Подписаться
Виктория Коваленко
Виктория Коваленко
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика
ВВ Коваленко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
2182010
Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи
ВВ Коваленко, ОВ Крухмаль
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
1792007
Банківський нагляд: навч. посіб.
ВІ Міщенко, АП Яценюк, ВВ Коваленко, ОГ Коренєва
К.: Знання 406, 2004
1112004
Капіталізація банків: методи оцінювання та напрямки підвищення: монографія
ВВ Коваленко, КФ Черкашина
Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ 153, 2010
992010
Управління фінансовою стійкістю банків: підручник
МІ Звєряков, ВВ Коваленко, ОС Сергеєва
Київ:«Центр учбової літератури, 2016
672016
Банківська криза та інструменти антикризового управління
ВВ Коваленко, ОВ Крухмаль, ОГ Коренєва
ВНЗ Національна академія управління, 2009
552009
Антикризове фінансове управління в системі суб’єктів економічної діяльності: методи та інструменти оцінювання: монографія
ВВ Коваленко, МВ Суганяка, ВІ Фучеджи
монографія/ВВ Коваленко, МВ Суганяка, ВІ Фучеджи.–Одеса, 2013
532013
Центральний банк і грошово-кредитна політика
ВВ Коваленко, КФ Черкашина
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
522010
Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів. одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
ВВ Коваленко, СО Дмитров, АВ Єжов
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
482007
Маркетинг
ВВ Коваленко, СО Тридід, ЖІ Торяник
Новий Світ-2000, 2011
462011
Банківський нагляд
ВВ Коваленко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007
432007
Методичні підходи до діагностики і моніторингу фінансової стійкості банківської системи
ВВ Коваленко
Актуальні проблеми економіки, 65, 2006
432006
Теоретичні та методичні підходи до оцінювання фінансової стабільності банківської системи
В Коваленко, Ю Гаркуша
Вісник Національного банку України, 35-40, 2013
412013
Ефективність банківської системи в умовах глобальної конкуренції
ВВ Коваленко
Актуальні проблеми економіки, 169-177, 2008
412008
Науково-методологічні основи фінансової стабільності банківської системи та індикатори її оцінки
ВВ Коваленко
Фінанси України, 111-121, 2008
392008
Банківський капітал: вимоги Базеля ІІІ
МІ Звєряков, ВВ Коваленко
Фінанси України, 13-23, 2011
382011
Банківська система України
ВВ Коваленко, ОГ Коренєва, КФ Черкашина, ЕФ Черкашина, ...
ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010
382010
Стратегiчне управлiння фiнансовою стiйкiстю банкiвської системи: методологiя i практика: монографiя
ВВ Коваленко
332010
Формування системи індикаторів фінансової стійкості банківської системи
МІ Звєряков, ВВ Коваленко
Фінанси України, 3-12, 2012
322012
Розвиток FinTech: загрози та перспективи для банків України
ВВ Коваленко
Приазовський економічний вісник 4 (09), 127-133, 2018
312018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20