Мікалай Прыгодзіч
Мікалай Прыгодзіч
Белорусский государственный университет, филологический факультет, г. Минск, ул. К. Маркса, 31
Подтвержден адрес электронной почты в домене bsu.by - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Словаскладанне ў беларускай мове
МР Прыгодзіч
БДУ, 2000
112000
Старабеларускі лексікон: падруч. пер. слоўнік
МР Прыгодзіч
Мінск: Хата, 1997
61997
Сэнс у іх хаваецца яшчэ большы, чым паэзія...: Аўтарскія неалагізмы як факт мовы
М Прыгодзіч
Род. слова, 56-64, 1995
61995
Словаскладанне ў гісторыі беларускай мовы
МР Прыгодзіч
32000
Слоўнік сучаснай беларускай мовы
УМ Завальнюк, МР Прыгодзіч, ВК Раманцэвіч
Народная асвета, 2010
22010
“СПИСОКЪ ИМЕНЪ МУЖЕСКИХЬ И ЖЕНСКИХЬ, НЕСХОДНЫХЪ СЪ ИМЕНАМИ РУССКАГО ЯЗЫКА”(1845) П. ШПІЛЕЎСКАГА Ў ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКАЙ АНАМАСТЫКІ
МР Прыгодзіч, АА Прыгодзіч
21845
Энцыклапедычны слоўнік рэлігійнай лексікі беларускай мовы
МР Прыгодзіч, ВК Раманцэвіч, УМ Завальнюк
Мінск, 2013
12013
Артыкулы і пераклады
МР Прыгодзіч, А Імангуліева
Мінск, 2012
12012
Да пытання аб храналогіі даследаванняў іншамоўных запазычанняў у беларускай мове
АА Прыгодзіч, МР Прыгодзіч
Выдавецтва “Права і эканоміка”, 2011
12011
Аказіяналізмы як крыніца папаўнення лексічнага саставу сучаснай беларускай мовы
МР Прыгодзіч
Веснік БДУ. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка, 34-36, 2009
12009
З жыццяпісу і гісторыі стварэння «Словаря белорусского наречия» ІІ Насовіча
МР Прыгодзіч
Выдавецтва “Права і эканоміка”, 2008
12008
Беларускае слова: тэрмін і вобраз: зборнік артыкулаў па матэрыялах навуковых чытанняў, прысвечаных памяці прафесара ВП Краснея, г. Мінск, 27 снежня 2017 г./БДУ, Філалагічны фак …
МІ Свістунова, МР Прыгодзіч
2018
Лексікалогія беларускай мовы ў даследаваннях і каментарыях: дапаможнік/ГІ Кулеш [і інш.]; пад агул. рэд. МР Прыгодзіча
ГІ Кулеш, МР Прыгодзіч, СМ Запрудскі, МІ Свістунова
Мінск: БДУ, 2018
2018
Каб не страціць сваё этнічнае «я»…
МР Прыгодзіч
Мінск: БДУ, 2018
2018
Беларуская мова.№ ВД-530/вуч.
МР Прыгодзіч, ГІ Кулеш, НП Лобань
Международный государственный экологический институт имени АД Сахарова …, 2017
2017
Віктар Пятровіч Красней
МР Прыгодзіч
Минск: БГУ, 2017
2017
Рэц. на кн.: Bieder H.(Hrsg.). Anton Luckevič. Belaruskaja hramatyka. Vil’nja, 1916: in 2 Bde. Oldenburg: BIS-Verlag der Carl von Ossietzky Universität, 2017. Bd. 1. 474 S.; Bd …
АА Прыгодзіч, МР Прыгодзіч
Минск: БГУ, 2017
2017
Палеаграфічныя асаблівасці выданняў Францыска Скарыны
М Прыгодзіч
2017
Ён мову спазнаваў усё сваё жыццё…
МР Прыгодзіч
Мінск: РІВШ, 2016
2016
Старапольская мова як пасярэдніца запазычвання слоў нямецкага паходжання ў помніках старабеларускага пісьменства (папярэднія заўвагі)
МР Прыгодзіч
Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі: зб …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20