Надія Іванівна Шиян, Надежда Ивановна Шиян, N.I.Shyian, Shiyan, Schiyan
Надія Іванівна Шиян, Надежда Ивановна Шиян, N.I.Shyian, Shiyan, Schiyan
Poltava V. G. Korolenka National Pedagogical University
Verified email at pnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Профільне навчання у школах сільської місцевості: теорія і практика
НІ Шиян
Полтава: АСМІ 442, 404-410, 2004
642004
Дидактичні засади профільного навчання у загальноосвітній школі сільської місцевості
НІ Шиян
ГС Сковороди. Х, 2005
322005
Технологія модульно-рейтингового навчання у вищій педагогічній школі
НІ Шиян
Шиян НІ–Полтава, 1998
311998
Генеза проблеми профільності навчання у вітчизняній дореволюційній школі
Н Шиян
Імідж сучасного педагога, 44, 2004
82004
Особливості навчального про цесу загальноосвітньої школи сільської місцевості
Н Шиян
Імідж сучасного педагога, 3, 2004
82004
Варіативний та багаторівневий зміст профільного навчання в загальноосвітній школі сільської місцевості
Н Шиян
Рідна школа, 18-21, 2004
72004
Концептуально-методологічні основи проектування методів і засобів діагностики освітніх результатів у вищих навчальних закладах
СА Калашнікова, ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова, ...
«Педагогічна думка», 2014
42014
Диференційований підхід у навчанні хімії
Н Шиян
Біологія і хімія в школі, 10-11, 2004
42004
Профільна сільська школа: проблеми та перспективи
Н Шиян
Освітній дайджест, 153-157, 2004
42004
Модульно-рейтингове навчання у процесі підготовки вчителя
Н Шиян
Рідна школа, 49-51, 1998
41998
Технологія модульно-рейтингового навчання в вищій школі
НІ Шиян
Полтава, 1998
41998
Сучасний урок хімії
НІ Шиян, ГФ Джурка, ЮВ Самусенко, ВІ Магда, АС Редчук
Полтава, 1993
41993
Впровадження інтегрованих курсів в здоров’язбережувальне навчальне середовище початкової школи
НІ Шиян
ScienceRise 6 (1 (11)), 2015
32015
Открытая образовательная среда как средство формирования индивидуальной образовательной траектории школьника
НИ Шиян
Международный журнал экспериментального образования, 279-281, 2014
32014
Организация самостоятельной работы будущего учителя химии в процессе профессиональной подготовки
НИ Шиян
Международный журнал экспериментального образования, 333-337, 2013
32013
Формування дослідницьких умінь майбутнього вчителя хімії засобами проектної технології
Н Шиян
Гуманізація навчальновиховного процесу.–Слов’янськ, 102-111, 2011
32011
Пропедевтичне профільне навчання у загальноосвітній школі сільської місцевості: навч. посіб.
НІ Шиян
Полтава: Асмі 356, 2003
32003
Шляхи вдосконалення процесу і змісту освіти у вищій педагогічній школі
Н Шиян
Шиян: зб. наук. пр. Полтав. держ. пед. ун-ту ім. ВГ Короленка. Сер.: Пед …, 2001
32001
Подготовка будущего учителя химии к организации исследовательской деятельности школьников
НИ Шиян
Международный журнал экспериментального образования, 276–279, 2015
22015
Індивідуалізація самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів як актуальна дидактична проблема
А Бугра
Освітній вимір 39, 33-38, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20