Подписаться
Nemova Tеtiana / Немова Тетяна
Nemova Tеtiana / Немова Тетяна
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Features of formation and translation of terminology of clinical veterinary hematology
MI Lychuk, TV Nemova
Scientific journal «International Journal of Philology» 11 (3), 73-81, 2020
9*2020
Рівень колострального імунітету і розвиток розладів травлення у новонароджених телят
МО Маринюк, СІ Голопура, ОМ Якимчук, ТВ Немова, МІ Цвіліховський
Ветеринарна медицина України, 21-23, 2014
8*2014
Clinical Veterinary Terminology: Specificities of Formation and Translation Difficulties
TV Nemova, MI Lychuk
International journal of philology 13 (2), 5-14, 2022
62022
Patent Ukrainy № 92841
MI Tsvilikhovsky, MO Maryniuk, SI Holopura, LY Avdieieva, TV Nemova, ...
Kyiv: Ukrainskyi instytut intelektualnoi vlasnosti [In Ukrainian], 2014
52014
Veterinary drug “Membranostabil” Patent of Ukraine for useful model
MI Tsvilikhovskyi, MO Maryniuk, LJ Avdieieva, TV Nemova, ...
MPK A61K9/127, 2014
52014
Порушення мінерального обміну в організмі молочних кіз (діагностика і профілактика)
ТВ Немова
ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00. 01–«Діагностика і терапія тварин»/ТВ …, 2010
52010
Лімітні фактори і патологія тварин антенатального та постнатального розвитку
МІ Цвіліховський, ВІ Береза, ТВ Немова, ОМ Якимчук
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 92-94, 2014
42014
Riven kolostralnoho imunitetu i rozvytok rozladiv travlennia u novonarodzhenykh teliat [The level of maternal immunity and development of digestive disorders in newborn calves]
MO Maryniuk, SI Golopura, OM Yakymchuk, TV Nemova, ...
Veterinary Medicine Ukraine 5, 21-23, 2014
32014
Level of colostral immunity and development of digestive disorders in newborn calves.
MO Marynyuk, SI Holopura, OM Yakymchuk, TV Nemova, MI Tsvilihovsky
Veterinary medicine of Ukraine, 21, 2014
32014
Perspektyvy zastosuvannia preparativ na osnovi nanotekhnolohii u veterynarnii medytsyni
TV Nemova
Veterynarna medytsyna Ukrainy 1, 35-37, 2013
32013
Застосування ліпосомальних препаратів на основі нанотехнологій та фактори ризику
ТВ Немова, СІ Голопура, МО Маринюк, МІ Цвіліховський
Ветеринарна медицина України, 26-29, 2013
32013
Перспективи застосування препаратів на основі нанотехнологій у ветеринарній медицині
ТВ Немова
Ветеринарна медицина України, 35-37, 2013
32013
Порушення ліпідного обміну при мінеральній недостатності у молочних кіз та його корекція
ТВ Немова
Ветеринарна медицина України, 11-13, 2010
32010
Riven kolostralnoho imunitetu i rozvytok rozladiv travlennia u novonarodzhenykh teliat
MO Martyniuk, SI Holopura, OM Yakymchuk, TV Nemova, ...
Veterynarna Medytsyna Ukrainy 5, 21-23, 2014
22014
Застосування препарату Мінковіт для нормалізації складу хутра норок в критичні періоди їх життя
ТА Палюх, ТВ Немова, МІ Цвіліховський
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
22013
Застосування препарату Мінковіт для нормалізації мінерального обміну в організмі молодняку норок у період закладки зимового хутра
ТА Палюх, ТВ Немова, ОМ Якимчук, МІ Цвіліховський
Ветеринарна біотехнологія, 368-377, 2013
22013
Порушення обміну речовин і мікроелементози у жуйних тварин–проблема сучасного тваринництва/Береза ВІ, Сітниченко ЛВ, Немова ТВ, Цвіліховський МІ
ВІ Береза, ЛВ Ситніченко
Зб. наук. праць Харківської державної зооветеринарної академії. Ветеринарні …, 2009
2*2009
Профілактика порушень білкового обміну в організмі кітних молочних кіз із застосуваннямбіогенних сполук макро-і мікроелементів
ТВ Немова, МІ Цвіліховський
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2009
22009
Застосування методу термографії для діагностики новоутворень у тварин
ОД Суходольська, ТВ Немова
12022
Improving of the nested pcr for detection of bovine leukemia virus
LМ Ishchenko, VV Nedosekov, VD Ishchenko, OY Kepple, VV Tkachenko, ...
Мікробіологічний журнал, 56-65, 2021
12021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20