Володимир Маринів
Володимир Маринів
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Принцип особистої недоторканості в кримінальному процесі України
ВІ Маринів
Автореф. дис.... к. ю, 1999
211999
Етичні засади освідування особи
МВ Іванович
Вісник прокуратури, с. 71 - 76, 2003
19*2003
Конституційні гарантії забезпечення права людини на свободу й особисту недоторканність та їх реалізація в кримінально-процесуальному законодавстві України
ВІ Маринів
видавництво" Право", 2005
122005
Правові стандарти Європейського суду з прав людини
О Капліна, В Маринів
Вісник прокуратури, 74, 2007
102007
Проблеми підвищення ефективності судового контролю за обмеженням конституційних прав людини в кримінальному судочинстві
ОГ Шило, ВІ Маринів
Судова реформа в Україні: проблеми та перспективи: Матеріали конференції/За …, 2002
102002
Перегляд судових рішень у кримінальному процесі України: окремі питання
ВІ Маринів
82011
Гарантії права особи на свободу від самовикриття в кримінальному судочинстві
СГ Волкотруб
Університетські наукові записки, 225-229, 2009
62009
Процесуальний порядок застосування запобіжних заходів за новим КПК України
ВК Матвійчук, ГВ Мартиненко
Юридична наука, 72-83, 2013
42013
Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого та особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів виховного або медичного характеру, при …
ОС Кашка
Університетські наукові записки, 329-340, 2013
42013
Втручання у приватне спілкування як елемент системи слідчих (розшукових) дій
СВ Єськов
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2013
42013
Недопустимість повороту до гіршого як гарантія свободи апеляційного оскарження судових рішень у кримінальному провадженні
ВІ Маринів
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 114-119, 2013
42013
Державний захист суддів, працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, як гарантія здійснення правосуддя у кримінальних справах
ОГ Шило, ВІ Маринів
видавництво" Право", 2000
42000
Особливості реалізації окремих засад кримінального провадження в судах апеляційної та касаційної інстанції
ВІ Маринів, ВИ Марынив
32013
Розвиток ідеї конституційного контролю в Республіці Польща і в Україні у міжвоєнний період (1920-1939рр.)-досягнення і втрати
ІІ Маринів
ЗакДУ, 2010
32010
Конституційний Трибунал в розумінні ст. 10 та ст. 173 Конституції Республіки Польща
ІІ Маринів
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 410-415, 2010
32010
Проблеми забезпечення прав особи на свободу та особисту недоторканність в кримінальному судочинстві України
ВІ Маринів, ВИ Марынив
32004
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ ПОТЕРПІЛОГО ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
ТМІНМВ Іванович
3
Проблеми оскарження судових рішень, прийнятих у заочному (спеціальному) кримінальному провадженні
МВ Іванович
Право України, 75 - 81, 2015
2*2015
Особливі положення процесуального статусу неповнолітніх у кримінальному судочинстві Ураїни
ДС Слінько
Право. ua, 83-87, 2015
22015
Суб'єкти права на апеляційне оскарження у кримінальному судочинстві
МВ Іванович
Вісник прокуратури, 108 - 114, 2012
2*2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20