Олег Ярошенко
НазваниеПроцитированоГод
Трудове право України: підручник
СМ Прилипко, ОМ Ярошенко
Х.: ФІНН, 2009
2902009
Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України: Монографія
ОМ Ярошенко
Х.: Вид. СПД ФО Вапнярчук НМ, 2006
652006
Правовий статус сторін трудових правовідносин
ОМ Ярошенко
Нац. юрид. акад. Укра¿ ни/ОМ Ярошенко, 1999
441999
Джерела трудового права України
ОМ Ярошенко
Автореф. дисс.... д-ра юрид. наук.–Xарків, 2007
382007
Проблеми та перспективи правового регулювання зайнятості та праці молоді
ОМ Ярошенко
видавництво" Право", 2004
212004
Проект Трудового кодексу України–важливий етап реформування трудового законо давства
С Прилипко, О Ярошенко
Право україни, 14-21, 2009
172009
Джерела трудового права України: дис.... доктора юрид. наук: 12.00. 05
ОМ Ярошенко
Харків: Нац. юрид. акад. України, 2007
152007
Щодо дискримінації в реалізації права на працю
О Ярошенко
Право України, 53-55, 2000
152000
Трудове право
В.В. Жернаков, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко
Право, 2012
10*2012
Правовідносини із загальнообов’язкового державного соціального страхування: теоретичний аспект
В. В. Андріїв
ФІНН, 2011
102011
Джерела трудового права України: дис.… д-ра юрид. наук: спец. 12.00. 05/ОМ Ярошенко/Нац. юрид. акад
ОМ Ярошенко
України ім. Ярослава Мудрого, 2007
102007
До питання трудової правосуб'єктності працівників
О Ярошенко
Право України, 74-76, 1999
91999
Трудове право України: Пiдручник.-2-ге вид., перероб. i доп
СМ Прилипко, ОМ Ярошенко
82009
Щодо природи локальних нормативно-правових актів у сфері трудового права
ОМ Ярошенко
видавництво" Право", 2004
82004
Судова практика та її значення для регулювання відносин у сфері праці
П.І. Жигалкін, О.М. Ярошенко, С.М. Прилипко
ФІНН, 2008
72008
Щодо проблеми створення спеціалізованих трудових судів: практичний аспект та законодавче забезпечення
ОМ Ярошенко
Трудове право України в контексті європейської інтеграції: матеріали науково …, 2006
72006
Колективні угоди як результат соціального партнерства (сучасний стан і перспективи розвитку)
С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко, Н.М. Клименчук
ФІНН, 2011
62011
Право соціального забезпечення в Україні: Підручник
АМС С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко, Л.І. Лазор, М.І. Іншин, Г.С. Гончарова, О ...
ФІНН, 2009
62009
Конституція України-основна засада регулювання трудових відносин
ОМ Ярошенко
видавництво" Право", 2002
62002
Система вирішення трудових спорів в Україні та шляхи її подальшого розвитку
ММ Ясинок, СІ Запара
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013
52013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20