Олександр Цизь
Олександр Цизь
доцент кафедри овочівництва і закритого ґрунту, Національний університет біоресурсів і
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Овочівництво і плодівництво
ОЮ Барабаш, ОМ Цизь, ОП Леонтьєв, ВТ Гонтар
К.: Вища школа, 116-117, 2000
192000
Рост мицелия лекарственных грибов порядка Aphyllophorales на различных питательных средах
АМ Цизь, НА Бисько
Успехи мед. микологии.—М.: Нац. академия микологии 9, 266-268, 2007
82007
Розробка наукових основ промислового грибівництва та їх практична реалізація в аграрному комплексі України
ІО Дудка, НА Бісько, ОМ Цизь, ВТ Білай, НЮ Митропольська
Достижения, проблемы и перспективы культивирования грибов. Современные …, 2005
62005
Підбір високопродуктивних штамів і субстратів для вирощування печериці двоспорової (Agaricus bisporus/J. LGE/Imbach) в умовах України
ОМ Цизь
Дисер.... канд. с.-г. наук, 1999
51999
Эффективность внесения органических азотсодержащих добавок в субстраты для культивирования шампиньона двухспорового
А Цизь
Овощеводство и тепличное хозяйство, 53-54, 2012
32012
Подбор высокопродуктивных штаммов и субстратов для выращивания шампиньона двоспорового (Agaricus bisporus/J. Lge/Imbach) в условиях Украины
ОМ Цизь
ОМ Цизь, 1999
31999
Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства в Лісостепу України: монографія: у 2 т./ДО Мельничук (відп. ред.)
ВІ Костенко, КА Найденко, АМ Угнівенко, ВМ Волощук, МВ Штомпель, ...
Т, 0
3
Гриби–це вигідно
ОМ Цизь
Агросектор, 2007
22007
ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ШТАМІВ ГЛИВИ ЗВИЧАЙНОЇ
ОМ Цизь
22007
Методика агрохімічного обстеження тепличних ґрунтів і субстратів та особливості застосування добрив
ОГ Тараріко
Тараріко ОГ, Балюк СА, Кисіль ВІ-К, 2005
22005
Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства в Поліссі України
ВП Литвин
Видавн. ТОВ „Альфа 2, 579-588, 2004
22004
Ovochivnytstvo I plodivnytstvo [Vegetable and horticulture]
OY Barabash, OM Tsyz, OP Leontev, VT Hontar
Kyiv: Higher school.[in Ukr], 2000
22000
Екологічна стабільність і пластичність нових індетермінантних гібридів F1 помідора за вирощування в продовженій культурі у скляних теплицях типу «ВЕНЛО»
ОV Khareba, OM Tsiz
Наукові доповіді НУБіП України, 2019
2019
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И ПЛАСТИЧНОСТЬ НОВЫХ ИНДЕТЕРМИНАНТНЫХ ГИБРИДОВ F1 ПОМИДОРА ВЫРАЩЕВАНИХ В ПРОДЛЕННОЙ КУЛЬТУРЕ В СТЕКЛЯННЫХ ТЕПЛИЦАХ ТИПА" ВЕНЛО"
ОВ ХАРЕБА, ОМ ЦИЗЬ
Наукові доповіді НУБіП України, 5-5, 2019
2019
Природний консорціум грунтових мікроорганізмів (Екстракон) для оздоровлення агроценозів
ТІ Патика, МВ Патика, ОМ Цизь
Садівництво, 144-153, 2019
2019
ББК 41.4+ 65.32 П 76
ВВ Хареба, СП Танчик
2016
Selecting highly productive strains and substrates for growing champignon (Agaricus bisporus J. Lge. Imbach.) under conditions of Ukraine
OM Tsyz
2000
КОНКУРЕНТНІ МІКРООРГАНІЗМИ ТА ВІРУСИ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ПЕЧЕРИЦІ ДВОСПОРОВОЇ
НМ Волощук, ТІ Бондар, ІМ Троїцький, ОА Бойко, ОМ Цизь
Автореферат диссертации Підбір високопродуктивних штамів і субстратів для вирощування печериці двоспорової (Agaricus bisporus/J. Lge/Imbach.) в умовах України 1999 год
Д ДИССЕРТАЦИЙ
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19