Володимир Маринів
TitleCited byYear
Принцип особистої недоторканості в кримінальному процесі України
ВІ Маринів
Автореф. дис.... к. ю, 1999
221999
Етичні засади освідування особи
МВ Іванович
Вісник прокуратури, с. 71 - 76, 2003
19*2003
Конституційні гарантії забезпечення права людини на свободу й особисту недоторканність та їх реалізація в кримінально-процесуальному законодавстві України
В Маринів
видавництво" Право", 2005
152005
Гарантії права особи на свободу від самовикриття в кримінальному судочинстві
СГ Волкотруб
Університетські наукові записки, 225-229, 2009
102009
Правові стандарти Європейського суду з прав людини
О Капліна, В Маринів
Вісник прокуратури, 74, 2007
102007
Проблеми підвищення ефективності судового контролю за обмеженням конституційних прав людини в кримінальному судочинстві
ОГ Шило, ВІ Маринів
Судова реформа в Україні: проблеми та перспективи: Матеріали конференції/За …, 2002
92002
Перегляд судових рішень у кримінальному процесі України: окремі питання
В Маринів
Вісник Академії правових наук України, 183-192, 2011
82011
Проблеми оскарження судових рішень, прийнятих у заочному (спеціальному) кримінальному провадженні
МВ Іванович
Право України, 75 - 81, 2015
62015
Процесуальний порядок застосування запобіжних заходів за новим КПК України
ВК Матвійчук, ГВ Мартиненко
Юридична наука, 72-83, 2013
62013
Втручання у приватне спілкування як елемент системи слідчих (розшукових) дій
СВ Єськов
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2013
62013
Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж як різновид втручання у приватне спілкування: системно-структурний аналіз
СВ Єськов
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2013
62013
Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого та особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів виховного або медичного характеру, при …
ОС Кашка
Університетські наукові записки, 329-340, 2013
52013
Недопустимість повороту до гіршого як гарантія свободи апеляційного оскарження судових рішень у кримінальному провадженні
ВІ Маринів
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 114-119, 2013
52013
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ ПОТЕРПІЛОГО ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
ТМІНМВ Іванович
5*
Особливості реалізації окремих засад кримінального провадження у судах апеляційної та касаційної інстанцій
В Маринів
Право України, 259-266, 2013
42013
Державний захист суддів, працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, як гарантія здійснення правосуддя у кримінальних справах
О Шило, В Маринів
видавництво" Право", 2000
42000
Гарантії забезпечення для свідків свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї за новим КПК України
ВВ Король
Право. ua, 119-124, 2015
32015
Особливості тлумачення законів в Республіці Польща Верховним Судом та Конституційним Трибуналом
ІІ Маринів
Актуал. пробл. права: теорія і практика: зб. наук. пр./Східноукр. нац. ун-т …, 2011
32011
Розвиток ідеї конституційного контролю в Республіці Польща і в Україні у міжвоєнний період (1920-1939рр.)-досягнення і втрати
ІІ Маринів
ЗакДУ, 2010
32010
Конституційний Трибунал в розумінні ст. 10 та ст. 173 Конституції Республіки Польща
ІІ Маринів
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 410-415, 2010
32010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20