Подписаться
Катерина Михайлівна Азізова (Kateryna Azizova); ORCID ID: 0000-0003-0539-5489
Катерина Михайлівна Азізова (Kateryna Azizova); ORCID ID: 0000-0003-0539-5489
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Project finance risk management for public-private partnership
O Kolodiziev, V Tyschenko, K Azizova
Investment Management and Financial Innovations, 171-180, 2017
222017
Управління активами і пасивами банку: сутність та методичні підходи
КМ Азізова, ТЮ Сергіївна
Економічний простір, 74-93, 2016
162016
Забезпечення умов стабільного функціонування банківського сектору України
ОМ Колодізєв, КМ Азізова
ХНЕУ, 2010
112010
Загальна характеристика банківських операцій з платіжними картками
КМ Азізова, ЕМ Азизова
102016
Податкові наслідки та ризики застосування митних режимів
О Найденко, Д Островський, К Азізова
Економіка та суспільство, 2021
92021
Комплексна оцінка достатності ресурсного потенціалу банку
КМ Азізова
ВД" ІНЖЕК", 2014
82014
Управління оборотними активами промислових підприємств: сучасні підходи
О Колодізєв, К Азізова
Економіка та суспільство, 2021
72021
Митні правила захисту інтелектуальної власності в Україні
ОЄ Найденко, КМ Азізова, ДМ Островський
72021
Комплексна технологія бенчмаркінгу як інструмент забезпечення фінансової безпеки банку
КМ Азізова, ЮС Тисячна, ОМ Рац
Актуальні проблеми економіки, 427-437, 2015
7*2015
Контролінг як технологія управління фінансовими та нефінансовими структурами: монографія
ОМ Колодізєв, ІМ Чмутова, КМ Азізова, МВ Максімова
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014
72014
Methodological aspects of assessing the sustainable development of energy companies
V Prokhorova, O Bozhanova, A Putro, V Dalyk, Y Yukhman, K Azizova
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 628 (1), 012011, 2021
62021
Project finance risk management for public-private partnership. Investment Management and Financial Innovations, 14 (4), 171-180
O Kolodiziev, V Tyschenko, K Azizova
62017
Етапи моніторингу якості освіти у вищому навчальному закладі
K AZIZOVA
Витоки педагогічної майстерності, 3-12, 2016
62016
Research of the concept of quality education
AG Polyakova, KM Azizova
52020
COMPREHENSIVE TECHNOLOGY OF BENCHMARKING AS AN INSTRUMENT OF PROVIDING FINANCIAL SECURITY FOR A BANK.
YS Tysyachna, KM Azizova, OM Rats
Actual Problems of Economics/Aktual'ni Problemi Ekonomìki 167 (5), 427-437, 2015
52015
Фінансовий облік у банках: навч. посіб
ІМ Чмутова, КМ Азізова, ОВ Лебідь
Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
52015
Kompleksna otsinka dostatnosti resursnoho potentsialu banku [Comprehensive assessment of the adequacy of the bank's resource potential]
KM Azizova
Biznes Inform–Business Inform, 236-241, 2014
52014
Аналіз та оцінка конкурентного середовища банківської установи
КМ Азізова
Економічний простір, 180-190, 2013
42013
Управління капіталом підприємства на засадах контролінгу
КМ Азізова, ЕМ Азизова
ХНЕУ, 2011
42011
Обґрунтування рівнів відхилень підконтрольних показників функціонування капіталу підприємства
ІМ Чмутова, КМ Азізова
Коммунальное хозяйство городов, 198-206, 2011
32011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20