Володимир Маринів
Title
Cited by
Cited by
Year
Принцип особистої недоторканості в кримінальному процесі України
ВІ Маринів
Автореф. дис.... к. ю, 1999
241999
Етичні засади освідування особи
МВ Іванович
Вісник прокуратури, с. 71 - 76, 2003
21*2003
Конституційні гарантії забезпечення права людини на свободу й особисту недоторканність та їх реалізація в кримінально-процесуальному законодавстві України
В Маринів
видавництво" Право", 2005
162005
Правові стандарти Європейського суду з прав людини
О Капліна, В Маринів
Вісник прокуратури, 74, 2007
132007
Гарантії права особи на свободу від самовикриття в кримінальному судочинстві
СГ Волкотруб
Університетські наукові записки, 225-229, 2009
102009
Перегляд судових рішень у кримінальному процесі України: окремі питання
В Маринів
Вісник Академії правових наук України, 183-192, 2011
92011
Проблеми підвищення ефективності судового контролю за обмеженням конституційних прав людини в кримінальному судочинстві
ОГ Шило, ВІ Маринів
Судова реформа в Україні: проблеми та перспективи: Матеріали конференції/За …, 2002
92002
Проблеми оскарження судових рішень, прийнятих у заочному (спеціальному) кримінальному провадженні
МВ Іванович
Право України, 75 - 81, 2015
82015
Процесуальний порядок застосування запобіжних заходів за новим КПК України
ВК Матвійчук, ГВ Мартиненко
Юридична наука, 72-83, 2013
82013
Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж як різновид втручання у приватне спілкування: системно-структурний аналіз
СВ Єськов
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2013
82013
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ ПОТЕРПІЛОГО ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
ТМІНМВ Іванович
8*
Втручання у приватне спілкування як елемент системи слідчих (розшукових) дій
СВ Єськов
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія …, 2013
72013
Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого та особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів виховного або медичного характеру, при …
ОС Кашка
Університетські наукові записки, 329-340, 2013
62013
Недопустимість повороту до гіршого як гарантія свободи апеляційного оскарження судових рішень у кримінальному провадженні
ВІ Маринів
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 114-119, 2013
62013
Історія інституту перегляду судових рішень у порядку апеляції та касації у кримінальному судочинстві України
ВІ Маринів
Юрист України, 96-103, 2014
52014
Особливості реалізації окремих засад кримінального провадження у судах апеляційної та касаційної інстанцій
В Маринів
Право України, 259-266, 2013
52013
Кримінальний процес
ОВ Капліна, ЮМ Грошевий, ТМ Мірошниченко, СО Гриненко, ...
Видавництво" Право", 2010
42010
Проблеми забезпечення прав особи на свободу та особисту недоторканність в кримінальному судочинстві України
ВІ Маринів
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права, 215-220, 2004
42004
Державний захист суддів, працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, як гарантія здійснення правосуддя у кримінальних справах
О Шило, В Маринів
видавництво" Право", 2000
42000
Провадження в суді апеляційної інстанції
ВІ Маринів
Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар у 2, 0
4
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20