Олег Миколайович Ярошенко, Oleg Mikolayovich Yaroshenko
Олег Миколайович Ярошенко, Oleg Mikolayovich Yaroshenko
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Трудове право України: підручник
СМ Прилипко, ОМ Ярошенко
Х.: ФІНН, 2009
3512009
Конституція України: науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій [та ін.]
ОФ Андрійко, ОМ Бандурка, ЮГ Барабаш, ОВ Батанов, ЮВ Баулін, ...
313*2011
Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України
ОМ Ярошенко
Вид.СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006
762006
Джерела трудового права України
ОМ Ярошенко
Автореф. дисс.... д-ра юрид. наук.–Xарків, 2007
512007
Правовий статус сторін трудових правовідносин
ОМ Ярошенко
Нац. юрид. акад. Укра¿ ни/ОМ Ярошенко, 1999
491999
Джерела трудового права України: дис.… д-ра юрид. наук: 12.00. 05
ОМ Ярошенко
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого 476, 2007
392007
Проблеми та перспективи правового регулювання зайнятості
ОМ Ярошенко
Вісник Академії правових наук України.Збірник наукових праць, 205-213, 2004
302004
Проект Трудового кодексу України–важливий етап реформування трудового законодавства
С Прилипко, ОМ Ярошенко
Право України, 14-21, 2009
232009
Судова практика та її значення для регулювання відносин у сфері праці
СМП ОМ Ярошенко, ПІ Жигалкін
Х:Вид-во ПП "ФІНН", 2008
16*2008
Судова практика та її значення для регулювання відносин у сфері праці
П.І. Жигалкін, О.М. Ярошенко, С.М. Прилипко
ФІНН, 2008
162008
Щодо природи локальних нормативно-правових актів у сфері трудового права
ОМ Ярошенко
Вісник Академії правових наук України.Збірник наукових праць, 131-138, 2004
162004
Трудове право
В.В. Жернаков, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко
Право, 2012
15*2012
Щодо дискримінації в реалізації права на працю
ОМ Ярошенко
Право України, 2000
152000
Trudove pravo: pidruchnyk [Labour law: a textbook]
VV Zhernakov, SM Prylypko, OM Yaroshenko
Kharkiv: Pravo.[in Ukrainian], 2012
14*2012
Колективні угоди як результат соціального партнерства (сучасний стан і перспективи розвитку)
С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко, Н.М. Клименчук
ФІНН, 2011
122011
Право на працю в системі прав людини
О.М. Ярошенко, С.М, Прилипко
Право України, 102-110, 2014
11*2014
Щодо проблеми створення спеціалізованих трудових судів:практичний аспект та законодавче забезпечення
ОМ Ярошенко
Трудове право України в контексті європейської інтеграції.25-27 травня 2006 …, 2006
112006
Trudove pravo: pidruchnyk [Labour law: a textbook]
VV Zhernakov, SM Prylypko, OM Yaroshenko
Kharkiv: Pravo.[in Ukrainian], 2012
102012
Obligatory State Social Health Insurance in Ukraine: Current State and Development Strategy: Monograph [Zahalnooboviazkove derzhavne sotsialne medychne strakhuvannia v Ukraini …
S Prylypko, O Yaroshenko, T Zanfirova, Y Arkatov
Kharkiv, 2017
82017
Правовий статус сторін трудових відносин
ОМ Ярошенко
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 05 “Трудове право, 1999
81999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20