Підписатись
Nadiya Mikula
Nadiya Mikula
professor, dr.hab. University named after Yan Kohanevski in Kielce
Підтверджена електронна адреса в ujk.kielce.pl
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення
НА Мікула
Регіональна економіка, 254-255, 2010
6932010
Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво: Монографія
Н Мікула
Львів: іРд НАН України 395, 7, 2004
4592004
Єврорегіони: досвід та перспективи
Н Мікула
Львів: ІРД НАН України 222, 2003
2062003
Конкурентність на транскордонних ринках
ПЮ Бєлєнький, НА Мікула, ЄЕ Матвєєв
Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України 214, 2, 2005
1332005
Транскордонне співробітництво
НА Мікула, ВВ Толкованов
Київ: Крамар, 89-90, 2011
1092011
Стратегія формування та підтримки розвитку транскордонних кластерів
НА Мікула
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Кластери та …, 2008
602008
Формування та розвиток системи міжрегіонального та транскордонного співробітництва в Україні
ПЮ Бєлєнький, НА Мікула
Регіональна економіка 3, 61-74, 2001
522001
Зовнішньоекономічна діяльність регіонів
П Бєлєнький, Н Мікула
Регіональна політика: методологія, методи, практика, 654-697, 2001
442001
Транскордонне співробітництво України в контексті євроінтеграції
Н Мікула, В Засадко
К. : НІСД, 2014
412014
Mizhterytorialne ta transkordonne spivrobitnytstvo [Inter-territorial and cross-border cooperation]
N Mikula
Lviv: IRD NAN Ukrainy, 2004
412004
Транскордонне співробітництво в умовах інтеграційних процесів України
НА Мікула
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.− Львів, 2005
402005
Методологічні аспекти міжрегіонального та транскордонного співробітництва
ПЮ Бєлєнький, НА Мікула
Зовнішньоекономічний кур’єр, 9-13, 2001
402001
Транскордонні кластери
НА Мікула, ОІ Пастернак
Регіональна економіка, 228-229, 2009
322009
Розвиток нових форм транскордонного співробітництва
Н Мікула, Є Матвєєв
Економіст.–К 5, 20-23, 2011
302011
Основні напрями розвитку транскордонних кластерів в Україні
НФ Добрєва
Ефективність державного управління, 246-253, 2013
282013
Interterritorial and cross-border cooperation: Monograph
N Mikula
Lviv: IRD National Academy of Sciences of Ukraine.–395.(Ukraine), 2004
262004
Yevrorehiony: dosvid ta perspektyvy [Euroregions: experience and prospects]
N Mikula
IRR NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine, 2003
242003
Стан та перспективи розвитку транскордонних кластерів в Україні
Н Мікула
Електронний ресурс,[режим доступу]: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum …, 2010
212010
Національна доповідь Сучасний стан та перспективи розвитку транскордонного співробітництва в Україні (основні положення проекту)
НА Мікула, ВВ Толкованов
Регіональна економіка, 7-19, 2010
172010
Кластер народних промислів у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності регіону
Н Мікула, Д Олеся
Міжнародна економічна політика, 210-235, 2010
172010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20