Василь Чекменьов
Василь Чекменьов
Подільський державний аграрно-технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене pdatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методи дослідження достовірності проведених інженерних досліджень
ВВ Чекменьов
Збірн. наук. праць „Педагогічна освіта: теорія і практика” Кам’янець …, 2011
78*2011
Гідравліка. Навчально-методичний комплекс.
ВІ Дуганець, ІМ Бендера, ВА Дідур, ВВ Чекменьов
Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2013
11*2013
Підвищення паливної економічності дизеля на польових роботах застосуванням універсального регулятора
ВВ Чекменьов
НТУ, 2007
3*2007
ЗАСТОСУВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА АУДИТОРНИХ ЗАНЯТТЯХ
ВВ Чекменьов, ІЙ Гордійчук
Професійно-прикладні дидактики, 136-141, 2018
2018
ОЦІНКА ДОСТОВІРНОСТІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В Чекменьов, А Калинюк, М Василинич
Сучасні проблеми землеробської механіки, 2017
2017
Оптиммзація работы дизелей сельскохозяйственных машин и тракторов
В Чекменев
Motrol commission of motorization and energetics in agriculture 17 (1), 5 - 10, 2015
2015
Застосування інтерактивних технологій в дипломному проектуванні
ВВ Чекменьов, ІЙ Гордійчук, ВМ Дубік, ОВ Горбовий
Матеріали Х Всеукраїнської науково-методичної конференції “Проблеми …, 2014
2014
Методика дипломного проектування з теплопостачання : навчальний посібник для студентів напряму 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі" за …
ВВ Чекменьов, ІМ Бендера, ВГ Горобець, та інші
Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2013
2013
Методи розв’язування інженерних задач
ВВ Чекменьов, ЛМ Михайлова
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2011
2011
Використання інтерактивних технологій при викладанні інженерних дисциплін
ВВ Чекменьов
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2011
2011
Методи розв’язування інженерних задач
ВВ Чекменьов, ЛМ Михайлова
Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції “Проблеми підготовки …, 2010
2010
Комплексна виробнича практика: переваги і проблеми
ЛМ Михайлова, ПП Краснолуцький, ВВ Чекменьов, ВВ Майсус
Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції “Проблеми підготовки …, 2010
2010
Вплив неусталених навантажень на дизель
ВВ Чекменьов
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2008
2008
Визначення швидкостей співудару лопатей вертикального ротора з бульбоносним пластом
ВВ Чекменьов, ІМ Бендера, ВС Бончик
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2008
2008
ПІДВИЩЕННЯ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ ДИЗЕЛЯ НА ПОЛЬОВИХ РОБОТАХ ЗАСТОСУВАННЯМ УНІВЕРСАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА
ІІ Водяник, АФ Головчук, СО Ковальов
2007
Повышение загрузки дизеля путем бесступенчатого регулирования его мощности при неизменяемой частоте вращения коленчатого вала.
ВВ Чекменев
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2005
2005
Регулятор частоти обертання колінчастого вала
ВВ Чекменьов, ІІ Водяник
RU Patent 50051 А Україна 7 Н02Р5/00., 2002
2002
Підвищення завантаженості дизеля шляхом безступінчастого регулювання потужності при постійній частоті обертання колінчастого вала
Чекменьов
Збірник наукових праць. “Аграрна освіта і наука на початку третього …, 2001
2001
Раціональне використання тракторів у складі машинно-тракторних агрегатів шляхом зменшення циклової подачі палива
Чекменьов
Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський. ПДАТА. Вип. 9. – 2001. – С …, 2001
2001
Безступінчасте регулювання потужності дизельного двигуна при постійній частоті обертання колінчастого вала
ВІІ Чекменьов В.В.
Науковий вісник Національного аграрного університету. – К., 1997 – Вип.41 …, 2001
2001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20