Подписаться
Павленко Ірина Анатоліївна (Pavlenko Iryna, Павленко Ирина Анатольевна) orcid 0000-0001-7324-440X
Павленко Ірина Анатоліївна (Pavlenko Iryna, Павленко Ирина Анатольевна) orcid 0000-0001-7324-440X
Kyiv National University of Technologies and Design (КНУТД)
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка підприємства : зб. практ. задач і конкретних ситуацій : навч.посібник
СФ Покропивний, ГО Швиданенко, ОС Федонін, ВМ Колот, ...
К.: КНЕУ, 2000
703*2000
Економіка та організація інноваційної діяльності
ІА Павленко
К.: КНЕУ, 2004
2832004
Товарна інноваційна політика : підручник
ВЯ Кардаш, ІА Павленко, ОК Шафалюк
К.: КНЕУ, 2002
197*2002
Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України : Монографія / І.А. Павленко ; Київ. нац. економіч. університет ім. В. Гетьмана.
ІА Павленко
К. : КНЕУ, 2007
1752007
Товарна інноваційна політика : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни
ВЯ Кардаш, ОК Шафалюк, ІА Павленко
К.: КНЕУ, 2001
102*2001
Фондовий ринок: операції з цінними паперами : навч. посібник
ОГ Мендрул, ІА Павленко
К.: КНЕУ, 2000
96*2000
Ринок цінних паперів : навч.посібник
ОГ Мендрул, ІА Павленко
К.: КНЕУ, 1998
48*1998
Економіка підприємства: підручник
ГО Швиданенко, ВГ Васильков, НП Гончарова, ІА Павленко
К.: КНЕУ, 2009
26*2009
Світовий досвід аналізу та моніторингу інноваційного розвитку
ЛА Петренко, ІА Павленко
Агросвіт, С. 3-12, 2014
232014
Товарна інноваційна політика
ВЯ Кардаш, ІА Павленко, ИА Павленко, ОК Шафалюк, АК Шафалюк, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
202010
Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни
Швиданенко
К.: Вид-во Київ. нац. екон. ун-ту, 2000
152000
Інноваційне підприємництво як наукова категорія
ІА Павленко, А Петренко
Інвестиції: практика та досвід, С. 12-16, 2014
112014
Формування бізнес-моделі підприємства
ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, НВ Ревуцька, НВ Ревуцкая
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
112013
Новітні тенденції розвитку управління підприємствами
ОС Федонін, АС Федонин, ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
102011
Управління ресурсами підприємства: Монографія
ІА Павленко, ВВ Лаврененко, ЛА Петренко
К. : КНЕУ, 2014
8*2014
Вплив інноваційних технологій на систему управління підприємством
ГВ Люта, ІА Павленко
62017
Економіка підприємства
ГО Швиданенко, ГА Швиданенко, МГ Грещак, ВМ Колот, ОГ Мендрул, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
62009
Управління інфраструктурою підприємства : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни
ІА Павленко, МА Бєлов, ТІ Решетняк
К.:КНЕУ, 2003
5*2003
Суть маркетингу і його сучасна концепція : текст лекцій
АВ Войчак, ІА Павленко
К.: КДЕУ, 1994
5*1994
Розвиток інноваційного підприємництва в умовах ринкової економіки
ІА Павленко
автореферат... д-р. екон. наук, спец 8, 2011
4*2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20