Андрій Володимирович Карпенко, Андрей Владимирович Карпенко, Andrii Karpenko
Андрій Володимирович Карпенко, Андрей Владимирович Карпенко, Andrii Karpenko
Запорізький національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене zntu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Сутність та місце реклами в діяльності підприємства в ринкових умовах
АВ Карпенко, МВ Хацер
Держав та регіони. Серія. Економіка і підприємництво, 70-74, 2009
152009
Рівень людського розвитку в Україні
АВ Карпенко
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2012
82012
Рівень фінансування інноваційної діяльності в Україні
АВ Карпенко
Економічні інновації. Збірник наукових праць. Сталий розвиток – стратегічна …, 2013
62013
Оцінка системи управління маркетингом на підприємстві
АВ Карпенко
Держава та регіони, 135-136, 2007
52007
Функціональний взаємозв’язок маркетингу і логістики–основа удосконалення мікросередовища підприємства
АВ Карпенко
Економіка та держава, 21-25, 2007
42007
ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ HUMAN DEVELOPMENT ASSESSMENT OF ZAPORIZHZHYA REGION
АВ Карпенко
Глобальні та національні проблеми економіки, 828-833, 2014
3*2014
Стратегічне планування як інструмент інноваційного розвитку регіону
АВ Карпенко
Економіка. Фінанси. Право., 3-7, 2012
32012
Вплив основних економічних чинників на підвищення ефективності виробництва соняшнику в зоні Степу
АВ Карпенко
АгроІнКом, 65-68, 2003
32003
Управление инновационной активностью
АВ Карпенко
Наука и производство Урала: Межрегиональный сборник научных трудов, 156-159, 2015
22015
Визначальна роль інтелектуального капіталу в розвитку національної економіки
АВ Карпенко
MECHANISMUS DER NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG DES WIRTSCHAFTS SYSTEMS FORMATION …, 2014
22014
Державна стратегія ефективного використання економічних ресурсів в умовах світової глобалізації
АВ Карпенко
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2014
2*2014
Формування та використання інтелектуального капіталу в україні
АВ Карпенко, ЮО Пироговська
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2014
22014
Стан інноваційної діяльності в Запорізькому регіоні
АВ Карпенко
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2014
22014
Можливості людського потенціалу України до інноваційного розвитку
АВ Карпенко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
22014
Проблеми інтеграції освіти, науки та виробництва в Україні
АВ Карпенко
Наука. Майбутнє : досягнення та перспективи : матер. IV все-укр. наук.-практ …, 2013
22013
Исследование влияния корпоративной культуры на деятельность предприятия и его инновационность
АВ Карпенко, ЮГ Коляда
Технологический аудит и резервы производства, 20-24, 2016
12016
Формування показників гнучкості інноваційного розвитку персоналу на підприємствах
ДВ Василичев, АВ Карпенко
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
12013
Підходи до визначення інноваційної активності
АВ Карпенко
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
12013
Формування та розвиток національної інноваційної системи
АВ Карпенко
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
12013
Управління персоналом та економіка праці. Комплексний державний іспит : навч. посіб.
ВО Толок, ОО Васильєва, АВ Карпенко, ДВ Василичев
Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20