Наталія Пангелова
Наталія Пангелова
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Подтвержден адрес электронной почты в домене phdpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теорія і методика фізичного виховання
ОДК Т.Ю. Круцевич, Н.Є. Пангелова
507*2017
Теоретико-методичні засади формування гармонійно розвиненої особистості дитини дошкільного віку в процесі фізичного виховання
Н Пангелова
Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2014
812014
Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних закладах
Н Москаленко, А Полякова, Я Ковров
Спортивний вісник Придніпров'я, 40-42, 2013
64*2013
Сучасні тенденції щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах
ТЮ Круцевич, НЄ Пангелова
[б. в.], 2016
562016
Історія фізичної культури: навч. посібник
НЄ Пангелова
Київ: Освіта України, 2007
562007
Воспитание патриотизма у детей старшего дошкольного возраста в процессе занятий физической культурой
НЕ Пангелова, ЕГ Яхно
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2008
482008
Фізичне виховання як соціальне явище
ТЮ Круцевич, НЄ Пангелова
НУФВСУ, Олімп. л-ра, 2017
402017
Формування гармонійно розвиненої особистості дітей дошкільного віку в процесі фізичного виховання:[монографія]
НЄ Пангелова
Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич ОМ, 2013
302013
Історія розвитку фізичної рекреації: навч. посібник
ТЮ Круцевич, НЄ Пангелова, СБ Пангелов
Київ: Академвидав, 2013
29*2013
Залучення старших дошкільників до цінностей здорового способу життя в процесі фізичного виховання
Н Пангелова
182010
Раціональна рухова активність як фактор підвищення розумової працездатності школярів
Т Круцевич, Н Пангелова
Спортивний вісник Придніпров'я, 2014
152014
Культура здоров’я школярів 5-6 класів сільської місцевості
В Хахуля
Спортивний вісник Придніпров'я, 37-39, 2012
15*2012
Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 3-6 років у дошкільних закладах за кордоном
Т Круцевич, Н Пангелова
Спортивний вісник Придніпров'я, 2011
132011
Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 3-6 років у дошкільних закладах за кордоном
Т Круцевич, Н Пангелова
Спортивний вісник Придніпров'я, 2011
132011
Напрями удосконалення змісту та організації фізичного виховання для гармонійного розвитку дошкільників
Н Пангєлова
Спортивний вісник Придніпров’я, 40-43, 2005
132005
Зарубіжний досвід організації фізичного виховання в загальноосвітніх школах
Н Пангелова, С Власова
Спортивний вісник Придніпров'я, 215-221, 2017
122017
Спортивный стиль жизни как основа олимпийского образования детей и молодежи различных регионов мира
Л Волков, Н Пангелова
Наука в олимпийском спорте, 110-114, 2007
122007
Організована рухова активність як провідний тип діяльності у формуванні моральних якостей особистості дошкільників 5-6 років
Н Пангелова, ІВ Дорошенко
Спортивний вісник Придніпров’я, 19-23, 2012
112012
Методично-організаційні і оздоровчо-виховні основи фізичного виховання в дошкільних закладах малого міста: метод. рек.
НЄ Пангелова, МІ Горбенко
Переяслав-Хмельницький:[б. в.], 2001
112001
Model-target characteristics of physical fitness in the system of programming sports and recreational activities with adolescents
TKNPS TRACHUK
10*2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20