Підписатись
Олександр Алимов
Олександр Алимов
завідувач відділу стратегічного потенціалу сталого розвитку, ДУ
Підтверджена електронна адреса в ecos.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством
ЛС Ситник
Донецьк: ІЕП нАн України 200, 504, 2000
1932000
Стратегічний потенціал–сукупні можливості національної економіки по досягненню цілей збалансованого розвитку
ОМ Алимов, ВВ Микитенко
Продуктивні сили України, 135-150, 2006
942006
Відтворення та ефективне використання ресурсного потенціалу АПК (теоретичні та практичні аспекти)/В
ВМ Трегобчук
К.: Ін-т економіки НАН України, 2003
912003
Фінансово-економічна безпека банківської системи України та перспективи розвитку національної економіки
ІМ Крупка
Бізнес інформ, 168-175, 2012
712012
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: монографія
ОМ Алимов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук
Інститут економіки НАН України (Київ), 2005
672005
Промисловий потенціал України: напрями ефективного розвитку
О Алимов, В Ємченко
Економічний часопис–ХХІ, 28-32, 2003
562003
Балансування стратегій в стратегічному наборі підприємства
ОМ Алимов, ІА Ігнатієва
Актуальні проблеми економіки 7, 49, 2005
322005
Методологічні засади стратегічного планування в муніципальному менеджменті
ЮП Шаров
Шаров ЮП, 2002
322002
Економiчний розвиток України: iнституцiональне та ресурсне забезпечення та iн
ОМ Алимов, АI Даниленко, ВМ Трегобчук
292005
Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми
ОМ Алимов, ОІ Амоша
ОМ Алимов, ІЄ Алфьорова, БМ Андрушків, ВП Антонюк, ОІ Амоша, 2012
262012
Перший етап модернiзацiї економiки України: досвiд та проблеми та iн.; за заг. ред. ВI Ляшенка; IЕП НАН України, КПУ
ОМ Алимов, ОI Амоша, ЛМ Кузьменко, МО Солдак, ЛI Тараш
222014
Структурно-динамічна оцінка потенціалу інноваційних та організаційно-економічних змін
ОМ Алимов, ЯІ Юрик
Інститут економіки промисловості НАН України, 2010
202010
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
192014
Економічна оцінка інноваційного потенціалу
ОП Косенко
ОП Косенко.–Х.: НТУ „ХПІ”, 2006.–224 с, 2006
182006
Економічні проблеми розвитку харчової промисловості України та її регіонів
ЛВ Дейнеко
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.–Рада по вивченню …, 2000
182000
Економічні проблеми розвитку харчової промисловості України та її регіонів
ЛВ Дейнеко
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.–Рада по вивченню …, 2000
182000
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Спеціальність 25.00. 01-Теорія та історія державного управління
ПВ КОГУТ, УЯ САДОВА, ЛР МИХАЙЛИШИН
172011
Передумови удосконалення управління інноваціями на малих та середніх промислових підприємствах
ВВ Божкова, ОМ Дериколенко
" ВТД" Університетська книга", 2009
172009
Структура промислового виробництва в системі ринкової економіки
ОМ Алимов
К.: НАН України, Інститут економіки, 2000
142000
Упровадження інноваційного механізму управління у діяльність обласних державних адміністрацій
ОВ Федорчак
з держ. упр.: 25.00. 02/Ольга Василівна Федорчак, 2010
132010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20