Кущ Олексій Євгенович, Кущ Алексей Евгеньевич, Kushch Oleksii Evgenovich, Кущ О.Є.
Кущ Олексій Євгенович, Кущ Алексей Евгеньевич, Kushch Oleksii Evgenovich, Кущ О.Є.
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Полтавський юридичний інститут, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Адміністративно-правове регулювання у сфері житлово-комунального господарства України в сучасних умовах
ОЄ Кущ
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 07/ОЄ Кущ, 2010
42010
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ УКРАЇНИ
ОЄ КУЩ
Право і суспільство, 134-140, 2017
22017
Окремі аспекти правового регулювання сфери житлово-комунального господарства
ОЄ Кущ
Видавничий дім «Гельветика», 2012
22012
Правове регулювання тримання тварин у населених пунктах: аспекти вдосконалення
ОЄ Кущ
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2010
12010
ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИКА ЯК НОВОВВЕДЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»
АС Цимбалюк, ОЄ Кущ
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА, 96, 2018
2018
Державна політика в сфері житлово-комунального господарства
КО Є.
Юридичний науковий електронний журнал, 2017
2017
Щодо удосконалення оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів поліції у протидії молодіжній злочинності
СВ Слинько
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 207-209, 2016
2016
ЖИТЛО В МЕХАНІЗМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗДОРОВ’Я ГРОМАДЯН
ОЄ Кущ
Редакційна колегія, 68, 2016
2016
Foreign Experience Optimal Parity of Various Ownerships in Public Services
OE Kusch
Theory & Prac. Juris. 8, 1, 2015
2015
ОСНОВНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ НА МІСЦЯХ ТА ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В ОКРЕМИХ МІСТАХ УКРАЇНИ BASIC MODELS OF HOUSING AND COMMUNITY SERVICES IN REGIONS …
ОЄ Кущ
Науковий вісник Ужгородського національного університету 2 (35), 133-136, 2015
2015
Житлово-комунальне господарство як об’єкт адміністративно-правового регулювання
ОЄ Кущ
Право і суспільство, 99-105, 2015
2015
Зарубежный опыт оптимального соотношения различных форм собственности в комунальном хозяйстве
АЕ Кущ
Теорія і практика правознавства 2 (8), 2015
2015
Foreign experience optimal parity of various ownerships in public services
ОЄ Кущ
Theory and practice of jurisprudence 2 (8), 8, 2015
2015
Закордонний досвід оптимального співвідношення різних форм власності в комунальному господарстві
O Kusch
Теорія і практика правознавства 2 (08), 8-8, 2015
2015
У пошуках оптимальної моделі фіксації адміністративної відповідальності у сфері житлово-комунального господарства
ОЄ Кущ
Проблеми законності, 115-124, 2013
2013
In search of an optimal model of fixing administrative responsibility in the sphere of housing and communal services
OE Kushch
Probs. Legality 124, 115, 2013
2013
В поисках оптимальной модели фиксации административной ответственности в сфере жилищно-коммунального хозяйства
АЄ Кущ
Проблеми законності, 2013
2013
Проблеми законності. 2010. Вип. 107
ІВ Процюк, ІВ Яковюк, АІ Козаченко, СА Черниченко, ВІ Сало, ТІ Бєгова, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2010
2010
Проблеми законності. 2007. Вип. 89
ОМ Лощихін, ІП Бахновська, НВ Решетилова, АІ Козаченко, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2007
2007
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА STATE POLICY IN THE SPHERE OF HOUSING AND MUNICIPAL SERVICES
ОЄ Кущ
Юридичний науковий електронний журнал–електронне наукове фахове, 208, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20