Підписатись
Денис Азаров
Денис Азаров
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Підтверджена електронна адреса в ukma.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України
ДС Азаров, ВК Грищук, АВ Савченко, [та ін.]
Юрінком Інтер, 2016
120*2016
Злочини у сфері комп’ютерної інформації (кримінально правове дослідження): Монографія
ДС Азаров, D Azarov
К.: Атіка, 2007
682007
Кримінальна відповідальність за злочини у сфері комп'ютерної інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та …
ДС Азаров, D Azarov
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003
462003
Законодавство України про кримінальну відповідальність за «комп’ютерні» злочини: науково-практичний коментар і шляхи вдосконалення
АА Музика, ДС Азаров
К.: Вид. ПАЛИВОДА АВ, 2005
232005
Врахування ступеня тяжкості злочину при призначенні покарання із застосуванням статті 69 КК України (за результатами узагальнення судової практики)
ДС Азаров, D Azarov
Наука і правоохорона, 57-65, 2014
172014
Порушення роботи автоматизованих систем – злочин у сфері комп’ютерної інформації
ДС Азаров, D Azarov
Право України, 69-73, 2000
152000
Суспільна небезпека злочину та аналогія кримінального закону (ретроспективний погляд у XIX–ХХ століття)
ДС Азаров
132015
Про поняття злочинів у сфері комп’ютерної інформації
АА Музика, ДС Азаров, D Azarov
Право України, 86-89, 2003
132003
Розуміння суспільної небезпеки злочину (за результатами соціологічного експерименту)
Д Азаров
Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 3, 3-18, 2019
112019
Кримінальна та адміністративно-деліктна відповідальність
ДС Азаров
Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки, 99-109, 2018
112018
Упровадження категорії кримінального проступку: окремі концептуальні проблеми
ДС Азаров, D Azarov
Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 144 (129–133), 2013
112013
Кваліфікуючі ознаки складів злочинів: вибрані риторичні запитання
Д Азаров, А Калуп
РВВ ЛДУВС ім. ЕО Дідоренка, 2011
102011
Кваліфікуючі ознаки складів злочинів: вибрані риторичні запитання
ДС Азаров, D Azarov, АВ Калуп
Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України: матеріали …, 2011
102011
Трансформація адміністративних правопорушень у кримінальні проступки: концептуальні засади
ДС Азаров, D Azarov
Наука і правоохорона, 146-151, 2013
92013
Один вирок суду – кілька проблем диференціації кримінальної відповідальності
ДС Азаров, D Azarov
Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки 155, 100–104, 2014
82014
Кримінальна відповідальність за розголошення лікарської таємниці: окремі теоретичні і прикладні проблеми
ДС Азаров, D Azarov
Кримінально-правова охорона життя та здоров’я особи: Матер. наук.-практ …, 2004
72004
Розроблення Кодексу публічних правопорушень України: теоретичні та прикладні застереження
Д Азаров
62016
До питання про доповнення Кримінального кодексу України" термінологічним розділом" та визначення у ньому кваліфікуючих ознак злочину
ДС Азаров, D Azarov, АВ Калуп
Актуальні проблеми вдосконалення та уніфікації термінології Кримінально …, 2011
62011
Диференціація кримінальної відповідальності та судова дискреція: утопія і реальність
ДС Азаров, D Azarov
Кримінальний кодекс України: 10 років очікувань: тези доповідей та …, 2011
62011
“Спеціальна” конфіскація: співвідношення кримінально-правових та кримінально-процесуальних норм
ДС Азаров, D Azarov
Кримінальний кодекс України 2001 року: проблеми застосування і перспективи …, 2006
6*2006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20