Олег Миколайович Ярошенко, Oleg Mikolayovich Yaroshenko
Олег Миколайович Ярошенко, Oleg Mikolayovich Yaroshenko
Verified email at nlu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Трудове право України: підручник
СМ Прилипко, ОМ Ярошенко
Х.: ФІНН, 354, 2009
4002009
Трудове право України
ОМЯСМ Прилипко
Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп., 728 с., 2009
400*2009
Трудове право України: підручник
СМ Прилипко, ОМ Ярошенко
Х.: ФІНН, 354, 2009
4002009
Трудове право України: підручник
СМ Прилипко, ОМ Ярошенко
Х.: ФІНН, 354, 2009
4002009
Конституція України: науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій [та ін.]
ОФ Андрійко, ОМ Бандурка, ЮГ Барабаш, ОВ Батанов, ЮВ Баулін, ...
392*2011
Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України
ОМ Ярошенко
Вид.СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006
1002006
Джерела трудового права України
ОМ Ярошенко
Автореф. дисс.... д-ра юрид. наук.–Xарків, 2007
652007
Правовий статус сторін трудових правовідносин
ОМ Ярошенко
Харків, 1999, 1999
651999
Джерела трудового права України: дис.… д-ра юрид. наук: 12.00. 05
ОМ Ярошенко
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого 476, 2007
452007
Джерела трудового права України: дис.… д-ра юрид. наук: 12.00. 05
ОМ Ярошенко
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого 476, 2007
452007
Проблеми та перспективи правового регулювання зайнятості
ОМ Ярошенко
Вісник Академії правових наук України.Збірник наукових праць, 205-213, 2004
382004
Проект Трудового кодексу України–важливий етап реформування трудового законодавства
С Прилипко, ОМ Ярошенко
Право України, 14-21, 2009
302009
монографія/НМ Хуторян, ОЯ Лаврів, СВ Вишновецька [та ін.]
К трудового законодавства України
Х.: ФІНН, 2009
252009
Трудове право: підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.]
ВВ Жернаков, СМ Прилипко
X.: Право, 2012
212012
Трудове право: підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.]
ВВ Жернаков, СМ Прилипко
X.: Право, 2012
212012
Трудове право
В.В. Жернаков, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко
Право, 2012
21*2012
Щодо природи локальних нормативно-правових актів у сфері трудового права
ОМ Ярошенко
Вісник Академії правових наук України.Збірник наукових праць, 131-138, 2004
202004
Щодо дискримінації в реалізації права на працю
ОМ Ярошенко
Право України, 2000
172000
Право на працю в системі прав людини
О.М. Ярошенко, С.М, Прилипко
Право України, 102-110, 2014
16*2014
Судова практика та її значення для регулювання відносин у сфері праці
СМП ОМ Ярошенко, ПІ Жигалкін
Х:Вид-во ПП "ФІНН", 2008
16*2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20