Володимир Маринів
Title
Cited by
Cited by
Year
Принцип особистої недоторканості в кримінальному процесі України
ВІ Маринів
дис… канд. юрид. наук, 1999
251999
Етичні засади освідування особи
МВ Іванович
Вісник прокуратури, с. 71 - 76, 2003
22*2003
Конституційні гарантії забезпечення права людини на свободу й особисту недоторканність та їх реалізація в кримінально-процесуальному законодавстві України
В Маринів
видавництво" Право", 2005
162005
Правові стандарти Європейського суду з прав людини
О Капліна, В Маринів
Вісник прокуратури, 74, 2007
142007
Гарантії права особи на свободу від самовикриття в кримінальному судочинстві
СГ Волкотруб
Університетські наукові записки, 225-229, 2009
112009
Проблеми підвищення ефективності судового контролю за обмеженням конституційних прав людини в кримінальному судочинстві
ОГ Шило, ВІ Маринів
Судова реформа в Україні: проблеми та перспективи: Матеріали конференції/За …, 2002
112002
Перегляд судових рішень у кримінальному процесі України: окремі питання
В Маринів
Вісник Академії правових наук України, 183-192, 2011
102011
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ ПОТЕРПІЛОГО ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
ТМІНМВ Іванович
9*
Проблеми оскарження судових рішень, прийнятих у заочному (спеціальному) кримінальному провадженні
МВ Іванович
Право України, 75 - 81, 2015
82015
Втручання у приватне спілкування як елемент системи слідчих (розшукових) дій
СВ Єськов
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія …, 2013
82013
Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж як різновид втручання у приватне спілкування: системно-структурний аналіз
СВ Єськов
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2013
82013
Особливості реалізації окремих засад кримінального провадження у судах апеляційної та касаційної інстанцій
В Маринів
Право України, 259-266, 2013
72013
Процесуальний порядок застосування запобіжних заходів за новим КПК України
ВК Матвійчук, ГВ Мартиненко
Юридична наука, 72-83, 2013
72013
Недопустимість повороту до гіршого як гарантія свободи апеляційного оскарження судових рішень у кримінальному провадженні
ВІ Маринів
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 114-119, 2013
72013
Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого та особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів виховного або медичного характеру, при …
ОС Кашка
Університетські наукові записки, 329-340, 2013
62013
Історія інституту перегляду судових рішень у порядку апеляції та касації у кримінальному судочинстві України
ВІ Маринів
Юрист України, 96-103, 2014
52014
Державний захист суддів, працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, як гарантія здійснення правосуддя у кримінальних справах
О Шило, В Маринів
видавництво" Право", 2000
52000
Проблеми допустимості доказів, поданих відповідно до статті 66 КПК України особами із використанням технічних засобів отримання інформації
О Капліна, В Маринів
Вісник Академії правових наук України, 238-249, 2011
42011
Кримінальний процес
ОВ Капліна, ЮМ Грошевий, ТМ Мірошниченко, СО Гриненко, ...
Видавництво" Право", 2010
42010
Проблеми забезпечення прав особи на свободу та особисту недоторканність в кримінальному судочинстві України
ВІ Маринів
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права, 215-220, 2004
42004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20