Подписаться
Тесля Володимир Олегович
Тесля Володимир Олегович
Другие именаТесля В.О., Teslia Volodymyr, Teslia V, Teslya V
Ternopil Ivan Puluj National Techical University Тернопільський національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Експлуатаційні методи підвищення зносостійкості пар тертя автомобіля
ОЛ Ляшук, АБ Гупка, ВО Тесля
Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування …, 2018
5*2018
Theoretical substantiation of vibration-centrifugal finishing of parts by loose abrasives
GY Коndratiuk O, Теslia V, Кuchvara I, Bosiuk P
MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture 20 (1), 73-78, 2018
4*2018
Розробка способу та бортових засобів запобігання зіткненню автомобілів при виконанні маневру обгону
МА Подригало, ДВ Абрамов, ВО Тесля
Автомобильный транспорт, 29-35, 2013
42013
Визначення поточної маси автомобіля в процесі руху
ДВ Абрамов, ВО Тесля
Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету. Технічні …, 2013
32013
Оценка наработки мобильных машин по выполненной двигателем механической работе
Лебедев А.Т., Подригало М.А., Полянский А.С., Абрамов Д.В, Плетнев В.Н ...
Механіка та машинобудування, 120 - 127, 2011
3*2011
Підвищення безпеки використання автомобілів шляхом удосконалення методів оцінювання динамічних і енергетичних характеристик
ВО Тесля
Ареф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.22.20 …, 2015
22015
Розробка експериментального методу визначення потужності двигуна при русі автомобіля по дорозі
ДВ Абрамов, ВО Тесля
Новітні технології – для захисту повітряного простору: Харківського …, 2013
22013
Визначення доцільності проведення позапланового технічного обслуговування автомобілів за критерієм витрат на паливо в експлуатації
ДВ Абрамов, ВО Тесля
Вісник [Національного транспортного університету], 286-290, 2012
22012
Структурний синтез кузова напівпричепа вантажного автомобіля з техніко-економічним обґрунтуванням
Ів.Б. Гевко, Р.М. Рогатинський, О.Л. Ляшук, М.Г. Левкович, В.О. Тесля
Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки., 186-194, 2022
1*2022
Конспект лекцій з дисципліни «Автомобілі. аналіз конструкцій, робочі процеси та основи розрахунку автомобілів»
МГ Левкович, ЮІ Пиндус, ВО Тесля, ПВ Босюк
12016
Оценка погрешности показаний акселерометра при измерении ускорений автомобиля на дороге с прокольным уклоном
ДВ Абрамов, ВО Тесля
Альтернативные источники энергии в транспортно-технологическом комплексе …, 2015
1*2015
Аналіз існуючих систем запобігання зіткнення автомобілів при обгоні і визначення напрямів їх розвитку
ВО Тесля
Вiсник Вiнницького полiтехнiчного iнституту, 2014
12014
Аналіз і класифікація засобів вимірювання витрати палива автотракторною технікою в умовах експлуатації
Подригало МА, Абрамов ДВ, Тесля ВО
Вісник СевНТУ, 73-76, 2011
12011
Система моніторингу дорожніх умов під час руху автомобіля
І Сіправський
Матеріали Ⅵ Міжнародної студентської науково-технічної конференції …, 2023
2023
Техніко-економічне обґрунтування виготовлення кузова напівпричепа вантажного автомобіля
ІБ Гевко, РМ Рогатинський, ОЛ Левкович, ВО Тесля
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої …, 2022
2022
Метод визначення маси автомобіля в процесі руху або його вантажу, що враховує поздовжній ухил дороги
МА Подригало, ДВ Абрамов, ВО Тесля
ХНТУСГ, 2020
2020
Гвинтовий завантажувач-змішувач з центральним приводом
В Тесля, Л Слободян
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
2018
Обґрунтування параметрів розточних головок для блоків циліндрів
Ляшук О.Л, Тесля В.О., Босюк П.В.
Наукові досягнення в галузі автомобільного транспорту, 18, 2018
2018
Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Основи технології діагностики автомобілів”. Частина 2 “Систем живлення бензинових двигунів паливних систем дизелів і …
МД Сіправська, ПВ Босюк, ВО Тесля
2018
Дослідження динаміки процесу калібрування витка конічної гвинтової заготовки на крок
ОЛ Ляшук, АЄ Дячун, ВМ Клендій, ВО Тесля, ТД Навроцька, МД Радик
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, 74-82, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20