Марченко Олена Олександрівна
Марченко Олена Олександрівна
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
НазваПосиланняРік
Юридична герменевтика з погляду сучасної формальної логіки
В Титов, Ж Павленко, О Марченко, С Острога
видавництво" Право", 1999
101999
Публічно-правові спори щодо публічної служби в Україні: особливості розв'язання
ОО Марченко
Порівняльно-аналітичне право, 236-238, 2013
32013
Прояв неповаги до суду: проблемні питання притягнення до відповідальності в Україні
ОО Марченко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» 3 …, 2012
32012
Форми судового контролю в державному управлінні
ОО Марченко
Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2011
2*2011
Повноваження судів при винесенні рішень щодо контролю у сфері управлінської діяльності
ОО Марченко
видавництво" Право", 2007
12007
Деякі питання удосконалення механізму застосування заходів реагування під час здійснення контролю і нагляду у сфері господарської діяльності
ОО Марченко
Порівняльно-аналітичне право, 271-274, 2014
2014
Деякі питання розв’язання судами спорів з приводу публічної служби за позовами помічників суддів
ОО Марченко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право», 2014
2014
Деякі аспекти законодавчої дефініції поняння «публічна служба» має бути уточнено
ОО Марченко
Карпатський правничий часопис, 59-63, 2013
2013
Проблемні питання розв'язання спорів з приводу звільнення публічних службовців у зв'язку з ліквідацією або реорганізацією публічного органу
ОО Марченко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право" 2 …, 2013
2013
Щодо проблеми розмежування судових юрисдикцій
ОО Марченко
Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини …, 2012
2012
ІННОВАЦІЙНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАСНОВАНОЇ НА ВИКОРИСТАННІ СОЦІАЛЬНИХ СЕРВІСІВ ІНТЕРНЕТУ
О МАРЧЕНКО
Нова пед. думка, 102-106, 2010
2010
Державне будівництво та місцеве самоврядування
Д БУДІВНИЦТВА, ТАМ САМОВРЯДУВАННЯ
2010
Вісник Академії правових наук України. 2007.№ 4 (51)
О Петришин, П Рабінович, Р Сивий, О Скрипнюк, Д Прокопов, ...
видавництво" Право", 2007
2007
Деякі питання розмежування компетенції судів щодо оскарження рішень суб'єктів владних повноважень
ОО Марченко
видавництво" Право", 2006
2006
Особливості судового контролю в державному управлінні
ОО Марченко
Проблеми законності, 177-183, 2006
2006
Вісник Академії правових наук України. 1999.№ 1 (16)
Ю Тодика, В Серьогін, В Авер'янов, М Цвік, І Процюк, В Тацій, ...
видавництво" Право", 1999
1999
Проблеми законності. 1998. Вип. 35
ЕВ Зинченко, ВМ Токарев, ДА Тихоненков, ОЮ Марченко, ИВ Яковюк, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 1998
1998
Актуальні проблеми правознавства України: тези доп. і наук. повідомл. студент. наук. конф.
О Іорданова, СА Ткаченко, СИ Чухраев, ИВ Беляева, ЮК Овсиенко, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 1996
1996
проблеми законності
ЕВ Зинченко, ВМ Токарев, ДА Тихоненков, ОЮ Марченко, ИВ Яковюк, ...
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНОГО ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
ОО Марченко
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20