Ярошенко Олег Миколайович
TitleCited byYear
Трудове право України: підручник
СМ Прилипко, ОМ Ярошенко
Х.: ФІНН, 2009
3022009
Конституція України: науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій [та ін.]
ОФ Андрійко, ОМ Бандурка, ЮГ Барабаш, ОВ Батанов, ЮВ Баулін, ...
262*2011
Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України
ОМ Ярошенко
Вид.СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006
692006
Джерела трудового права України
ОМ Ярошенко
Автореф. дисс.... д-ра юрид. наук.–Xарків, 2007
452007
Правовий статус сторін трудових правовідносин
ОМ Ярошенко
ОМ Ярошенко.–х.: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 1999.–18 с, 1999
391999
Джерела трудового права України: дис.… д-ра юрид. наук: 12.00. 05
ОМ Ярошенко
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого 476, 2007
322007
Проблеми та перспективи правового регулювання зайнятості
ОМ Ярошенко
Вісник Академії правових наук України.Збірник наукових праць, 205-213, 2004
232004
Проект Трудового кодексу України–важливий етап реформування трудового законодавства
С Прилипко, О Ярошенко
Право україни, 14-21, 2009
192009
Щодо дискримінації в реалізації права на працю
ОМ Ярошенко
Право України, 2000
142000
Трудове право
В.В. Жернаков, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко
Право, 2012
12*2012
Судова практика та її значення для регулювання відносин у сфері праці
СМП ОМ Ярошенко, ПІ Жигалкін
Х:Вид-во ПП "ФІНН", 2008
11*2008
Судова практика та її значення для регулювання відносин у сфері праці
П.І. Жигалкін, О.М. Ярошенко, С.М. Прилипко
ФІНН, 2008
112008
Право на працю в системі прав людини
О.М. Ярошенко, С.М, Прилипко
Право України, 102-110, 2014
9*2014
Щодо проблеми створення спеціалізованих трудових судів:практичний аспект та законодавче забезпечення
ОМ Ярошенко
Трудове право України в контексті європейської інтеграції.25-27 травня 2006 …, 2006
82006
Щодо природи локальних нормативно-правових актів у сфері трудового права
ОМ Ярошенко
Вісник Академії правових наук України.Збірник наукових праць, 131-138, 2004
82004
Trudove parvo [Labor Law]
VV Zhernakov, SM Prylypko, OM Yaroshenko
Kharkiv: Pravo, 2012
72012
Trudove pravo Ukrainy
SM Prylypko, OM Yaroshenko
Labour Law of Ukraine), pidruchnyk, 40, 2010
72010
До питання трудової правосуб`єктності
ОМ Ярошенко
Право України, 1999
71999
Правовий статус сторін трудових відносин
ОМ Ярошенко
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 05 “Трудове право, 1999
71999
Колективні угоди як результат соціального партнерства (сучасний стан і перспективи розвитку)
С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко, Н.М. Клименчук
ФІНН, 2011
62011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20