Подписаться
Людмила Антоновна Васьковец
Людмила Антоновна Васьковец
НТУ "ХПИ", механико-технологический факультет, кафедра "ОП та НС"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи охорони праці
ВВ Березуцький, ТС Бондаренко, ГГ Валенко, ЛА Васьковець, ...
Факт, 2007
472007
Небезпечні виробничі ризики та надійність
ВВ Березуцький, МІ Адаменко
ФОП Панов АМ, 2016
46*2016
Безпека життєдіяльності
ВВ Березуцький, ЛА Васьковець, НП Вершиніна, ВВ Горбенко, ...
Факт, 2005
322005
Поетапне наближення українського еколого-правового інституту якості вод та її регулювання до законодавства Європейського Союзу
ВІ Уберман, ЛА Васьковець
Baltija Publishing, Germany, 2019
182019
Охорона навколишнього середовища від забруднення нафтопродуктами
ОВ Шестопалов, ГЮ Бахарєва, ОО Мамедова, НЄ Твердохлєбова, ...
НТУ" ХПІ", 2015
172015
Проектні рішення у розробці апаратів біологічної очистки газоподібних викидів
ЛВ Кричковська, ЛА Васьковець, ОВ Шестопалов, ОО Варанкіна, ...
НТУ" ХПІ", 2014
92014
Понятійні відмінності законодавчого регулювання скидання речовин у Європейському Союзі та в Україні
ВІ Уберман, ЛА Васьковець
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 4202084, 2020
72020
Проблеми імплементації базових європейських екологічних понять у водне законодавство України
ВІ Уберман, ЛА Васьковець
Одеса: Гельветика, 2020
72020
Практикум з курсу" Безпека життєдіяльності"
ВВ Березуцький, ТС Бондаренко, ГГ Валенко, ЛА Васьковець, ...
Факт, 2005
72005
Еколого-правові принципи і тенденції українського регулювання скидання забруднювальних речовин
ЛА Васьковець, ВІ Уберман
Видавничий дім" Гельветика", 2021
52021
Порівняльна характеристика європейського й українського правових механізмів регулювання скидання забруднювальних речовин
ВІ Уберман, ЛА Васьковець
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021
52021
Проектнi рiшення у розробцi апаратiв бiологiчної очистки газоподiбних викидiв: моногра-фiя та iн.; за ред. ЛВ Кричковської
ЛВ Кричковська, ЛА Васьковець, IВ Гуренко
52014
Правові особливості басейнового регулювання скидання забруднювальних речовин у поверхневі води
ВІ Уберман, ЛА Васьковець
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022
42022
Еколого-правові особливості зон змішування при регулюванні скидання забруднювальних речовин
ВІ Уберман, ЛА Васьковець
Publishing House “Baltija Publishing”, 2021
42021
Зміст та впровадження в Україні інтегрованого підходу до басейнового управління водними ресурсами
ВІ Уберман, ЛА Васьковець
Сталий розвиток–стан та перспективи: матеріали ІІ міжнар. наук. симпозіуму …, 2020
42020
Європейське законодавче регулювання скидання забруднюючих речовин та проблеми його імплементації Україною
ВІ Уберман, ЛА Васьковець
Вісник НТУУ" КПІ" Політологія. Соціологія. Право, 143-149, 2019
42019
Апроксимація української системи регулювання якості поверхневих вод до права ЄС
ВІ Уберман, ЛА Васьковець
Baltija Publishing, Romania, 2019
42019
Основи професійної безпеки та здоров'я людини
ВВ Березуцький, ЛА Васьковець, ВВ Горбенко, ВФ Райко, ОГ Янчик
НТУ" ХПІ", 2018
42018
Тлумачний словник нормативних термінів із дисципліни «Безпека життєдіяльності»: навч. посіб
ВВ Березуцький, ЛА Васильковець
Харків: Підручник НТУ «ХПІ, 2013
42013
Екологічна небезпека промислових технологічних розчинів
НЛ Березуцька, ВВ Березуцький, ЛА Васьковець, АЛ Савенкова
ХПИ, 2007
42007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20