Підписатись
Чернявський Сергій Сергійович / Cherniavskyi Serhii / https://orcid.org/0000-0002-2711-3828
Чернявський Сергій Сергійович / Cherniavskyi Serhii / https://orcid.org/0000-0002-2711-3828
проректор, Національна академія внутрішніх справ
Підтверджена електронна адреса в naiau.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансове шахрайство: методологічні засади розслідування: монографія
СС Чернявський
Київ: Хай-Тек Прес, 86-99, 2010
1672010
Теоретичні та практичні основи методики розслідування фінансового шахрайства
СС Чернявський
Національна академія внутрішніх справ, 2010
762010
Методика розслідування злочинів у сфері банківського кредитування
СС Чернявський
Київ.–2001.–240 с, 2002
712002
Протидія відмиванню коштів в Україні: правові та організаційні засади правоохоронної діяльності:[навч. посіб.]
ОЄ Користін, СС Чернявский
К.: КНТ 2099, 612, 2009
472009
Злочини у сфері банківського кредитування (проблеми розслідування та попередження): навч. посібник
СС Чернявський
К.: Юрінком Інтер, 2003
442003
International Cooperation in the Field of Fighting Crime: Directions, Levels and Forms of Realization
SS Cherniavskyi, BM Holovkin, YM Chornous, VY Bodnar, IV Zhuk
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 22 (3), 1-11, 2019
312019
Електронне відображення як джерело доказів у кримінальному провадженні
ЮЮ Орлов, СС Чернявський
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 12-24, 2017
292017
Проблеми тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій
СС Чернявський, ВО Фінагеєв
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 179-185, 2013
292013
Участь захисника у кримінальному провадженні: проблеми законодавчого врегулювання
ОЮ Татаров, СС Чернявський
Вісник кримінального судочинства, 77-84, 2015
282015
Досвід Грузії щодо реалізації нового кримінального процесуального законодавства в діяльності органів внутрішніх справ
ОЮ Татаров, СС Чернявський
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 390-400, 2013
222013
Криміналізація економіки України: сучасний стан, тенденції, напрями протидії
ОМ Джужа, С Чернявський
Право України, 35-40, 2005
192005
Особливості розслідування одержання прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою
СС Чернявський
Вісник кримінального судочинства, 223-229, 2015
162015
Організована економічна злочинність в Україні: сучасний стан і стратегія протидії
ОЄ Користін, СС Чернявський
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 78-88, 2011
162011
Протидія злочинам, пов’язаним з незаконним відшкодуванням ПДВ
СС Чернявський, РС Довбаш
К.: Хай-Тек Прес, 2009
162009
Правове та організаційне забезпечення розгляду в ОВС заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події
СС Чернявський, ОЮ Татаров
Бюлетень Міністерства юстиції України, 85-93, 2013
152013
Забезпечення гендерної рівності в системі МВС та інших центральних органів виконавчої влади: лекція
НВ Камінська, СС Чернявський, ОС Перунова
Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020
142020
Зарубіжний досвід правової протидії незаконному збагаченню
С Чернявський, А Вознюк
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ 17 (1), 79-89, 2019
142019
Криміналістична характеристика злочинів: порівняльний аналіз наукових концепцій
СС Чернявський
142010
Розслідування шахрайств у сфері фінансування будівництва житла: навч.-практ. посіб.
СС Чернявський, АВ Микитчик
Київ: Хай-Тек Прес, 2009
132009
Законодавче регулювання оперативно-розшукової діяльності: проблеми та шляхи їх розв’язання
С Князєв, С Чернявський, М Грібов
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ 20 (2), 8-20, 2020
112020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20