Андрій Володимирович Карпенко (Andrii Karpenko, Андрей Владимирович Карпенко)
Андрій Володимирович Карпенко (Andrii Karpenko, Андрей Владимирович Карпенко)
Національний університет «Запорізька політехніка» (National University «Zaporizhzhia Polytechnic»)
Подтвержден адрес электронной почты в домене zntu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Сутність та місце реклами в діяльності підприємства в ринкових умовах
АВ Карпенко, МВ Хацер
Держав та регіони. Серія. Економіка і підприємництво, 70-74, 2009
172009
Рівень людського розвитку в Україні
АВ Карпенко
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2012
92012
Рівень фінансування інноваційної діяльності в Україні
АВ Карпенко
Економічні інновації. Збірник наукових праць. Сталий розвиток – стратегічна …, 2013
62013
Особливості розвитку інтелектуального капіталу в Україні.
A Karpenko
Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право, 77-82, 2014
52014
ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ HUMAN DEVELOPMENT ASSESSMENT OF ZAPORIZHZHYA REGION
АВ Карпенко
Глобальні та національні проблеми економіки, 828-833, 2014
5*2014
Оцінка системи управління маркетингом на підприємстві
АВ Карпенко
Держава та регіони, 135-136, 2007
52007
Управление инновационной активностью
АВ Карпенко
Наука и производство Урала: Межрегиональный сборник научных трудов, 156-159, 2015
42015
Державна стратегія ефективного використання економічних ресурсів в умовах світової глобалізації
АВ Карпенко
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2014
4*2014
Стратегічне планування як інструмент інноваційного розвитку регіону
АВ Карпенко
Економіка. Фінанси. Право., 3-7, 2012
42012
Функціональний взаємозв’язок маркетингу і логістики–основа удосконалення мікросередовища підприємства
АВ Карпенко
Економіка та держава, 21-25, 2007
42007
Исследование влияния корпоративной культуры на деятельность предприятия и его инновационность
АВ Карпенко, ЮГ Коляда
Технологический аудит и резервы производства, 20-24, 2016
32016
Визначальна роль інтелектуального капіталу в розвитку національної економіки
АВ Карпенко
MECHANISMUS DER NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG DES WIRTSCHAFTS SYSTEMS FORMATION …, 2014
32014
Можливості людського потенціалу України до інноваційного розвитку
АВ Карпенко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
32014
Формування інноваційного потенціалу регіону
АВ Карпенко
32012
Вплив основних економічних чинників на підвищення ефективності виробництва соняшнику в зоні Степу
АВ Карпенко
АгроІнКом, 65-68, 2003
32003
Стратегічне значення комерціалізації для інноваційного розвитку національної економіки
АВ Карпенко, ЮС Кононенко
Економіка і організація управління, 190-201, 2017
22017
Культурно-ментальні перепони комерціалізації інновацій в Україні
АВ Карпенко
V Міжнародний Форум «Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного …, 2016
2*2016
Оценка инновационной активности трудовых ресурсов
АВ Карпенко
Современный научный вестник: научно-теоретический и практический журнал …, 2014
22014
Формування та використання інтелектуального капіталу в україні
АВ Карпенко, ЮО Пироговська
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2014
22014
Стан інноваційної діяльності в Запорізькому регіоні
АВ Карпенко
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20