Ловінська Людмила Геннадіївна
Ловінська Людмила Геннадіївна
професор бухгалтерського обліку
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінка в бухгалтерському обліку: монографія
ЛГ Ловінська
К.: КНЕУ 256, 2006
1682006
Організація бухгалтерського обліку та фінансового контролю в сучасних умовах господарювання в Україні
ЛГ Ловінська, ІБ Стефанюк
К.: НДФІ 240, 2006
982006
Оцінка в сучасній системі бухгалтерського обліку підприємств України
ЛГ Ловінська
ЛГ Ловінська, 2007
452007
Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.
ЛГ Ловінська, ЛВ Жилкіна, ОМ Голенко
К.: КНЕУ, 2002
422002
Концепція фінансового результату у системі бухгалтерського обліку підприємств
ЛГ Ловінська
Фінанси України, 58-65, 2003
402003
Про національну облікову політику в Україні
ЛГ Ловінська, І Стефанюк
Економіка України: політико-економічний журнал, 22-29, 2006
272006
Державне регулювання бухгалтерського обліку в Україні: мета і сфера впливу
ЛГ Ловінська
Фінанси України, 56-66, 2012
232012
Податок на прибуток: концепція визначення об’єкта оподаткування
ТІ Єфименко, ЛГ Ловінська, ФО Ярошенко
К.: НДФІ 192, 2004
222004
Нарахування зносу–спосіб регулювання балансової оцінки довгострокових активів
ЛГ Ловінська
Фінанси України, 92-100, 2006
202006
Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах і таблицях: Навч. посіб
ЛГ Ловінська, ЯВ Олійник, ЛО Галат
К.: КНЕУ, 2005
192005
Облік податкових різниць у системі регістрів журнальної форми
Л Ловінська, О Білоусова
Бухгалтерський облік і аудит, 7-25, 2004
192004
Інформація в антикризовому управлінні: глобальний аспект стандартизації обліку та фінансової звітності
ТІ Єфименко, ВМ Жук, ЛГ Ловінська
К.: ДННУ «Акад. фін. управління, 2015
162015
Методологічне, методичне та організаційне забезпечення складання податкової звітності в Україні
ЛГ Ловінська
Фінанси України, 57-64, 2004
162004
Бухгалтерський облік–інформаційне підґрунтя євроінтеграційних процесів в Україні
ЛГ Ловінська
Экономика и управление, 23-28, 2009
152009
Гроші в сучасній системі бухгалтерського обліку
Л Ловінська
Економіка України, 12-22, 2004
132004
Класифікація рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі за економічним змістом у контексті запровадження нового плану рахунків
ЛГ Ловінська
Фінанси України, 99-115, 2016
122016
Тенденції реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності державного сектору України
ЛГ Ловінська, НІ Сушко
Фінанси України, 84-100, 2012
122012
Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток бухгалтерського обліку та звітності в Україні
ЛГ Ловінська
Фінанси України, 21-30, 2014
112014
Світовий досвід запровадження міжнародних стандартів у бухгалтерському обліку державного сектору
ЛГ Ловінська, ЛВ Гізатуліна
Фінанси України, 76-87, 2012
112012
Фінансовий облік у державному секторі: міжнародний підхід. Ч. 1
ЛГ Ловінська, СВ Свірко, ТІ Єфименко, ОО Канцуров
К.: Аграрна наука, 2009
112009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20