Подписаться
Ольга Гетманец
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Financial security of the state
OM Reznik, OP Hetmanets, A Kovalchuk, V Nastyuk, N Andriichenko
Journal of Security and Sustainability Issues.–2020.–Vol. 9,№ 3.–P. 843-852, 2020
802020
Бюджетний контроль: організаційно-правові засади: монографія
ОП Гетманець
Харків: Екограф, 2008
662008
Правове регулювання бюджетного контролю в Україні
ОП Гетманець, ОП Гетманец
Харків, 2009
472009
Принципи державного контролю в бюджетному процесі
ОП Гетманець
Форум права.-2006.-№ 1.–С. 20-24, 2006
292006
Бюджетне право України: підручник
ОМ Бандурка, ОП Гетманець
Х.: Вид-во ХНУВС, 2003
252003
Фінансова безпека як об’єкт правового регулювання
ОП Гетманець
Підприємство, господарство і право 3, 218-223, 2020
192020
Принцип справедливості в системі принципів бюджетного процесу
ОП Гетманець
Держава та регіони. Серія: Право, 44-47, 2011
182011
До питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства
ОП Гетманець
Форум права, 206-210, 2011
162011
Проблеми реалізації повноважень Державного казначейства України щодо контролю за дотриманням бюджетного законодавства
ОП Гетманець
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 227-233, 2010
112010
Напрямки вдосконалення нормативно-правового забезпечення бюджетного контролю
ОП Гетьманець
Адвокат, 16-18, 2005
112005
Напрямки удосконалення законодавства щодо бюджетного контролю
ОП Гетманець
Юридична наука, 134-141, 2011
102011
Бюджетна відповідальність у системі фінансового права
ОП Гетманець
Право і безпека, 31-35, 2013
92013
Місце бюджетного контролю в системі фінансового права
О Гетманець
Право України, 148-153, 2009
92009
Бюджетний контроль як різновид державного фінансового контролю
ОП Гетманець
Право і безпека, 55-58, 2005
92005
Бюджетне законодавство України як об’єкт бюджетного контролю
ОП Гетманець
Форум права.–2016.–№ 4.-С. 66-71, 2016
82016
Фінансові санкції як заходи впливу за порушення бюджетного законодавства
ОП Гетманець
Право та державне управління, 36-39, 2011
82011
Проблеми вдосконалення контрольних повноважень Рахункової палати України в бюджетному процесі
ОП Гетманець
Форум права.–2009.–№ 1.–С. 105–112, 2009
82009
Бюджетне право України:[підруч. для студ. вищ. навч. закл.]
ОМ Бандурка
Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2003
72003
Світові моделі публічного адміністрування у сфері фізичної культури і спорту
ОА Моргунов
Вчені записки ТНУ імені ВІ Вернадського. Сер.: Юрид. науки.–2021.–№ 6 (71 …, 2021
62021
Правові принципи бюджетного контролю
ОП Гетманець
Форум права.-2017.-№ 5.-С. 84–90, 2017
62017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20