vol. 15,№ 1.–P. 509-520, 2023
72023
Аутсорсинг державних функцій у контексті завдань реформування державного управління: зарубіжний досвід
ЮО Загуменна
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові …, 2017
72017
Національно-патріотичне виховання поліцейських як невід’ємна складова забезпечення внутрішньої безпеки України
ЮО Загуменна
Міжнародний науковий журнал "Верховенство права"., С.173–178., 2017
62017
Особливості реалізації правоохоронної функції держави органами внутрішніх справ України
ЮО Загуменна
Європейські перспективи. Право.–2010.–4.–С, 188-194, 2010
62010
Constitutional bases of ensuring the human right to health: comparative legal aspect
A Shevchenko, S Kydin, O Svitlychnyy, O Korotun, Y Zahumenna
Georgian medical news, 140-146, 2020
52020
Сучасні тренди та концептуальні підходи до розуміння сутності поняття «національна безпека»
ЮО Загуменна
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.–2022.–№ 4 …, 2022
42022
Зарубіжний досвід забезпечення публічної безпеки органами місцевого самоврядування та муніципальною поліцією
ЮО Загуменна
Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: матеріали …, 2016
42016
O. Pravookhoronni orhany: ponyattya, oznaky, funktsiyi, osoblyvosti diyalʹnosti/YU. O. Zahumenna
YU Zahumenna
Pravo i bezpeka, 145-150, 2010
42010
Публічна безпека в класичній давньогрецькій політико-правовій думці. (Вчення Сократа, Платона, Аристотеля).
Ю Загуменна
Journal «Science Rise: Juridical Science»., С.15-22., 2021
32021
ПРАВОВА РЕФОРМА У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ.
Ю Загуменна
Law of Ukraine/Pravo Ukraini, 2021
32021
Концептуалізація феномену національної безпеки в теоретико-правовій науці: особливості сучасної методології.
Ю Загуменна
Форум Права, 37–55., 2021
32021
Зарубіжна практика функціонування ювенальної юстиції
ЮО Загуменна
Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності …, 2019
32019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20