Володимир Маринів
TitleCited byYear
Принцип особистої недоторканості в кримінальному процесі України
ВІ Маринів
Автореф. дис.... к. ю, 1999
211999
Етичні засади освідування особи
МВ Іванович
Вісник прокуратури, с. 71 - 76, 2003
19*2003
Конституційні гарантії забезпечення права людини на свободу й особисту недоторканність та їх реалізація в кримінально-процесуальному законодавстві України
В Маринів
видавництво" Право", 2005
132005
Гарантії права особи на свободу від самовикриття в кримінальному судочинстві
СГ Волкотруб
Університетські наукові записки, 225-229, 2009
92009
Правові стандарти Європейського суду з прав людини
О Капліна, В Маринів
Вісник прокуратури, 74, 2007
92007
Проблеми підвищення ефективності судового контролю за обмеженням конституційних прав людини в кримінальному судочинстві
ОГ Шило, ВІ Маринів
Судова реформа в Україні: проблеми та перспективи: Матеріали конференції/За …, 2002
92002
Перегляд судових рішень у кримінальному процесі України: окремі питання
В Маринів
Вісник Академії правових наук України, 183-192, 2011
82011
Процесуальний порядок застосування запобіжних заходів за новим КПК України
ВК Матвійчук, ГВ Мартиненко
Юридична наука, 72-83, 2013
52013
Втручання у приватне спілкування як елемент системи слідчих (розшукових) дій
СВ Єськов
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2013
52013
Недопустимість повороту до гіршого як гарантія свободи апеляційного оскарження судових рішень у кримінальному провадженні
ВІ Маринів
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 114-119, 2013
52013
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ ПОТЕРПІЛОГО ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
ТМІНМВ Іванович
5*
Проблеми оскарження судових рішень, прийнятих у заочному (спеціальному) кримінальному провадженні
МВ Іванович
Право України, 75 - 81, 2015
42015
Особливості реалізації окремих засад кримінального провадження у судах апеляційної та касаційної інстанцій
В Маринів
Право України, 259-266, 2013
42013
Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого та особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів виховного або медичного характеру, при …
ОС Кашка
Університетські наукові записки, 329-340, 2013
42013
Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж як різновид втручання у приватне спілкування: системно-структурний аналіз
СВ Єськов
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2013
42013
Державний захист суддів, працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, як гарантія здійснення правосуддя у кримінальних справах
О Шило, В Маринів
видавництво" Право", 2000
42000
Особливості тлумачення законів в Республіці Польща Верховним Судом та Конституційним Трибуналом
ІІ Маринів
Актуал. пробл. права: теорія і практика: зб. наук. пр./Східноукр. нац. ун-т …, 2011
32011
Розвиток ідеї конституційного контролю в Республіці Польща і в Україні у міжвоєнний період (1920-1939рр.)-досягнення і втрати
ІІ Маринів
ЗакДУ, 2010
32010
Конституційний Трибунал в розумінні ст. 10 та ст. 173 Конституції Республіки Польща
ІІ Маринів
Актуальні проблеми права: теорія і практика, 410-415, 2010
32010
Проблеми забезпечення прав особи на свободу та особисту недоторканність в кримінальному судочинстві України
ВІ Маринів
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права, 215-220, 2004
32004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20