Андрій Володимирович Карпенко / Andrii Karpenko / Карпенко Андрей (ORCID 0000-0002-5717-4349)
Андрій Володимирович Карпенко / Andrii Karpenko / Карпенко Андрей (ORCID 0000-0002-5717-4349)
Національний університет «Запорізька політехніка» (National University «Zaporizhzhia Polytechnic»)
Подтвержден адрес электронной почты в домене zntu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сутність та місце реклами в діяльності підприємства в ринкових умовах
АВ Карпенко, МВ Хацер
Держав та регіони. Серія. Економіка і підприємництво, 70-74, 2009
192009
Рівень людського розвитку в Україні
АВ Карпенко
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2012
122012
Highly effective corporate culture as an instrument of talents’ attracting and retaining
A Karpenko, K Basenko
Baltic Journal of Economic Studies 3 (4), 101-106, 2017
82017
Рівень фінансування інноваційної діяльності в Україні
АВ Карпенко
Економічні інновації. Збірник наукових праць. Сталий розвиток – стратегічна …, 2013
82013
Оцінка системи управління маркетингом на підприємстві
АВ Карпенко
Держава та регіони, 135-136, 2007
82007
Розвиток інтелектуальних активів людського потенціалу на основі стратегії комерціалізації інновацій
АВ Карпенко
Тиждень науки - 2019. Факультет міжнародного туризму та управління …, 2019
62019
Розвиток інтелектуальних активів людського потенціалу: теорія та практика: моногорафія
АВ Карпенко
https://jmonographs.donnu.edu.ua/issue/view/217 (Запоріжжя), 2018
62018
Стратегічне планування як інструмент інноваційного розвитку регіону
АВ Карпенко
Економіка. Фінанси. Право., 3-7, 2012
62012
Цінова ситуація на ринку соняшнику/Науковий вісник НАУ/Редкол.: ДО Мельничук (відп. ред.) та ін.-К., 2001
АВ Карпенко
Вип 44, 99-101, 2001
6*2001
Вища освіта України: проблеми та перспективи
АВ Карпенко, ДМ Юртаєв
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 96-101, 2015
52015
Особливості розвитку інтелектуального капіталу в Україні
АВ Карпенко
Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право …, 2014
52014
ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ HUMAN DEVELOPMENT ASSESSMENT OF ZAPORIZHZHYA REGION
АВ Карпенко
Глобальні та національні проблеми економіки, 828-833, 2014
5*2014
Формування інноваційного потенціалу регіону
АВ Карпенко
52012
Стратегічне значення комерціалізації для інноваційного розвитку національної економіки.
AV Karpenko, YS Kononenko
Економіка і організація управління, 190-201, 2017
42017
Исследование влияния корпоративной культуры на деятельность предприятия и его инновационность
АВ Карпенко, ЮГ Коляда
Технологический аудит и резервы производства, 20-24, 2016
42016
Управление инновационной активностью
АВ Карпенко
Наука и производство Урала: Межрегиональный сборник научных трудов, 156-159, 2015
42015
Державна стратегія ефективного використання економічних ресурсів в умовах світової глобалізації
АВ Карпенко
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2014
4*2014
Стан інноваційної діяльності в Запорізькому регіоні
АВ Карпенко
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2014
42014
Функціональний взаємозв’язок маркетингу і логістики – основа удосконалення мікросередовища підприємства
АВ Карпенко
Економіка та держава, 21-25, 2007
42007
Вплив ментальності на економіку
АВ Карпенко, АС Ільїна
Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції (м. Запоріжжя …, 2017
32017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20