Володимир Маринів
Володимир Маринів
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Принцип особистої недоторканості в кримінальному процесі України
ВІ Маринів
Автореф. дис.... к. ю, 1999
221999
Етичні засади освідування особи
МВ Іванович
Вісник прокуратури, с. 71 - 76, 2003
18*2003
Конституційні гарантії забезпечення права людини на свободу й особисту недоторканність та їх реалізація в кримінально-процесуальному законодавстві України
В Маринів
видавництво" Право", 2005
122005
Гарантії права особи на свободу від самовикриття в кримінальному судочинстві
СГ Волкотруб
Університетські наукові записки, 225-229, 2009
102009
Правові стандарти Європейського суду з прав людини
О Капліна, В Маринів
Вісник прокуратури, 74, 2007
92007
Проблеми підвищення ефективності судового контролю за обмеженням конституційних прав людини в кримінальному судочинстві
ОГ Шило, ВІ Маринів
Судова реформа в Україні: проблеми та перспективи: Матеріали конференції/За …, 2002
92002
Перегляд судових рішень у кримінальному процесі України: окремі питання
В Маринів
Вісник Академії правових наук України, 183-192, 2011
82011
Недопустимість повороту до гіршого як гарантія свободи апеляційного оскарження судових рішень у кримінальному провадженні
ВІ Маринів
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 114-119, 2013
52013
Особливості реалізації окремих засад кримінального провадження у судах апеляційної та касаційної інстанцій
В Маринів
Право України, 259-266, 2013
42013
Процесуальний порядок застосування запобіжних заходів за новим КПК України
ВК Матвійчук, ГВ Мартиненко
Юридична наука, 72-83, 2013
42013
Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого та особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів виховного або медичного характеру, при …
ОС Кашка
Університетські наукові записки, 329-340, 2013
42013
Втручання у приватне спілкування як елемент системи слідчих (розшукових) дій
СВ Єськов
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2013
42013
Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж як різновид втручання у приватне спілкування: системно-структурний аналіз
СВ Єськов
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2013
42013
Державний захист суддів, працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, як гарантія здійснення правосуддя у кримінальних справах
О Шило, В Маринів
видавництво" Право", 2000
42000
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ ПОТЕРПІЛОГО ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
ТМІНМВ Іванович
4*
Проблеми оскарження судових рішень, прийнятих у заочному (спеціальному) кримінальному провадженні
МВ Іванович
Право України, 75 - 81, 2015
32015
Розвиток ідеї конституційного контролю в Республіці Польща і в Україні у міжвоєнний період (1920-1939рр.)-досягнення і втрати
ІІ Маринів
ЗакДУ, 2010
32010
Конституційний Трибунал в розумінні ст. 10 та ст. 173 Конституції Республіки Польща
ІІ Маринів
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 410-415, 2010
32010
Проблеми забезпечення прав особи на свободу та особисту недоторканність в кримінальному судочинстві України
ВІ Маринів
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права, 215-220, 2004
32004
Гарантії забезпечення для свідків свободи від самовикриття та права не свідчить проти близьких родичів і членів сім'ї за новими КПК України
ВВ Король
Право. ua, 118-124, 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20