Андрій Володимирович Карпенко, Андрей Владимирович Карпенко, Andrii Karpenko
Андрій Володимирович Карпенко, Андрей Владимирович Карпенко, Andrii Karpenko
Запорізький національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене zntu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Сутність та місце реклами в діяльності підприємства в ринкових умовах
АВ Карпенко, МВ Хацер
Держав та регіони. Серія. Економіка і підприємництво, 70-74, 2009
152009
Рівень людського розвитку в Україні
АВ Карпенко
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2012
92012
Рівень фінансування інноваційної діяльності в Україні
АВ Карпенко
Економічні інновації. Збірник наукових праць. Сталий розвиток – стратегічна …, 2013
62013
Особливості розвитку інтелектуального капіталу в Україні.
A Karpenko
Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право, 77-82, 2014
52014
Оцінка системи управління маркетингом на підприємстві
АВ Карпенко
Держава та регіони, 135-136, 2007
52007
ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ HUMAN DEVELOPMENT ASSESSMENT OF ZAPORIZHZHYA REGION
АВ Карпенко
Глобальні та національні проблеми економіки, 828-833, 2014
4*2014
Стратегічне планування як інструмент інноваційного розвитку регіону
АВ Карпенко
Економіка. Фінанси. Право., 3-7, 2012
42012
Функціональний взаємозв’язок маркетингу і логістики–основа удосконалення мікросередовища підприємства
АВ Карпенко
Економіка та держава, 21-25, 2007
42007
Исследование влияния корпоративной культуры на деятельность предприятия и его инновационность
АВ Карпенко, ЮГ Коляда
Технологический аудит и резервы производства, 20-24, 2016
32016
Управление инновационной активностью
АВ Карпенко
Наука и производство Урала: Межрегиональный сборник научных трудов, 156-159, 2015
32015
Визначальна роль інтелектуального капіталу в розвитку національної економіки
АВ Карпенко
MECHANISMUS DER NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG DES WIRTSCHAFTS SYSTEMS FORMATION …, 2014
32014
Державна стратегія ефективного використання економічних ресурсів в умовах світової глобалізації
АВ Карпенко
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2014
3*2014
Можливості людського потенціалу України до інноваційного розвитку
АВ Карпенко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
32014
Вплив основних економічних чинників на підвищення ефективності виробництва соняшнику в зоні Степу
АВ Карпенко
АгроІнКом, 65-68, 2003
32003
Формування та використання інтелектуального капіталу в україні
АВ Карпенко, ЮО Пироговська
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2014
22014
Стан інноваційної діяльності в Запорізькому регіоні
АВ Карпенко
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2014
22014
Проблеми інтеграції освіти, науки та виробництва в Україні
АВ Карпенко
Наука. Майбутнє : досягнення та перспективи : матер. IV все-укр. наук.-практ …, 2013
22013
Формування інноваційного потенціалу регіону
АВ Карпенко, АВ Карпенко
22012
Корпоративна культура як інструмент ефективного управління персоналом підприємства
АВ Карпенко, ГВ Засоріна
Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей …, 2018
12018
Образовательная составляющая человеческого потенциала в экономике знаний
АВ Карпенко
Экономика и управление производством : тезисы 82-й науч.-техн. конференции …, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20