Дмитро Лисенко = Lysenko Dmytro
Дмитро Лисенко = Lysenko Dmytro
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Indicators cell cycle and DNA fragmentation of spleen cells in early terms after thermal burns of skin at the background of introduction 0. 9% NaCl solution
IV Gunas, NP Ocheretn, DA Lysenko, OІ Kovalchuk, EV Cherkasov
Мир медицины и биологии, 2018
232018
Методологія оцінки якості життя в онкогематології
ДА Лисенко, ЛМ Ісакова
Український медичний часопис 53 (3), 47-51, 2006
122006
Features of thymus cells cycle in rats after burn lesion of a skin
EV Cherkasov, IV Gunas, IL Chereshnyuk, DA Lysenko
Ukrainian morphologycal almanac 2 (3), 109-113, 2012
62012
Порівняльна характеристика клітинного циклу та фрагментації ДНК клітин печінки на фоні опікової хвороби у щурів в залежності від фармакотерапії колоїдно-гіперосмолярними розчинами
АІ Семененко, ІЛ Черешнюк, ДА Лисенко, ІВ Гунас
Товариство анатомів, гістологів та ембріологів України, 2011
62011
Indicators of the cell cycle and fragmentation of DNA of cells of small intestinal mucosa through 14, 21 and 30 days after burn skin damage on the background of infusion of 0 …
АО Gavryluk, IV Gunas, GМ Galunko, ІL Chereshniuk, DA Lysenko
Biomedical and Biosocial Аnthropology 29, 104-108, 2017
52017
Особливості клітинного циклу клітин тимусу щурів після опікового ураження шкіри
ЕВ Черкасов, ІВ Гунас, ІЛ Черешнюк, ДА Лисенко
ЛугДМУ, 2012
42012
Якість життя та особливості клінічного перебігу пневмонії у хворих на хронічні мієлопроліферативні захворювання
ЛМ Ісакова, ДА Лисенко
Укр. пульмонол. журнал 2, 78-79, 2007
42007
Лекції з гематології
БСВ Перехрестенко П.М., Ісакова Л.М., Третяк Н.М., Лисенко Д.А.
Нора-Прінт, 2005
42005
Проблема адаптації студентів-медиків першого курсу до навчального процесу
АО Очеретнюк, ДА Лисенко, ОВ Паламарчук, ТР Закалата, ...
Вісник Вінницького національного медичного університету, 543-547, 2018
12018
Influence of solution of lactoprotein with sorbitol on ultrastructural changes in lungs of rats in the condition of burn shock
AO Ocheretnyuk, OV Palamarchuk, DA Lysenko, GI Vashchuk, ...
Regulatory Mechanisms in Biosystems 9 (3), 2018
12018
Показники клітинного циклу і фрагментації ДНК клітин слизової оболонки тонкої кишки через 14, 21 та 30 діб після опікового ушкодження шкіри на фоні інфузії 0, 9% розчину NaCl
AO Gavryluk, IV Gunas, GM Galunko, IL Chereshniuk, DA Lysenko
Biomedical and Biosocial Anthropology, 104-108, 2017
12017
Наслідки впливу опіку шкіри на показники клітинного циклу клітин тимусу та їх корекція лактопротеїном з сорбітолом або HAES-LX 5%
ІВ Гунас, БО Кондрацький, ЕВ Черкасов, ІЛ Черешнюк, ДА Лисенко
International academy of integrative anthropology, 2012
12012
Особенности клеточного цикли клеток тимуса крыс после ожогового поражения кожи
ЕВ Черкасов, ІВ Гунас, ІЛ Черешнюк, ДА Лисенко
Український морфологічний альманах 10 (3), 109-113, 2012
12012
Диференційний діагноз при лімфаденопатії: мінімальна програма обстеження хворого
ДА Лисенко
Therapia. Український медичний вісник, 37-39, 2010
12010
Тромбоцитоз при хронічних мієлопроліферативних захворюваннях: клініко-морфологічні аспекти
ДА Лисенко, ЄВ Шороп, ЛМ Ісакова
Гематологія та переливання крові, 56-68, 2006
12006
Терапія анемії при хронічних мієлопроліферативних захворюваннях-шляхи покращення якості життя пацієнтів
ДА Лисенко
Гематологія і переливання крові.-2008.-Вип 34, 255-259, 0
1
Еритропоетин: перспективи використання в онкогематології
ОМ Березюк, ДА Лисенко
Гематологія і переливання крові.-2008.-Вип 34, 43-47, 0
1
Офтальмологічні прояви у онкогематологічних пацієнтів: огляд літератури
Д Лисенко
Journal of Ophthalmology (Ukraine) 500 (3), 2021
2021
Hematological parameters of peripheral blood as prognostic factors in patients with COVID-19 (Literature review)
DA Lysenko, II Andrushko, IP Gunko
Reports of Vinnytsia National Medical University 25 (1), 175-180, 2021
2021
Morphological changes in the conditions of adrenaline myocardial dystrophy against the background of the introduction of the compound PC-66 and amiodarone to rats
OV Dzhyhaliuk, DA Lysenko, DG Smolko, IM Kyrychenko, SV Prokopenko
Reports of Morphology 26 (1), 48-53, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20